English version of this page

Fysikken bak Alzheimer's sykdom

 

Nevrodegenerative sykdommer er et voksende problem i Europa, og kostnadene for Alzheimers sykdom ble estimert til 100-200 milliarder euro i EU bare i 2010. For å håndtere dette problemet har medisinske forskere stilt grunnleggende spørsmål om hjernens fysiology, spesielt angående rensing av metabolsk avfall i hjernen. De nye teoriene har snudd det tradisjonelle synet på hodet, dog er disse teoriene imidlertid ikke uten kontrovers. Matematisk modellering har avdekket mangler og revidert de nye teoriene; men selv disse nye matematiske modellene kommer til kort på grunn av manglende inkludering av komplekse geometrier, neglisjering av koblingseffekter, multifysikk eller relevant tidsskala. Vi vil i dette prosjektet videreutvikle de matematiske modellene av de medisinske teoriene.

Dette forslaget tar sikte på å utvikle neste generasjon matematiske modeller og programvareverktøy for å forstå fysikken
bak hjernens fysiology. Spesielt tar vi opp passende matematiske modeller som ikke bare omfatter multifysiske effekter på både kort og lang tidsskala, men også involverer grunnleggende spørsmål om effektivitet og nøyaktighet løsningsmetoder med spesielt fokus mot monolitiske flerskala løsere. I løsningsalgoritmene bruker vi en nyutviklet multigrid metode der fraksjonelle Laplace-operatorer
brukes ved grensesnittet.

 

 

Finansiering

Norges forskningsråd, forskerprosjekt- prosjektnummer 301013. Totalt budsjett ca.11,6 millioner NOK. 

 

 

Publisert 22. jan. 2020 10:11 - Sist endret 30. aug. 2021 13:54