Deltakere i Modellering og maskinlæring for vannkraft

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Kent-Andre Mardal Professor +47 22855828 kent-and@math.uio.no Mekanikk, Fluidmekanikk
Fred Espen Benth Professor +47 22855892 +47 99262384 (mob) fredb@math.uio.no Matematikk, Stokastisk analyse/Finans - forsikring og risiko, Energi