Deltakere i Isfjelldynamikk

Andre deltakere

  • Mark Johnson
  • Thierry Coupez
  • Aleksey Marchenko
  • Kai Christensen
  • Graigory Sutherland