Dynamisk dråpe vætning på myke materialer (DyWeSS)

logo

Om prosjektet

Myke materialer som gele, gummi og biologisk vev deformeres betydelig under mekanisk stress. De elastiske egenskapene til myke materialer er nylig funnet til å være en nøkkelfaktor for bevegelse av dråper. I en sånn dynamisk vætnings-prosess vil væsken i dråpen forflytte en annen ublandbar væske eller gass, noe som oppstår i mange biologiske, medisinske og industrielle prosesser. Vår forståelse av dette fenomenet er ufullstendig. I dette prosjektet har vi som mål å fylle dette kunnskaps gapet ved å utvikle en banebrytende modell for å undersøke problemer med dynamisk vætning på myke materialer. Prosjektet vil gi grunnleggende kunnskap for viktige applikasjoner som dråpekontroll i kanaler og muligheten til å danne filmer på mykt materialer. Med våre forskningsresultater vil vi være i stand til å kontrollere tidspunktet for fyllingsprosessen og tykkelsen på den belagte filmen ved å variere mykheten til faste stoffer. Forstå innflytelsen av mykhet på vætningsdynamikken vil gi oss ny kunnskap for å designe myke materialer med bestemte funksjoner, samt produsere industriprodukter for f.eks. medisinske applikasjoner.

Finansiering

Dette prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd. Prosjektnummer: 315110. Totalt budsjett ca 12 millioner.

Principal investigator

Tak Shing Chan

 

Publisert 26. apr. 2021 11:00 - Sist endret 4. mars 2022 16:28