English version of this page

Numerical and experimental investigation of free convective heat transport for subsea heat exchangers (avsluttet)

Prosjektets mål er å videreutvikle og optimalisere en passiv varmeveksler som baserer seg kun på naturlig konveksjon til bruk subsea i en “subsea boosting station“ eller i et subsea separasjonsanlegg. Størrelsen på subsea varmevekslere er en stor utfordring, brønnstrømmen inneholder mye termisk energi og må kjøles ned før den sendes inn i f.eks. en kompressor.

En subsea varmeveksler består av en mengde ”staggerde” rør hvor brønnstrømmen strømmer igjennom rørene og kjøles ned. For å forstå hvordan dette kan gjøres mer effektivt er det essensielt å vite hvordan hastighetsfeltet og temperaturfeltet utvikler seg over hver enkelt sylinder.

Se engelsk versjon for mer informasjon

 

Publisert 10. nov. 2011 15:23 - Sist endret 24. feb. 2016 11:59