Livet rundt studiene

Studentdemokrati

Matematisk fagutvalg er et studentorgan ved matematisk institutt, og fungerer som bindeledd mellom studentene, instituttet og universitetet ellers.

Studentorganisasjoner

Ved UiO er det mange studentorganisasjoner og studentforeninger. Blant de mest aktuelle for matematikkstudenter er følgende:
 
 • Husbjørnen

  Husbjørnen, Ursus Domesticus, er studentavisen ved MN-fakultetet.

 • bb-ring Studentorkesteret Biørneblæs

  Biørneblæs er MN-fakultetets studentorkester med en utvidet janitsjarbesetning som spiller variert musikk og har det moro.

 • logo_iaeste Studentforeningen IAESTE

  IAESTE jobber med å skaffe jobber i utlandet for studenter innen teknologi og realfag.

 • Huladans Realistforeningen

  Realistforeningen - RF, er en studenforening for studenter ved MN-fakultetet. Realistforeningens formål er å skape et godt og aktivt studentmiljø.

Felles for alle studenter ved UiO