Arnold Bertelsen

Professor Emeritus
Bilde av Arnold Bertelsen
English version of this page
Telefon +47 228 55859
Rom 1223
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1053 Blindern 0316 Oslo
Emneord: Mekanikk, Fluidmekanikk

Publikasjoner

  • Pedersen, Geir Kleivstul; Lindstrøm, Erika Kristina; Bertelsen, Arnold F; Jensen, Atle; Laskovski, Daniela & Sælevik, Gunnstein (2013). Runup and boundary layers on sloping beaches. Physics of Fluids. ISSN 1070-6631. 25(1). doi: 10.1063/1.4773327.
  • Johnson, Georg W; Bertelsen, Arnold F & Nossen, J (2009). An experimental investigation of roll waves in high pressure two-phase inclined pipe flows. International Journal of Multiphase Flow. ISSN 0301-9322. 35(10), s. 924–932. doi: 10.1016/j.ijmultiphaseflow.2009.06.003.
  • Johnson, George William; Bertelsen, Arnold F & Nossen, Jan (2009). A Mechanistic Model for Roll Waves for Two-Phase Pipe Flow. AIChE Journal. ISSN 0001-1541. 55(11), s. 2788–2795. doi: 10.1002/aic.11826.

Se alle arbeider i Cristin

  • Lindstrøm, Erika Kristina; Pedersen, Geir Kleivstul; Jensen, Atle & Bertelsen, Arnold F (2012). Evolution of boundary layers on beaches .
  • Lindstrøm, Erika Kristina; Pedersen, Geir Kleivstul; Jensen, Atle & Bertelsen, Arnold F (2012). Evolution of boundary layers on beaches .
  • Bertelsen, Arnold F (2000). Turbulent kanalstrøm: Nye resultater med gamle metoder.
  • Bertelsen, Arnold F (2000). Particle transport in turbulent pipe flow.
  • Bertelsen, Arnold F (2000). Noen eksempler på ikke-lineare effekter i oscillatoriske strømningsfelter.
  • Bertelsen, Arnold F (2000). A new solution for the inner region in turbulent wall flows.
  • Khabeev, Nail S.; Bertelsen, Arnold F & Ganiev, O. R. (2000). Shock Waves in Liquids with Bubbles Containing Evaporating Drops.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. nov. 2010 13:36 - Sist endret 8. sep. 2014 13:31