Eksempler på gjennomførte masteroppgaver.

Kort skisse av nøkkelproblem/motivasjon og endelig tittel i kursiv. Naturligvis fører ikke alle oppgaver helt fram til målet. Dette er helt i orden; slik er forskning.

Nye masteroppgaver.

Masteroppgaver formuleres best av student og veiledere sammen. Interesser og bakgrunn er viktige, men også hva slags temaer som aktuelle gjennom prosjekter eller på annen måte. Noen punkter og mulige temaer. Nye masterstudenter bør avtale samtaler med mulige veiledere på email. Slike samtaler er helt uforpliktende. Det kan også være nyttig å ha snakket med ulike ansatte selv om de ikke blir veiledere.
Geir Pedersen