Luca Eva Gazdag

Bilde av Luca Eva Gazdag
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1053 Blindern 0316 Oslo
Andre tilknytninger Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (Student)

Faglige interesser

Beregnbarhetsteori for anvendte problemer og litt operatoralgebraer.

Undervisning

 • Høst 2022: Gruppelærer i MAT2410 - Innføring i kompleks analyse
 • Høst 2020: Foreleser i MAT1100 - Kalkulus
 • Vår 2020: Gruppelærer i MAT1050 - Matematikk for anvendelser 1
 • Vår 2019: Gruppelærer i MAT1110 - Kalkulus og lineær algebra
 • Høst 2018: Retter i MAT1120 - Lineær algebra
 • Vår 2018: Retter i INF1010 - Objektorientert programmering
 • Høst 2017: Gruppelærer i MAT1120 - Lineær algebra
 • Vår 2017: Gruppelærer i MAT110 - Kalkulus og lineær algebra
 • Høst 2016: Gruppelærer i MAT1100 - Kalkulus
 • Vår 2016: Gruppelærer i MAT1110 - Kalkulus og lineær algebra
 • Høst 2015: Gruppelærer i MAT1001 - Matematikk 1

Bakgrunn

 • Forskningsopphold:
  University of Cambridge, Mai 2021 - Juni 2022
 • Master i matematikk:
  Universitetet i Oslo, August 2017 - Juni 2019
 • Forskningsopphold:
  University of Victoria, Oktober 2018 - Desember 2018
 • Utveksling:
  Københavns Universitet, Februar 2018 - Juni 2018
 • Bachelor i Matematikk, informatikk og teknologi:
  Universitetet i Oslo, August 2014 - Februar 2017

Stipend

 • Robert og Ella Wenzins legat ved Universitetet i Oslo:
  Støtte til Forskningsopphold ved University of Cambridge
 • Niels Henrik Abel og C. M. Guldbergs mindefond:
  Støtte til Forskningsopphold ved University of Cambridge
 • Abelstipend:
  Støtte til Forskningsopphold ved University of Victoria
 • Nordlys-stipend:
  Støtte til Utveksling ved Københavns Universitet

Verv

 • Representant for midlertidig ansatte ved instituttstyret til Matematisk institutt: Januar 2021-
 • 1. Vara for representant for midlertidig ansatte ved fakultetsstyret til Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet:
  Mars 2020 - Desember 2020
 • Medlem av matematisk fagutvalg:
  August 2015 - Januar 2018
 • Medlem av matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg:
  September 2017- Desember 2017

Preprints 

 • L. E. Gazdag, L. Laca and N. S. Larsen: KMS-states of quasi-free dynamics on C*-algebras of product systems over right LCM monoids [arxiv] (2022)
Emneord: beregnbarhetsteori, Operatoralgebraer
Publisert 3. mars 2020 13:50 - Sist endret 8. juli 2022 15:07