Tom Lyche

Bilde av Tom Lyche
English version of this page
Telefon +47 22856024
Mobiltelefon +4748357266 +47-48357266
Rom 1229
Brukernavn
Besøksadresse Matematikkbygningen Moltke Moes vei 35 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1053 Blindern 0316 Oslo

Faglige interesser

 • Splineteori
 • Isogeometrisk analyse
 • Numerisk analyse
 • Approksimasjonsteori

Undervisning

 

Studenter veiledet 1973-2010

● PhD 14:

● Cand Scient            29

 

  Utdannelse

75  Ph.D., Mathematics, Dep. of Mathematics, Univ. of Texas, Austin, USA.

69 Cand. real (M.Sc.) Matematikk, Matematisk institutt, Univ i Oslo.

67 Cand. mag., (B.Sc)  Univ.i Oslo.

Ansettelser

03-                  Professor og Principal Investigator, Senter for matematikk for andvendelser

13                   Professor, Matematisk institutt  Univ. i Oslo

84 –12            Professor, Institutt for informatikk  Univ. i Oslo

77 –84            Dosent, Institutt for informatikk, Univ. i Oslo

76                    Dosent, Matematisk institutt, Univ. i  Oslo

72-75               Universitetslektor  Matematisk institutt, Univ.i  Oslo

93 -                  Konsulent, SINTEF Oslo.

 

Priser

The Dagstuhl foundation’s John Gregory Memorial Award for "Outstanding contributions to  geometric modeling", 2003.

 

Verv

Den første bestyrer ved institutt for informatikk, 77-78

 Leder av gruppen for matemaiske fag  Det norske videnskapsakademi, fra 2005 

●  Medlem av  utvelgeseskomite  for SIAM’s Polya Prize 2010

Medlem av styret i stiftelsen for tidsskriftet  BIT, 2004-2010, utnevnt av Det norske videnskapsakademi.

 

Editorial boards Internasjonale tidsskrifter

● 87-           Journal of Computational and Applied Mathematics.

● 92-           Computer Aided Geometric Design.

● 93-           Advances in Computational Mathematics.

● 93-           BIT.

● 96-07       Computer Graphics Forum.

En liste av inviterte foredrag på internasjonale etablerte konferanser i 2011

1. Isogeometric Analysis 2011: Integrating Design and Analysis Austin, Texas, Jan 13-15, http://www.usacm. org/old/iga_2011/, invited minisymposium lecture
2.
International symposium in Approximation Theory, Vanderbilt Univ. Nashville, May 17-20, http://www. math.vanderbilt.edu/~Nashville2011, 1 hour key note
3.
7th Conference on Applied Mathematics and Scientific Computing, Trogir Croatia, June 13-17, http: //applmath11.math.hr, 1 hour key note
4.
II Jaen Conference on Approximation Theory, Ubeda, Spain, http://www.ujaen.es/revista/jja/jca/ 2011/index.php, June 27- July 1, 1 hour key note
5.
FOCM’11, Foundations of Computational Mathematics, Budapest, July 4-14, http://www.damtp.cam.ac. uk/user/na/FoCM11/ Semi-Plenary Speaker in Workshop B2: Approximation Theory (40 min)
6.
FOCM’11 Budapest July 4-14, http://www.damtp.cam.ac.uk/user/na/FoCM11/, invited speaker in Workshop C3: Multiresolution and adaptivity in numerical PDEs
7.
Second Workshop on Subdivision and Refinability, Certosa di Pontignano, Siena, Sept. 15-19, http: //www.dmmm.uniroma1.it/~francesca.pitolli/subdiv11/, invited speaker
8.
International Conference on Multivariate Approximation, Sept 24-27, 2011, http://icma2011.rocketbird. de, invited speaker.
9. SIAM Conference on Applied Algebraic Geometry, Raleigh, North Carolina, Oct. 6-9, http://www.siam. org/meetings/ag11/, 1 hour key note
10.
SIAM Conference on Applied Algebraic Geometry, Raleigh, North Carolina, Oct. 6-9, http://www.siam. org/meetings/ag11/, invited minisymposium lecture
11.
SIAM conference on Geometric & Physical modeling, Orlando, Florida, Oct 24-27, http://www.siam. org/meetings/gdspm11/, invited minisymposium lecture 

 

Konferanseorganisering 

 Jeg har vært en av hovedorganisererne på 7 av de 8 internasjonale konferansene  “Mathematical Methods for Curves and Surfaces” i Norge i perioden 88-12 (100-180 deltakere  fra 20-30 land, på 3 tilsvarende konferanser i Frankrike  (>300 deltakere) og en i  USA (150 deltakere). I tillegg har jeg organisert mange mindre konferanser og workshops (40-50 deltakere) i Norge og utlandet og har vært medlem av "scientific committees" på mange internasjonale konferanser.

Samarbeid

Utenlandsopphold  av  5-12 måneders varighet

Sept 07-July 08           Visiting Professor, University of Utah, USA

Jan. 98 – June 98        Visiting Professor, Paul Sabatier University and I.N.S.A.Toulouse, France

Aug.93 – June 94       Visiting Professor, Rice University, USA

Mars – Aug. 87          Visiting Professor, Univ of Utah, USA

Jan-Dec. 83                Visiting Associate Professor, Texas A&M Univ, USA

Aug – Dec. 73,             Visiting Assistant Professor, Math. Res. Center,Univ. of Wisconsin, USA

 

 Kortere utenlandsopphold 

 

2003-2013                  Flere  besøk ved  University of Rennes, France

June 06                       Universita di Roma “Tor Vergata”

April 05                       Univ. di Roma “Tor Vergata” and Univ. di Sienna

1999-2003                  3 besøk Univ. of Bonn, Germany

April 02                      Universita degli Studi di Sienna.

April-May 00             Univ. of Grenoble, France

June-Aug. 83             Univ. of Utah, USA

June-Aug 74               Math. Res. Center, Univ. of Wisconsin, USA         

Publikasjoner

 • Bressan, Andrea & Lyche, Tom (2020). Local Approximation from Spline Spaces on Box Meshes. Foundations of Computational Mathematics.  ISSN 1615-3375. . doi: 10.1007/s10208-020-09467-8
 • Bracco, Cesare; Lyche, Tom; Manni, Carla & Speleers, Hendrik (2019). Tchebycheffian spline spaces over planar T-meshes: Dimension bounds and dimension instabilities. Journal of Computational and Applied Mathematics.  ISSN 0377-0427.  349, s 265- 278 . doi: 10.1016/j.cam.2018.10.026 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lyche, Tom; Manni, Carla & Speleers, Hendrik (2019). Tchebycheffian B-Splines Revisited: An Introductory Exposition, In Carlotta Giannelli & Hendrik Speleers (ed.),  Advanced Methods for Geometric Modeling and Numerical Simulation.  Springer Nature.  ISBN 978-3-030-27330-9.  kapittel.  s 179 - 216 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lyche, Tom & Muntingh, Agnar Georg P (2019). B-spline-like bases for C2 cubics on the Powell–Sabin 12-split. SMAI Journal of Computational Mathematics (SMAI j. comput. math.).  ISSN 2426-8399.  S5, s 129- 159 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Lyche, Tom; Manni, Carla & Speleers, Hendrik (2018). Foundations of Spline Theory: B-Splines, Spline Approximation, and Hierarchical Refinement, In  Splines and PDEs: From Approximation Theory to Numerical Linear Algebra, Cetraro, Italy 2017.  Springer Nature.  ISBN 978-3-319-94910-9.  1.  s 1 - 76
 • Lyche, Tom Johan & Merrien, Jean-Louis (2018). Simplex-splines on the Clough-Tocher element. Computer Aided Geometric Design.  ISSN 0167-8396.  65, s 76- 92 . doi: 10.1016/j.cagd.2018.07.004 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bruvoll, Solveig; Lyche, Tom Johan & Mørken, Knut Martin (2017). Uniformly stable wavelets on nonuniform triangulations. Mathematics and Computers in Simulation.  ISSN 0378-4754.  137, s 177- 200 . doi: 10.1016/j.matcom.2016.09.006
 • Bracco, Cesare; Lyche, Tom Johan; Manni, Carla; Roman, Fabio & Speleers, Hendrik (2016). Generalized spline spaces over T-meshes: Dimension formula and locally refined generalized B-splines. Applied Mathematics and Computation.  ISSN 0096-3003.  272, s 187- 198 . doi: 10.1016/j.amc.2015.08.019
 • Bracco, Cesare; Lyche, Tom Johan; Manni, Carla; Roman, Fabio & Speleers, Hendrik (2016). On the dimension of Tchebycheffian spline spaces over planar T-meshes. Computer Aided Geometric Design.  ISSN 0167-8396.  45, s 151- 173 . doi: 10.1016/j.cagd.2016.01.002
 • Lyche, Tom Johan & Muntingh, Agnar Georg Peder (2016). Stable Simplex Spline Bases for C3 Quintics on the Powell–Sabin 12-Split. Constructive approximation.  ISSN 0176-4276.  45(1), s 1- 32 . doi: 10.1007/s00365-016-9332-8 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Lyche, Tom & Muntingh, Agnar Georg Peder (2014). A Hermite interpolatory subdivision scheme for C2-quintics on the Powell-Sabin 12-split. Computer Aided Geometric Design.  ISSN 0167-8396.  31(7-8), s 464- 474 . doi: 10.1016/j.cagd.2014.03.004 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Cohen, Elaine; Lyche, Tom & Riesenfeld, Richard F (2013). A B-SPLINE-LIKE BASIS FOR THE POWELL-SABIN 12-SPLIT BASED ON SIMPLEX SPLINES. Mathematics of Computation.  ISSN 0025-5718.  82(283), s 1667- 1707 . doi: 10.1090/S0025-5718-2013-02664-6 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Dokken, Tor; Lyche, Tom & Pettersen, Kjell Fredrik (2013). Polynomial splines over locally refined box-partitions. Computer Aided Geometric Design.  ISSN 0167-8396.  30(3), s 331- 356 . doi: 10.1016/j.cagd.2012.12.005 Vis sammendrag
 • Lyche, Tom & Mazure, Marie-Laurence (2013). PIECEWISE CHEBYSHEVIAN MULTIRESOLUTION ANALYSIS. East Journal on Approximations.  ISSN 1310-6236.  17(4), s 410- 426
 • Cohen, E.; Martin, T; Kirby, R.M.; Lyche, Tom & Riesenfeld, R. F. (2010). Analysis-aware modeling: Understanding quality considerations in modeling for isogeometric analysis. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering.  ISSN 0045-7825.  199(5-8), s 334- 356 . doi: 10.1016/j.cma.2009.09.010
 • Cohen, Elaine; Lyche, Tom & Riesenfeld, Richard (2010). MCAD: Key historical developments. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering.  ISSN 0045-7825.  199(5-8), s 224- 228 . doi: 10.1016/j.cma.2009.08.003
 • Lyche, Tom; Mørken, Knut Martin & Pelosi, Francesca (2009). Stable, linear spline wavelets on nonuniform knots with vanishing moments. Computer Aided Geometric Design.  ISSN 0167-8396.  26(2), s 203- 216 . doi: 10.1016/j.cagd.2008.04.002
 • Floater, Michael S. & Lyche, Tom (2008). Divided differences of inverse functions and partitions of a convex polygon. Mathematics of Computation.  ISSN 0025-5718.  77, s 2295- 2308
 • Lyche, Tom; Manni, Carla & Sablonniere, Paul (2008). Quasi-interpolation projectors for box splines. Journal of Computational and Applied Mathematics.  ISSN 0377-0427.  221(2), s 416- 429 . doi: 10.1016/j.cam.2007.10.029
 • Floater, Michael S. & Lyche, Tom (2007). Two chain rules for divided differences and Faa di Bruno's formula. Mathematics of Computation.  ISSN 0025-5718.  76, s 867- 877
 • Lyche, Tom & Scherer, Karl (2006). Addendum to ”On the L1-Condition Number of the Univariate Bernstein Basis". Constructive approximation.  ISSN 0176-4276.  24, s 239- 243 . doi: 10.1007/s00365-005-0615-8
 • Lyche, Tom & Scherer, Karl (2006). Mixed norm condition number for the univariate Bernstein basis. Banach Center Publications.  ISSN 0137-6934.  72, s 177- 188
 • Lyche, Tom & Merrien, Jean-Louis (2006). Hermite subdivision with shape constraints on a rectangular mesh. BIT Numerical Mathematics.  ISSN 0006-3835.  46(4), s 831- 859 . doi: 10.1007/s10543-006-0105-9
 • Lyche, Tom & Merrien, Jean-Louis (2006). Hermite subdivision with shape constraints on a rectangular mesh. BIT Numerical Mathematics.  ISSN 0006-3835.  46, s 831- 859
 • Lyche, Tom Johan & Mazure, ML (2006). Total positivity and the existence of piecewise exponential B-splines. Advances in Computational Mathematics.  ISSN 1019-7168.  25, s 105- 133
 • Lyche, Tom Johan & Merrien, JL (2006). C-1 interpolatory subdivision with shape constraints for curves. SIAM Journal on Numerical Analysis.  ISSN 0036-1429.  44, s 1095- 1121
 • Costantini, Paolo; Lyche, Tom & Manni, Carla (2005). On a class of weak Tchebycheff systems. Numerische Mathematik.  ISSN 0029-599X.  101(2), s 333- 354
 • Lyche, Tom & Pena, Juan Manuel (2004). Optimally Stable Multivariate Bases. Advances in Computational Mathematics.  ISSN 1019-7168.  20, s 149- 159

Se alle arbeider i Cristin

 • Lyche, Tom; Manni, Carla & Speleers, Hendrik (2018). Splines and PDEs: From Approximation Theory to Numerical Linear Algebra, Cetraro, Italy 2017. Springer Nature.  ISBN 978-3-319-94910-9.  325 s.
 • Floater, Michael S.; Lyche, Tom Johan; Mazure, Marie-Laurence; Mørken, Knut Martin & Schumaker, Larry L. (ed.) (2017). Mathematical Methods for Curves and Surfaces: 9th International Conference, MMCS 2016 Tønsberg, Norway, June 23-28, 2016 Revised Selected Papers. Springer Publishing Company.  ISBN 978-3-319-67885-6.  333 s. Vis sammendrag
 • Boissonnat, Jean-Daniel; Cohen, Albert; Gibaru, Olivier; Gout, Christian; Lyche, Tom Johan; Mazure, Marie-Laurence & Schumaker, Larry L. (ed.) (2015). Curves and Surfaces: 8th International Conference, Paris, France, June 12-18, 2014. Springer.  ISBN 978-3-319-22803-7.  492 s.
 • Floater, Michael S.; Lyche, Tom; Mazure, Marie-Laurence; Mørken, Knut Martin & Schumaker, Larry (ed.) (2014). Mathematical Methods for Curves and Surfaces. 8th International Conference, MMCS 2012, Oslo, Norway, June 28 – July 3, 2012, Revised Selected Papers. Springer.  ISBN 978-3-642-54381-4.  511 s.
 • Lyche, Tom & Merrien, Jean-Louis (2014). Exercises in Computational Mathematics with MATLAB. Springer Verlag.  ISBN 978-3-662-43510-6.  372 s.
 • Dæhlen, Morten; Floater, Michael S.; Lyche, Tom; Merrien, Jean-Louis; Mørken, Knut Martin & Schumaker, Larry (ed.) (2010). Mathematical Methods for Curves and Surfaces. Springer.  ISBN 978-3-642-11619-3.  465 s.
 • Chenin, Patrick; Lyche, Tom & Schumaker, Larry (ed.) (2007). Curve and Surface Design: Avignon 2006. Nashboro Press, Ltd..  ISBN 978-0-9728482-7-5.  285 s.
 • Owe, Olaf; Krogdahl, Stein & Lyche, Tom (2004). From Object-Orientation to Formal Methods. Essays in Memory of Ole-Johan Dahl. Springer.  ISBN 3-540-21366-X.  388 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Lyche, Tom; Manni, Carla & Speleers, Hendrik (2019). Interesting Splits II.
 • Lyche, Tom; Manni, Carla & Speleers, Hendrik (2019). Interesting splits.
 • Lyche, Tom; Merrien, Jean-Louis & Sauer, Tomas (2019). Polynomial Splines with Arbitrary Smoothness on Plane Triangulations. Vis sammendrag
 • Lyche, Tom; Merrien, Jean-Louis & Sauer, Tomas (2019). Simplex--Splines on the Clough--Tocher Split with Arbitrary Smoothness,.
 • Lyche, Tom (2018). Tchebycheffian B-splines. Vis sammendrag
 • Lyche, Tom (2018). Tchebycheffian Splines and Tchebycheffian B-splines. Vis sammendrag
 • Muntingh, Agnar Georg Peder & Lyche, Tom (2018). B-spline-like simplex spline bases on the Powell-Sabin 12-split.
 • Floater, Michael S.; Lyche, Tom Johan Wiborg; Mazure, Marie-Laurence; Mørken, Knut Martin & Schumaker, Larry L. (2017). Preface. Lecture Notes in Computer Science (LNCS).  ISSN 0302-9743.  1052:16191 LNCS, s 1- 1 . doi: 10.1016/j.cam.2009.02.019
 • Muntingh, Agnar Georg Peder & Lyche, Tom Johan (2017). B-spline-like bases for C2 cubics on the Powell-Sabin 12-split. Vis sammendrag
 • Bruvoll, Solveig; Lyche, Tom Johan & Mørken, Knut Martin (2015). Uniformly stable wavelets on nonuniform triangulations.
 • Muntingh, Agnar Georg Peder & Lyche, Tom Johan (2015). A Hermite Subdivision Scheme for C2 Quintics on the Powell-Sabin 12-Split.
 • Muntingh, Agnar Georg Peder & Lyche, Tom Johan (2015). Simplex Spline Bases on the Powell-Sabin 12-Split: Part II.
 • Muntingh, Agnar Georg Peder & Lyche, Tom Johan (2015). Stable Simplex Spline Bases for C3 Quintics on the Powell-Sabin 12-Split.
 • Floater, Michael S.; Lyche, Tom; Mazure, Marie-Laurence; Mørken, Knut Martin & Schumaker, Larry L. (2014). Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics): Preface. Lecture Notes in Computer Science (LNCS).  ISSN 0302-9743.  8177 LNCS
 • Lyche, Tom (2014). Simplex Splines.
 • Lyche, Tom; Manni, Carla & Speleers, Hendrik (2014). Tchebycheffian Splines and Local Refinenement.
 • Muntingh, Agnar Georg Peder & Lyche, Tom (2014). A Hermite subdivision scheme for C2 quintic macro-elements on the Powell-Sabin 12-split.
 • Lyche, Tom (2013). Polynomial Splines over Locally Refined Box-Partitions.
 • Lyche, Tom (2013). Polynomial splines over locally refined box-partitions.
 • Lyche, Tom (2013). Smooth Simplex Splines for the Powell-Sabin 12-split.
 • Lyche, Tom; Dokken, Tor & Pettersen, Kjell Fredrik (2013). Polynomial Splines over locally refined box partitions.
 • Muntingh, Agnar Georg Peder & Lyche, Tom (2013). A Hermite subdivision scheme for smooth macro-elements on the Powell-Sabin 12-split.
 • Bruvoll, Solveig; Lyche, Tom & Mørken, Knut Martin (2012). Uniformly stable linear wavelets on nonuniform triangulations.
 • Dokken, Tor; Lyche, Tom & Pettersen, Kjell Fredrik (2012). A local refinement algorithm on box partitions.
 • Dokken, Tor; Lyche, Tom Johan & Pettersen, Kjell Fredrik (2012). Locally Refinable Splines over Box-Partitions. SINTEF Rapport. A22403. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Lyche, Tom (2012). B-splines: A Fundamental Tool for Analysis and Computation.
 • Lyche, Tom (2012). Locally Refinable Splines on Box Partitions.
 • Lyche, Tom (2012). Polynomial Splines on Locally Refined Box-Partitions.
 • Lyche, Tom; Dokken, Tor & Pettersen, Kjell Fredrik (2011). Locally refined B-splines; recent progress.
 • Cohen, Elaine; Lyche, Tom & Riesenfeld, Richard (2011). Simplex splines for the Powell-Sabin 12 split.
 • Lyche, Tom (2011). A Subdivision Scheme based on the PS12 split.
 • Lyche, Tom (2011). B-splines: A Fundamental Tool for Analysis and Computation.
 • Lyche, Tom (2011). Quadratic C1 Splines on Triangulations.
 • Lyche, Tom; Cohen, Elaine & Riesenfeld, Richard (2011). Simplex splines for the Powell Sabin 12 split.
 • Lyche, Tom; Cohen, Elaine & Riesenfeld, Richard (2011). Simplex splines on triangulations.
 • Lyche, Tom; Dokken, Tor & Pettersen, Kjell Fredrik (2011). LR-Splines.
 • Lyche, Tom; Dokken, Tor & Pettersen, Kjell Fredrik (2011). Locally Refined B-Splines.
 • Lyche, Tom; Dokken, Tor & Pettersen, Kjell Fredrik (2011). Locally refined B-splines.
 • Mørken, Knut Martin; Bruvoll, Solveig & Lyche, Tom (2011). Uniformly stable ’wavelets’ on general triangulations.
 • Mørken, Knut Martin; Bruvoll, Solveig & Lyche, Tom (2011). Uniformly stable ’wavelets’ on general triangulations.
 • Mørken, Knut Martin; Bruvoll, Solveig & Lyche, Tom (2011). Uniformly stable wavelets on nonuniform triangulations.
 • Floater, Michael S. & Lyche, Tom (2010). Special Issue: International Conference on Multivariate Approximation and Interpolation with Applications (MAIA 2007). Journal of Computational and Applied Mathematics.  ISSN 0377-0427.  233(7), s 1619- 1619
 • Lyche, Tom (2009). Analysis aware modeling; Model Quality.
 • Lyche, Tom (2009). Divided Differences; Recent Progress.
 • Lyche, Tom (2009). The sensitivity of spline approximations to perturbations of data and knots.
 • Lyche, Tom (2009). The sensitivity of spline approximations to perturbations of the knots.
 • Floater, Michael S. & Lyche, Tom (2008). Divided Differences of the Inverse Function and Partitions of a Convex Polygon.
 • Lyche, Tom (2008). New formulas for divided differences and partitions of a convex polygon.
 • Lyche, Tom (2008). New formulas for divided differences with combinatorial applications.
 • Floater, Michael S. & Lyche, Tom (2007). New Formulas for Divided Di®erences and Partitions of a Convex Polygon. Vis sammendrag
 • Floater, Michael S. & Lyche, Tom (2006). Chain rules for divided differences.
 • Dæhlen, Morten; Lyche, Tom; Mørken, Knut Martin & Seidel, Hans-Peter (2006). Multiresolution analysis based on quadratic Hermite interpolation Part 1: Piecewise polynomial Curves. Conference proceedings (Universitetet i Oslo. Institutt for informatikk). 320.
 • Lyche, Tom (2005). Chain rules for divided differences and Faa di Bruno's formula.
 • Lyche, Tom (2005). Constrained curve and surface design.
 • Lyche, Tom (2005). Differences divisees des fontions composees.
 • Lyche, Tom (2005). Hermite Subdivision with Shape Constraints.
 • Lyche, Tom (2005). Hermite Subdivision with Shape Constraints.
 • Lyche, Tom (2005). Hermite subdivison and total positivity.
 • Lyche, Tom (2005). On a Class of Weak Tchebycheff Systems.
 • Lyche, Tom (2005). Shape preserving Hermite subdivision.
 • Lyche, Tom (2005). Subdivision with shape constraints.
 • Lyche, Tom (2005). The chain rule for divided differences.
 • Lyche, Tom (2004). Spline quasi-interpolant projectors on a three direction mesh.
 • Lyche, Tom (2004). Univariate and bivariate Hermite subdivision with shape constraints. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 28. jan. 2013 13:36 - Sist endret 20. nov. 2018 10:53