English version of this page

Vår forskning

Njord er et tverrfaglig forskningssenter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo.

Vår ambisjon er å utvikle vårt allerede ledende forsknings- og undervisningsmiljø til å bli det fremste europeiske forskningsmiljøet for grunnleggende fysikk i geologiske prosesser knyttet til: transport og reaksjoner i deformerbare, porøse medier, oppsprekking- og fragmenteringsprosesser, grensesnittdynamikk ved geofysiske strømningsprosesser, og periodisitet og mønsterdannelse i geologiske systemer langt fra likevekt.

Ved Njord forsker vi på jordsystemer på en skala fra atomnivå til kontinenter. Våre metoder består hovedsakelig av å kombinere feltarbeid, numerisk modellering, eksperimenter og teori. Arbeidet på senteret er primært høykvalitetsforskning og utdanning, men vi fokuserer også en betydelig innsats på formidling og innovasjon gjennom samarbeid med media, anerkjente kunstnere og partnere i industrien. Les mer om våre formidlings- og kommunikasjonsprosjekter her. 

A mountain range and cloudy sky in the background.

Fotograf: Olivier Galland.

Vår forskning er direkte relevant for et bredt spekter anvendelsesområdet, inkludert transport av vann, forurensning og hydrokarboner i porøse og sprukne steiner, karbonsekvestrasjon og -lagring, skreddynamikk, jordskjelv og mer.

Senteret huser forskere fra det tidligere senteret for fremragende forskning (SFF) 'Physics of Geological Processes' (2003-2013) og Oslo-avdelingen av SFF-et ‘NTNU-UiO Porous Media Laboratory' (2017-2027). Vår utdanningsstrategi er basert på praktisk forskningserfaring - "learning by doing". Dette gjøres i tett samarbeid med senter for fremragende utdanning 'Center for Computation in Science Education'.