English version of this page

Om Njord

Njord er et nytt tverrdisiplinært forskningssenter ved fakultet for matematikk og naturvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Vår målsetning er å bli en av UiOs fremste tverrdisiplinære pådrivere for fremtidig utvikling innen fysikk, og spesielt forskning relatert til geofag. Njord-senteret ledes av senterleder François Renard. Ansatt på senteret er omtrent 50 personer, og det inkluderer flere fra både Institutt for geofag og Fysisk institutt. Primært er de ansatte fra disse to gruppene:

  • Porelab SFF Oslo - Oslo-avdelingen av senter for fremragende forskning, Porelab, som er et samarbeid mellom NTNU og UiO
  • Physics in Geological Processes (PGP) - tidligere SFF 2003-2013

Vi ser det betydelige potensialet for økt synergi mellom fysikk og geofag ved å samle PGP og PoreLab på en felles plattform.

En hvit sirkel i midten av en grå bakgrunn (stein) og en grå horisontal linje over sirkelen, som ser nesten ut som Njord-logoen.

Njords logo funnet i tverrsnittet av en stein, under feltarbeid på Svalbard. Foto: Frank B. B. Guldstrand

En rød/blå/svart sirkel med hvite streker som ser ut som en planet og en horisontal svart linje som går gjennom sirkelen og bøyes i skarp vinkel først mot sirkelen og deretter fra den. Njord er stavet under linjen med sirkelen som O.

Kontakt oss

Besøksadresse:
Fjerde etasje i vestfløyen
Fysikkbygningen
Sem Sælands vei 24
Blindern
Universitetet i Oslo

Postadresse:
Njord
Postboks 1048 Blindern
0316 Oslo

​​​​​