English version of this page

Strategi og mål

Formålet med å etablere Njord er å videreutvikle to allerede fremragende forskningsmiljøer videre til å bli det ledende europeiske forskningsmiljøet innen studier av transport, reaksjoner og deformasjonsprosesser i geologiske og geo-lignende materialer. Et viktig aspekt ved forskningen i Njord vil være å studere disse fenomenene på en skala som spenner fra atomer til kontinenter.

Rock face in dry area.Njord er klart og entydig innrettet mot grunnleggende vitenskapelige problemstillinger, men mange av disse problemstillingene er direkte relevante innen flere anvendelsesområder, for eksempel innen forståelse av transport av vann, forurensning og hydrokarboner i porøse og oppsprukne bergarter, lagring av karbon i jordskorpa, samt forståelse av skred, jordskjelv og andre geofarer.

 

Gjennom etableringen av Njord skapes et internasjonalt sterkt forskningsmiljø innen ”Physical Sciences” ved UIO, og senteret vil spille en viktig rolle i utviklingen av UiOs satsinger på forskning og utdanning for økt forståelse for den jorden vi lever på og det rommet vi er en del av. Njord er en av våre viktige satsinger innen "Earth and Space Sciences", som igjen er et av fakultets fire store satsingsområder. 

Kilde: https://titan.uio.no/node/2763

Publisert 4. feb. 2014 10:12 - Sist endret 4. juli 2019 10:50