English version of this page

Vår forskning

Njord er et tverrdisiplinært forskningssenter ved fakultet for matematikk og naturvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Vår målsetning er å bli en av universitetets fremste tverrdisiplinære pådrivere for fremtidig utvikling innen fysikk, og spesielt forskning relatert til geofag. Senteret består av to grupper, PGP og PoreLab.

Ved PoreLab (UiO Porous Media Laboratory SFF) forsker vi på flyt i porøse medier. UiO Porous Media Laboratory SFF (Porelab) er en del av NTNU-UiO Porous Media Laboratory SFF (Porelab).

Ved PGP (Physics of Geological Processes) forsker vi på fysikken i geologiske prosesser. PGP var et førstegenerasjons senter for fremragende forskning (SFF) i perioden 2003-2013. PGP er en seksjon ved institutt for geofag ved UiO.

PGP

Vår forskning

Vår ambisjon er å utvikle et allerede ledende forsknings- og undervisningsmiljø til å bli det fremste europeiske forskningsmiljøet fokusert på grunnleggende fysikk i geologiske prosesser knyttet til: transport og reaksjoner i deformerbare, porøse medier, oppsprekking- og fragmenteringsprosesser, grensesnittdynamikk ved geofysiske strømningsprosesser, og periodisitet og mønsterdannelse i geologiske systemer langt fra likevekt.

Vår hovedaktivitetet på senteret er knyttet til høykvalitets forskning og utdanning, men vi fokuserer og en betydelig innsats i outreach og innovasjon gjennom samarbeid med media, anerkjente kunstnere og partnere i industrien. Les mer om vår outreach og kommunikasjonsprosjekter her. Vår forskning er direkte relevant for et bredt spekter utstyr, inkludert transport av vann, forurensning og hydrokarboner i porøse og sprukne steiner, karbonsekvestrasjon og -lagring, skreddynamikk, jordskjelv og mer.

Njord-senteret jobber i tett samarbeid med Center of Computation in Science Education, som er ledet av Anders Malthe-Sørenssen, som og er en del av ledergruppe i Njord.

Et mørkebrunt fjell uten vegetasjon og blå himmel med hvite skyer.

Bilde tatt av Olivier Galland.