English version of this page

Høydepunkt i "Astronomy & Astrophysics"

En ny artikkel fra blant andre professor Mats Carlsson ved RoCS,  ble nylig valgt ut som høydepunkt i "Astronomy & Astrophysics".

Wavelength-summed Ca II K intensity taken at 09:44 UT.

Professor Carlsson har, sammen med Jorrit Leenaarts, Jaime de la Cruz Rodríguez, Sanja Danilovic og Göran Scharmer, utgitt en publikasjon i magasinet "Astronomy & Astrophysics", med tittel "Chromospheric heating during flux emergence in the solar atmosphere".

Artikkelen har blitt trukket frem som et spesielt interessant høydepunkt i denne utgaven av magasinet, og er valgt ut som en A&A Highlight av tidsskriftets redaktører.

Les mer

Artikkelen kan leses i "Astronomy & Astrophysics" her.

Filmer av observasjoner i artikkelen kan ses her.

 

Emneord: RoCS, Solfysikk, Astronomi og astrofysikk Av Benedikte Evensen
Publisert 23. apr. 2018 14:02 - Sist endret 31. aug. 2020 14:43