De nye lokalene for RoCS er ferdige. Nå blir det åpningsseremoni

Etter ti måneder i de midlertidige lokalene på Ullevål stadion, flyttet astrofysikerne tilbake til Svein Rosselands hus. Mange var med og feiret åpningen av de nye lokalene til Rosseland Centre for Solar Physics (RoCS), et senter for fremragende forsknings i Norge.

åpningsseremoni, direktør for senteret

Direktør, principle investigators (PIs) og senterkoordinator for RoCS under åpningen av de nye lokalene i Svein Rosselands hus. Fra venstre: Viggo Hansteen, Sven Wedemeyer, Tiago Pereira, Luc Rouppe van der Voort, Benedikte Fagerli Karlsen, Boris Gudiksen og Mats Carlsson. Foto: Martina D’Angelo/ UiO.

Da Institutt for teoretisk astrofysikk i 2017 ble tildelt SFF’en Rosseland Centre for Solar Physics (RoCS) var det klart at det trengtes vesentlig utvidede arealer, da antall ansatte ville øke.

– Arbeidene i Svein Rosselands hus skulle gjøre dette mulig, i tillegg til å foreta en enkel oppussing av kontorer og korridorer, auditoriet etc., forklarer Per B. Lilje, leder for Institutt for teoretisk astrofysikk (ITA).

Et lykkelig samboerskap

Åpning av de nye lokalene. Fra venstre: Liv Furuberg (koordinator NFR), og Morten Dæhlen (dekan MN-fakultet, UiO). Foto: ITA/UiO.

To år etter at solfysikkgruppen ved ITA fikk status som et Senter for Fremragende Forskning (SFF) i regi av Forskningsrådet, feirer senteret åpningen av de nye lokalene i Svein Rosselands hus. Liv Furuberg, koordinator ved Norges Forskningsråd (NFR), og Morten Dæhlen, dekan ved Matematisk-naturvitenskapelig fakultet, gratulerer Mats Carlsson, direktør for RoCS, for store fremskritt oppnådd på kort tid, nemlig det ærefulle stipendet ERC-Synergy. Dessuten gratulerer de til hele fagmiljøet på ITA og alle deltagere i senteret for et lykkelig samboerskap, som kommer til å skape vitenskapelig kvalitet på høyt internasjonalt nivå. 

Del av den oppgraderte kjelleren på Svein Rosselands hus under åpningen. Foto: ITA/UiO

Fortsatt arbeid i 2020

– RoCS nødvendiggjorde ikke bare utvidelse av arealer i Svein Rosselands hus, de nødvendiggjorde også et nytt serverrom, legger Lilje til.

Svein Rosselands hus. Foto: ITA/UiO

Da det ikke er mer plass i Svein Rosselands hus, bygges serverrommet til nye superdatamaskiner i kjelleren av Helga Engs hus med underjordisk tilgang fra Svein Rosselands hus. Det blir på ca. 200 kvadratmeter, og arbeidene startet i begynnelsen av sommeren og vil bli fullført i januar 2020. Totalprisen for bygging av og installasjon i serverrommet blir 33,2 millioner kroner, der mesteparten dekkes av MN-fakultetet og Institutt for teoretisk astrofysikk.

– Det er allikevel mye som gjenstår. Ifølge en tilstandsanalyse av Svein Rosselands hus’ eksteriør, finnes det meget store mangler, både på tak, fasader og vinduer, sier Lilje.

I mai 2019 offentliggjorde regjeringen at UiO får en ekstra bevilgning på 30 millioner kroner til oppgradering av Svein Rosselands hus. Dette vil bli brukt så langt det rekker til vedlikehold av vinduene og fasadene i Svein Rosselands hus. Disse arbeidene er nå under planlegging og vil bli gjennomført i løpet av sommerhalvåret 2020.

Av Martina D'Angelo
Publisert 6. des. 2019 10:26 - Sist endret 31. aug. 2020 14:44