RoCS starter nå

Rosseland Centre for Solar Physics (RoCS) åpnet offisielt 1. november 2017

Principle investigators (PIs) og direktør ved senteret

Smilende ansikter under åpningen av RoCS. Fra venstre til høyre: Boris Gudiksen (PI), Sven Wedemeyer (PI), Mats Carlsson (direktør), Viggo Hansteen (PI) and Luc Rouppe van der Voort (PI). Foto: ITA/UiO/Anna Kathinka D. Evans. Last ned stor versjon av bildet her.

Vi har et senter!

«I går hadde vi ikke et senter, idag har vi det», sa direktør Mats Carlsson til inviterte gjester under åpningen av det nye Rosseland Centre for Solar Physics (RoCS). Åpningen ble holdt på det Norske Videnskaps-Akademi den 1. november 2017. Uttalelsen ble tatt imot med humring fra publikum. Solfysikerne ved Institutt for teoretisk astrofysikk har nemlig allerede en lang historie som verdensledende innen solforskning.

Imidlertid forklarte Carlsson at fleksibiliteten som kommer med finansieringen til det nye senteret, skaper nye og spennende muligheter. Blant annet er det lagt planer for to stillinger på senteret som skal inngå i et besøksprogram.

"Vi vil ikke bare gjøre de samme tingene med mer penger"

– Mats Carlsson, senterdirektør

Fremragende sentre

Programmet Senter for fremragende forskning (SFF) gir Norges beste forskere mulighet til å organisere arbeidet sitt i spesialiserte sentre, slik at de kan nå ambisiøse vitenskapelige mål. Sentrene er finansiert av Forskningsrådet med nærmere 17 millioner kroner hvert år, over en periode på 10 år.

Å forstå den aktive sola

Det vitenskapelige målet til det nye Rosseland-senteret er å forstå hvordan vår nærmeste stjerne, sola, fungerer. Ved å kombinere observasjoner av sola med avanserte datamodeller, kan forskerne på senteret utvikle ny vitenskap om partikkelakselerasjon og oppvarming, både inne i og rundt solen.

Den lange veien

De første søknadene for RoCS ble sendt til Forskningsrådet for nesten to år siden, i november 2015. Det kom inn 150 søknader til programmet, og gjennom en lang og møysommelig prosess ble disse redusert til 10 sentre som ble tildelt finansiering.


Mats Carlsson var selv i USA da de gode nyhetene kom i mars i år.
– Sentrene ble annonsert midt på natten i Norge, forteller Carlsson. – Men fordi det var dagtid i USA, trengte jeg ikke å sitte våken for å finne ut om vi hadde klart det.


RoCS kommer til å bestå av alle solfysikerne ved Institutt for teoretisk astrofysikk. Mats Carlsson er direktør for senteret, og Viggo Hansteen, Boris Gudiksen, Luc Rouppe van der Voort og Sven Wedemeyer er principle investigators (PIs). 

Scientific advisory board og RoCS
Vitenskapelig rådgivningsgruppe for Rosseland Centre for Solar Physics (RoCS). Fra venstre til høyre: Tony Arber, Francesca Zuccarello, Oskar Steiner and Lyndsay Fletcher. Photo: ITA/UiO/Anna Kathinka D. Evans.

Les mer

RoCS hjemmeside

Solforskning RoCS

Pressemelding fra Forskningsrådet

Solens mystiske grenssjikt

 

Av Anna Kathinka Dalland Evans, oversatt av Hannah Berner
Publisert 6. nov. 2017 09:07 - Sist endret 14. jan. 2022 10:25