En annerledes sommerjobb

Fysikk- og astronomistudenter fikk i sommer smake på livet som forsker ved RoCS - Rosseland senter for solfysikk.

Bildet kan inneholde: datamaskin, bord, personlig datamaskin, smil, dataskjerm.

Edvarda Harnes jobbet i sommer med å sette sammen observasjoner av det svenske solteleskopet på La Palma og NASAs Solar Dynamics Observatory. - Jeg begynner på masterprogrammet i astronomi denne høsten, så denne sommerjobben var midt i blinken for meg. Jeg har lært mye som kan bli nyttig senere, sier Edvarda. Veileder var professor Luc Rouppe van der Voort.  Bilde: UiO

Hele elleve studenter med bachelorgrad takket ja til seks ukers sommerjobb ved RoCS. Ti av de jobbet med oppgaver tilknyttet forskningsprosjekter og en med forskningsformidling. Det er mange personer for et senter med 48 ansatte. 

 

Positivt for RoCS

Helt siden starten som et Senter for fremragende forskning i 2017 har RoCS tenkt studentrettet. Blant annet ved å tilby studenter sommerjobber. De to første årene var det masterstudentene som fikk tilbud om sommerjobber, men i fjor ble det endret til å gjelde studenter som har fullført bachelorgraden i fysikk- og astronomi.

Prosjektleder og Professor Boris Gudiksen er veldig fornøyd med erfaringene så langt: - Største delen av de vi ansetter sier de har fått mye ut av det og har fått interesse for sola. 

Mann med lyst hår og blå skjorte
Professor Boris Gudiksen ved RoCS mener det er av stor verdi av å få inn fysikk-og astronomistudenter i sommerjobb ved RoCS. Bilde: UiO

Vi gjør det for å gi studentene en sjanse til å oppleve hvor spennende solen faktisk er, og hva det er vi forskere driver med. 

RoCS ønsker å forbedre tilbudet ved å tilby studentene sommerjobb tidligere på året slik at det blir lettere å planlegge for begge parter. Alle studentene får en veileder og det krever planlegging med hensyn til ferieavvikling.

Masterstudenter på trappen ved Svein Rosselands hus
Fem av elleve studenter som hadde sommerjobb ved RoCS. Fra venstre: Oskar Hafstad, Dennis Fremstad, Thorstein Skaug, Isaak Aaby og Edvarda Harnes. Bilde: UiO

Erfaringer fra studentene

Gjennom sommerjobben blir studentene bedre kjent med solfysikk og får en forståelse av hva en forskerhverdag kan inneholde av oppgaver. 

Vi spurte noen av studentene hva de likte best ved jobben og hvilke utfordringer de møtte på.

Thorstein Skaug

- Å ha sommerjobb ved RoCS har vært helt supert. Spesielt fordi det har gitt innblikk i forskningslivet, uten å ha stort arbeidspress. Enkelte deler av programmeringen og forståelse av teori var utfordrende, uten å være demotiverende. Et annet motiverende aspekt er at man får muligheten til å jobbe med data fra store internasjonale instrumenter. Selv jobbet jeg med data fra NASAs Solar Dynamics Observatory. Arbeidet har bestått av å innhente informasjon om sola, solflekker og Light Bridges gjennom vitenskapelige artikler, for deretter å lage programmer for visualisering, sier Thorstein.

Edvarda Harnes

- Det jeg likte best var at jeg har fått jobbe med sola, og at jeg har lært mye nytt jeg kan bruke senere. Det mest strevsomme var å sette seg inn i et nytt programmeringsspråk, men der har jeg jo lært mye også. Jeg forberedte SDO (Solar Dynamics Observatory) data slik at det kan brukes som kontekst til SST (Swedish Solar Telescope) data. Jeg har lært mye som kan bli nyttig senere. Det er viktig for meg å skaffe meg arbeidserfaring, helst med noe som er relevant til det jeg studerer, sier Edvarda. 

Dennis Fremstad

- Med de arbeidsoppgavene jeg fikk var det ikke alltid like lett å vite hvordan en skulle komme frem til det vi ville, så en stor del av jobben var å prøve å finne ut hvordan. Det ga også mye frihet til å velge hvordan en løser arbeidsoppgavene. Sommerjobben har gitt meg god erfaring med programmering som jeg får godt bruk for i videre studier. Jeg tenker også at den har forberedt meg på den tenkemåten en trenger når en skal forske, forteller Dennis Fremstad.

Marius Bjerke Børvind

- Prosjektet gikk ut på å simulere området rundt kjempestjernen TX Psc som i hovedsak består av gass. Deretter ble resultatene fra simuleringene sammenliknet med observasjoner for å finne verdiene for ulike parametere som best beskriver området rundt TX Psc. Arbeidsoppgaven min var i hovedsak å kjøre simuleringene med forskjellige verdier for parametere og sammenlikne resultatene med observasjonene. Gjennom arbeidet lærte jeg mer om ting jeg tidligere bare hadde hørt litt om i forelesninger. Det var også interessant å se hvordan arbeidet til en forsker kan være, sier Marius Bjerke Børvind.

Caspar William Bruenech

- Noe av det jeg likte mest ved jobben var utfordringen og selvstendigheten. Det var vanskelig i starten å innrømme hvilke kunnskapshull jeg hadde og at jeg måtte spørre om ganske mye. Men etter hvert har jeg innsett at man ikke må være redd for å spørre om ting. Jeg har ambisjoner om å fortsette i akademia, og planlegger derfor å søke doktorgrad når jeg er ferdig med mastergraden neste år. Dette er noe jeg har vært i tvil om lenge, men etter å ha jobbet på RoCS og fått en smakebit på hvordan det er å jobbe i et forskningsmiljø har jeg blitt nærmest helt sikker på at det er dette jeg ønsker å gjøre, sier Caspar.

Mats Kirkaune

- Jeg ble satt til studierelevante arbeidsoppgaver, noe som jeg tror vil være til stor hjelp ved en masteroppgave. Arbeidet var veldig individuelt, noe som har både positive og negative sider. Jeg fikk eksperimentert og lært mye, men mye tid ble også brukt på feilsøking i koden. Jeg starter nå i høst på en mastergrad i Astronomi ved ITA, hvor jeg kommer til å få bruk for erfaringene jeg fikk hos RoCS. Man skal ikke se bort ifra at jeg velger Solfysikk som retning på grunn av sommerjobben, sier Mats.

Av Eyrun Thune
Publisert 27. aug. 2021 09:35 - Sist endret 27. aug. 2021 09:39