Voyager 1 oppdaget summing mellom stjernene

- Det er bare en helt bestemt tone som kommer. Hvorfor den blir der og er den samme over tid, krever jo en forklaring, sier professor Boris Gudiksen ved RoCS - Rosseland senter for solfysikk i et intervju med forskning.no.

Svart-hvitt bilde av smilende mann med kort, grått hår

Professor Boris Gudiksen, RoCS, UiO. Bilde: Privat.

Voyager 1 befinner seg i rommet mellom stjernene og er ute av solens "boble". Der har ingen romsonde vært før. Nå er det oppdaget et interessant signal, en jevn summing, som stammer fra bølger som går gjennom spredte partikler i rommet. Voyager har «lyttet» til disse vibrasjonene. Omsatt til lyd har signalet en frekvens på rundt 3 kHz. Funnet er publisert i tidsskriftet Nature Astronomy.

Den jevne summingen gjør det mulig å kontinuerlig måle tettheten av partikler som Voyager 1 reiser igjennom. Jo tettere det er, jo høyere blir frekvensen, blir det forklart i en pressemelding fra NASA.

Tidligere har forskere måttet vente på at det skjer utbrudd på sola for å kunne måle dette.

Les nærmere om funnet og hele intervjuet med professor Boris Gudiksen i artikkelen "Voyager 1 har oppdaget en jevn summing fra plasma i rommet mellom stjernene".

Av Eyrun Thune
Publisert 25. mai 2021 16:01 - Sist endret 25. mai 2021 16:02