Planetarisk møte med Solar Orbiter

Romfartøyet Solar Orbiter har fanget tre av de fire stein planetene på video, på sin vei til solen. Doktorgradsstipendiat Aditi Bhatnagar ved RoCS, UiO forklarer hvordan det gikk til.

 Tre solsystemplaneter er synlige i forgrunnen: Venus (venstre), Jorden (midt) og Mars (høyre). Stjerner er synlige i bakgr

 

Bildet ble tatt 18. november 2020 av Heliospheric Imager (SoloHI) kameraet om bord på romfartøyet ESA / NASA Solar Orbiter. Tre solsystemplaneter er synlige i forgrunnen: Venus (til venstre), Jorden (midten) og Mars (til høyre). Stjerner er synlige i bakgrunnen. Foto: ESA / NASA.

Solar Orbiter har ti instrumenter ombord. Rosseland Center for Solar Physics (RoCS) ved Universitetet i Oslo er ansvarlig for dataprogrammene som konverterer rå binære data fra fjernmålerinstrumentet SPICE til et format som kan analyseres av forskere.

Du kan lese Titan artikkelen "Planetary rendezvous of Solar Orbiter" her.

Av Eyrun Thune
Publisert 15. feb. 2021 13:57 - Sist endret 15. feb. 2021 14:01