Yooda forklarer sola

Stipendiat Øystein Håvard Færder utfordret seg selv da han lagde  video om sola som eksamensoppgave i kommunikasjon.

- Hvorfor lagde du denne videoen?

- Som en del av min doktorgrad valgte jeg å ta intensivkurset «MNKOM9010 – Communicating Science».  MNKOM9010 er et intensivkurs som består av to ukers heldags undervisning og to ukers hjemmeeksamen. Kurset undervises av Åsmund Husabø Eikenes.

Som hjemmeeksamen fikk vi i oppgave å formidle våre kunnskaper via en sjanger som vi ikke har prøvd oss på før. Det kunne være essay, podcast, video eller andre former for formidling. Det viktigste ifølge Eikenes var at vi skulle utfordre oss selv. Jeg valgte å lage 3 minutters «edutainment video», noe jeg aldri har gjort før.

Formålet i videoen er å motivere barn og unge voksne, eller voksne som ikke nødvendigvis har en utdanning i fysikk, til å bli mer interessert i Solen, gi dem en kort introduksjon i hvordan den er bygd opp og la dem skjønne hvorfor det er så viktig å forstå Solen. 

- Kan du fortelle litt mer om innholdet i kurset?

- Grunnet den pågående pandemien ble kurset holdt utelukkende over Zoom. I de to ukene med undervisning gjennomgikk Eikenes ulike former for formidling av vitenskap, både vitenskapelig artikkel, presentasjon/poster, populærvitenskapelig essay, podcast og andre sjangre. Vi fikk også prøve oss på å skrive artikler, designe poster og lage podcast. Det var veldig givende.

Hver morgen startet foreleseren med å be oss skrive intenst i 60 sekunder om et «random» tema. Det gjorde at vi fikk en hurtig oppvarming i skriving. Den første halve uken lærte vi å analysere og skrive en vitenskapelig artikkel. Vi analyserte artikler i grupper og ble kjent med OCAR-strukturen, «Opening – Challenge – Actions – Results», og fikk en idé om hvordan en lager en god struktur i en vitenskapelig artikkel. 

Den første obligatoriske oppgaven vi fikk var å skrive et «abstract», altså et sammendrag til en vitenskapelig artikkel. Vi skrev først et «bad abstract» under tidspress og deretter forbedret vi etter å ha lært noen nye teknikker fra Eikenes.

- Hva var spesielt nyttig lærdom?

Bildet kan inneholde: klær, panne, nese, kinn, hake.
Øystein Håvard Færder, stipendiat ved RoCS - Rosseland senter for solfysikk, UiO. Foto: UiO

En viktig ting vi lært i kurset var å overkomme «skrivesperren» ved å rable ned tankene våre raskt under tidspress for deretter å forbedre. Det viste seg å være en effektiv måte å skrive på. Vi jobbet med å finne flyten i teksten - å bli obs på «flow». Slutten på én setning skal helst være knyttet opp mot starten på neste setning. Når du leser teksten, må du flere ganger spørre deg selv «why on earth are you telling me this now?». Regelen er: Korriger flyt og setningsstruktur før du korrigerer grammatikk!

- Dere lærte flere måter å formidle på?

- I siste del av første uke analyserte vi vitenskapelige presentasjoner og posters, og fikk trene på å lage slike. Her var det viktig å fokusere på bilder og fargevalg, og ikke ha for mye tekst («less is more»!).

I andre uke var det fokus på mer populærvitenskapelige medier (essay/podcast), og å formidle vitenskap til yngre mennesker eller voksne som ikke nødvendigvis er forskere. Her er det viktig å fortelle en sammenhengende historie.

Nøkkelord her var IMAGES, TENSION og BLOCKING:

  • Bruk mentale bilder (IMAGES) for å la leserne/lytterne visualisere budskapet ditt.
  • Skap spenning (TENSION) i historien du forteller for å holde dem interessert.
  • Deretter kan du snike inn vitenskapelig info i små blokker her og der (BLOCKING).

- Hvordan jobbet du med hjemmeeksamen?

Jeg valgte som tidligere nevnt å lage en tre minutters «edutainment video», noe jeg aldri har gjort før.

I starten var jeg veldig usikker på hvordan jeg skulle gå fram, men så hadde jeg jo litt erfaring med å bruke KeyNote (Powerpoint for Mac), og jeg syntes alltid det har vært gøy å bruke fancy animasjoner i presentasjonene mine. Derfor varmet jeg opp med å lage en 10 sekunders videosnutt med KeyNote-animasjoner for å se hva jeg var istand til å snekre sammen. Neste steg var å lage manuskript til hele videoen.

Det var sååååå mye jeg ville fortelle i videoen min. Som solfysiker måtte jeg jo få med så mye som mulig om hele Solen. Manuskriptet mitt kom på over 1000 ord, og under et «peer review» med kollega Anna Piterskaya fant jeg ut at det ville kreve minst åtte minutter og ikke  tre.

YouTube-publikum er jo et utålmodig publikum og jeg fikk hjelp av Anna til å kutte ned til 350 ord. «Kill your darlings» ble en viktig huskeregel da jeg måtte kutte ut ting som jeg egentlig ville fortelle om. 

Jeg brukte QuickTime til å ta opp all tale i videoen, og de fleste animasjonene lagde jeg i KeyNote med figurer hentet fra internett. Noen figurer og tegninger lagde jeg selv med et tegneprogram på iPad. Det krevde mye timing, og jeg måtte finpusse animasjonene før jeg var fornøyd, men kom tilslutt i mål.

Kurset ble bestått, og jeg er veldig glad for at mine kolleger også hadde det gøy med å se videoen min.

Av Øystein Færder, Eyrun Thune
Publisert 13. jan. 2021 15:44 - Sist endret 2. sep. 2021 09:02