En uvanlig arbeidsuke

- Jeg er veldig nysgjerrig og interessert i astronomi og astrofysikk, og håper at dere kan ta imot meg, skrev Anniken på 15 år. Det resulterte i en liten arbeidsuke på Institutt for teoretisk astrofysikk.

To unge jenter.

9. klassingene Anniken Lie Aubert til venstre og Viktoria Velaj. Bilde: privat.

Anniken Lie Aubert fra Mølladammen skole i Bærum og Viktoria Velaj fra Sagene skole, Oslo erstattet skolebenk med varierte dager innen astronomi på Svein Rosselands hus. Fra 8. - 10. mars var det samtaler med vitenskapelige ansatte og foredrag som sto på programmet. Målet var å gi et innblikk i studielivet og pirre nysgjerrigheten til å lære mer. Det ble undertegnet en Samarbeidsavtale mellom Institutt for teoretisk astrofysikk, Universitetet i Oslo og elevene om «Læring i arbeidslivet» (LIA).

Jentene valgte å søke seg til ITA fordi de ville lære mer om astronomi og studielivet. De var godt fornøyd med oppholdet:

Det jeg syntes var bra var hvor mye vi fikk se, at vi fikk være med på timer og undervisninger, og snakke med utdannede mennesker

sier Viktoria.

- Solfysikk og kosmologi var spennende temaer å fordype seg i og som vi gjerne vil lære mer om, konkluderer Anniken og Viktoria med.

Program for arbeidsuken på ITA: 

  • Kaffepause med de vitenskapelige
  • Doktorgradsstudier og formidlingskurs 
  • Realfagsbiblioteket og omvisning på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
  • Forskningsformidling 
  • Romfartøyet Solar Orbiter 
  • Sun hour 
  • Astronomy studies
  • Studieliv
  • AST1010: Svarte hull og om mulighetene for å finne liv andre steder i universet. 
  • Åpen dag

Hvorfor arbeidsuke?

Utdanningsvalg er et obligatorisk fag på ungdomstrinnet for elever på 9. trinn.

Samarbeid mellom skole og næringsliv er viktig for at eleven skal få økt kunnskap og forståelse for arbeidslivet.

står det å lese i arbeidsavtalen.

Besøk ved arbeidsplasser er ment å gi elevene en større forutsetning og grunnlag for å ta egne utdannings- og yrkesvalg senere i livet. 

Det legges vekt på at elevene får følge en eller flere ansatte disse tre dagene, slik at de får et bilde av hvordan de ansatte jobber, hvilken kompetanse det er behov for, og hvilke verdier det legges vekt på. 

Av Eyrun Thune
Publisert 31. mars 2022 13:06 - Sist endret 31. mars 2022 13:06