To norske topplag

Asker og Greveskogen videregående skole kom på fjerde og femteplass blant 561 europeiske lag som konkurrerte om å lage den beste infografikken om Sola. 

Glade tenåringsgutter

Norges beste team i solkonkurransen "The Sun at a Glance". Fra venstre: Emil Lund Wøien, Eirik Krogh Wetterhus, Anders Nordbø, og Simon Brunnberg Nielsen. Elevene går på Asker videregående skole og deltok på konkurransen takket være lærer Hossein Rostamzadeh som var pådriver. Han har sin utdannelse fra Fysisk institutt, UiO. Foto: privat.

Lagene rangert på første (fra Italia) og andre plass (Slovakia) vil som premie reise til Tenerife (Kanariøyene, Spania) for å besøke Teide-observatoriet og solteleskopene som er i drift der. Teamet som er rangert på tredjeplass (Irland) vil motta et H-Alpha-teleskop for observasjoner av solkromosfæren. 

Juryen har videre bestemt at de 15 beste finalistene "på grunn av den svært høye kvaliteten på infografikken deres" skal synliggjøres. De vil motta et sett med bøker og EST-materiale som premie.

Reisen var gulroten for de mange lagene som deltok fra Europa inkludert 171 elever fra Norge fordelt på 46 lag på seks skoler.

Konkurransen ble arrangert av European Association for Solar Telescopes (EAST) som jobber for å få på plass et nytt europeisk solteleskop. Organisasjonen består av  26 forskningsinstitusjoner fra 18 europeiske land og RoCS - Rosseland senter for solfysikk ved ITA, UiO er med her. Direktør Mats Carlsson ved RoCS er også nåværende president for EAST. 

 

Et leksikon om sola

De 561 kreative infografikk bidragene som ble sendt inn til konkurransen «The Sun at a Glance» vil bli inkludert i et Solarpedia. Det nettbaserte leksikonet vil dekke et bredt spekter av emner relatert til solen og vil være å finne på nettstedet til EST-EAST i løpet av kort tid. Det skal synliggjøres for alle som er interessert i å lære mer om Sola.

Grafikk om sunspots
Team "Huītzilōpōchtli" ved Asker videregående skole sto for en særs iøynfallende og informativ infografikk som ble godt likt av den europeiske juryen. Alle bidragene var anonymisert, men de norske deltagerne i juryen kåret dette bidraget til å være det beste. Illustrasjon: Team "Huītzilōpōchtli".

Dybdekunnskap om Sola

Fra å vite sånn passe mye om sola ble deltagerne i konkurransen gode på et felt som de plukket ut blant mange mulige vinklinger for konkurransen.

Hvert lag besto av fire deltagere og de fikk god oppfølging av flere lærere ved skolene som deltok: Asker videregående, Greveskogen videregående skole i Tønsberg, Norges Realfagsgymnas ungdomsskole Bærum, Hov Ungdomskole på Hønefoss og Breivang videregående skole og Kongsbakken videregående skole, begge i Tromsø.

Infografikk om sola
Greveskogen videregående skole deltok med syv lag og hadde mange flotte infografikker. Denne infografikken vil inngå i det europeiske Solarpedia som en av de beste med femteplassen den oppnådde. Her stemmer alt: fonter, bakgrunn, illustrasjoner og kunnskapsveien for leseren. Illustrasjonen er laget av: Fredrik Danielsen, Carl Petter Sundsvåg, Emma Singh og Freyvis Quiles.

Oppfølging fra RoCS

Konkurransen var også viktig for RoCS - Rosseland senter for solfysikk, ITA, UiO som sto for den norske rekrutteringen av skoler til konkurransen. Stipendiat Aditi Bhatnagar fra India ved RoCS holdt et generelt foredrag om sola "Sun hour" til de klasser som ønsket det på UiO eller zoom. I etterkant av foredragene ga hun tips til de enkelte lagene om emnene de hadde valg seg ut til konkurransen.

Men jobben med å innhente informasjon samt utformingen av infografikken måtte de gjøre selv!

fire ungdommer
Laget fra Greveskogen vgs. Primus motor her var lærer Andreas Jørgensen. Fra venstre: Fredrik Danielsen, Carl Petter Sundsvåg, Emma Singh og Freyvis Quiles. Foto: privat.

Se vinnerne og finalistenes bidrag på EST sin nettside.

Se også artikkelen om "Soltimen" som elevene fikk med seg fra RoCS.

Emneord: EST-EAST, EST, European Solar Telescope, RoCS, Solarpedia Av Eyrun Thune
Publisert 8. feb. 2022 14:08 - Sist endret 3. mars 2022 09:20