Solas ambassadør

Artikkelen hans om Sola ble lest nær 40 000 ganger i 2021. Professor emeritus Oddbjørn Engvold er en av UiOs mange fagansvarlige i Store norske leksikon. 

Bilde av sola

Store norske leksikon er et oppslagsverk med opptil 3 millioner brukere i måneden og 550 000 leste artikler hver dag.  Leksikonet er Norges største nettsted for forskningsformidling. Bilde: UiO

Engvold studerte ved Institutt for teoretisk astrofysikk ved UiO, og ble i 1989 utnevnt til professor i astrofysikk samme sted. Solas og stjernenes fysikk har vært hans viktigste forskningsfelt.

I Store norske leksikon (SNL) har han fagansvar knyttet til Astronomisk teknologi, bakke- og rombaserte observatorier og artikler om Sol og stjerner. Videre har han ansvar for biografier av personer med astronomisk tilknytning. 

Engvolds fagartikler ble tilsammen lest 111 541 ganger i fjor. 

Hvor lenge har du vært fagansvarlig for Sol og stjerner i Store norske leksikon?

- Min første artikkel om Sola og andre astronomiske tema, samt noen biografier, ble skrevet i begynnelsen av 2000-årene. 

Har du en kommentar til det høye lesertallet på nær 40 000? 

- Lesertallet for en artikkel avhenger i overveiende grad av hvor populært og aktuelt temaet er. 

Sola som i betydelig grad styrer livet på Jorda, er et tema som opptar de fleste.

Den spiller også en sentral rolle i astronomien ved å være en vanlig forekommende stjerne i universet som på grunn av at den er så nær kan studeres detaljert.

Det er viktig at artikkelen gir informasjon som vekker videre interesse for temaet hos leserne. Supplerende illustrasjoner bidrar til informative og leservennlige fremstillinger. Artiklene lenker også til nærliggende, relevante tema, samt til faguttrykk og begrep.   

Bildet kan inneholde: briller, panne, nese, ansikt, briller.
Oddbjørn Engvold, professor emeritus ved Institutt for teoretisk astrofysikk, UiO. Bilde: UiO

Hender det at du får spørsmål direkte fra lesere?

- Ja, både skolebarn og lærere tar kontakt på telefon og e-post – alltid med gode og interessante spørsmål. Det dreier seg gjerne om elevoppgaver som flere løser sammen.

Det stilles tankevekkende spørsmål fra undrende lesere i alle aldre. De vil vite hvorfor Sola er så strålende og varm, hvor lenge den vil fortsette å lyse, om energiske utbrudd skaper nordlys og hva romvær kan føre til.

Redaktører og journalister tar kontakt under forberedelse av artikler i deres medier når det skjer noe oppsiktsvekkende som knyttes til solsystemet, astronomi, observatorier på bakken og i rommet.

Hvor ofte forandrer du på teksten?

- Artikkelen om Sola ble betydelig oppdatert for tre år siden. Mange fagartikler trenger jevnlig oppdatering da det stadig gjøres nye spennende fremskritt og forandringer som fortjener å bli nevnt. Leksikonet har også mange skarpøyde, kritiske lesere som gjerne påpeker små og store feil som snarest bør korrigeres.    

Hvordan skrev du teksten? 

- Når man skriver om et tema som er sentral i ens eget forskningsfelt vet man gjerne hva som er mest meningsfullt å inkludere i teksten. Det er likevel betryggende at leksikonet har ansatte konsulenter som bistår med å sikre at artiklene blir klare og forståelige for deres lesere.

Hva liker du spesielt godt ved å være fagansvarlig?

- Som fagansvarlig skriver eller bidrar man til de fleste artiklene selv. Med kjennskap til hva dyktige kolleger og andre med god innsikt i fagfeltet er villige til å skrive og fortelle om, finner man gode forfattere til nye fagartikler.

Det gir motivasjon til å holde seg faglig oppdatert og få ny innsikt i hvordan faglige temaer bør presenteres for å bli lesbare og spennende. Terminologien er nødvendigvis noe forskjellig for artikler i et leksikon og i et fagtidsskrift, hvilket kan være krevende å huske på.

Respons og kontakt med vitebegjærlige lesere, som er både kritiske og spørrende, gjør arbeid med leksikonartikler spennende og meningsfullt.  

Hvor mye opptar solfysikk deg i hverdagen?

- Det er stimulerende og meningsfullt å fortsatt ha kontakt med faget blant annet ved tilgang til faglitteraturen gjennom Realfagsbiblioteket, UiO. Kontakt og samarbeid med fagkolleger i inn- og utland har ledet til medforfatterskap i et par solrelaterte bøker som Solar Prominences i 2015 og The Sun as a Guide to Stellar Physics i 2019. 

Jeg får fortsatt invitasjoner til å holde foredrag i ulike fora. Flere foredrag er knyttet til det gamle observatoriet.

Fagets historiske utvikling er fascinerende og tankevekkende lesning. Med tilgang til det gamle observatoriets unike boksamling har jeg lært meget om det fra boken Rosa Ursina sive Sol til den tyske pater og astronom Christoph Scheiner. Den er spesielt rikt illustrert, skrevet på latin og ble utgitt i 1630. Scheiner medvirket vesentlig til det vitenskapelige gjennombruddet som ledet til at det heliosentriske system etter hvert ble akseptert. Med bruk av de første teleskoper registrerte bokens forfatter og andre samtidige astronomer, at det var flekker på Solas overflate og at Sola roterte på en måte som var uforenelig med datidens geosentriske verdensbilde. Det førte til at jeg skrev artikkelen The Parallel Worlds of Christoph Scheiner and Galileo Galilei i  tidsskriftet Journal for the History of Astronomy sammen med min amerikansk kollega Jack B. Zirker.

Når ble du professor emeritus?

- Jeg ble pensjonist og emeritus i desember 2007, like før jeg fylte 70 år. At man som emeritus ved Mat-Nat-fakultetet, UiO, får beholde full tilgang til den tidligere arbeidsplassen og til biblioteket, gjør det mulig å fortsette faglig kontakt og samarbeide med kolleger i inn- og utland. Det oppleves gjensidig meningsfylt og positivt.

Om Store norske leksikon

Store norske leksikon (SNL) eies av den ideelle Foreningen Store norske leksikon, og finansieres av medlemskontingenter fra norske universiteter og flere ideelle organisasjoner.

Det er et norsk allmennleksikon som publiseres gratis på internett. Artiklene er basert på papirleksikonet Aschehoug og Gyldendals Store norske leksikon, som kom ut i fire utgaver mellom 1978 og 2007, i tillegg til nyskrevne artikler for nettleksikonet.

Fjerde trykte utgave av SNL som ble gitt ut i perioden 2005–2007, var på 16 
bind. Stoffmengden i dag vil fylle 61 trykte bind.

Emneord: Sola, forskningsformidling Av Eyrun Thune
Publisert 25. mars 2022 10:00 - Sist endret 25. mars 2022 19:46