English version of this page

Centre for Scalable Data Access (SIRIUS)

Forskerne ved SIRIUS har ekspertise innen IT-teknologi, bl.a. høy ytelse og cloud computing, databaseteknologi, semantisk teknologi og naturlig språkbehandling.

Ansatte

Kontakt

Postadresse Postboks 1080 Blindern 0316 OSLO Besøksadresse Gaustadalleen 23 B 0373 OSLO Stedkode: 150580