Baifan Zhou

Forsker (Postdoctoral Researcher)
Bilde av Baifan Zhou
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalleen 23 B 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1080 Blindern 0316 Oslo

Sammendrag
Baifan Zhou er Forsker ved SIRIUS Research Center, Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo. Hans forskningsinteresser fokuserer på å kombinere maskinlæring og semantisk teknologi for å lette AI-utvikling for Industry 4.0, inkludert Digital Twins, Digital Requirements, etc. Tidligere gjorde han doktorgradsstudiet ved Karlsruhe Institute of Technology og Bosch Corporate Research. Han har jobbet aktivt med (Big) Data Analytics, Feature Engineering og Representation Learning for Large Scale Quality Monitoring in Manufacturing, og Semi-Automated Machine Learning med Semantic Technologies. Han har deltatt i tverrfaglige prosjekter i kjemisk industri (ABB Corporate Research), produksjonsindustri (Bosch Corporate Research), talegjenkjenning (KIT) og robotkontroll (KIT), hvor han har samarbeidet med eksperter fra forskjellige disipliner som dataforskere, ontologer og ingeniører.

 
Emneord: Machine Learning, Semantic Technologies, Industry 4.0
Publisert 1. feb. 2021 17:03 - Sist endret 27. des. 2021 20:17