Øystein Prytz

Førsteamanuensis - Strukturfysikk
Bilde av Øystein Prytz
English version of this page
Telefon +47-22840684
Rom 105
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalleen 21 Forskningsparken
Postadresse Postboks 1048 Blindern 0316 OSLO

Faglige interesser

Mine faglige interesser er først om fremst innen faste stoffers fysikk/materialvitenskap. Jeg har de siste årene jobbet med termoelektriske materialer, med spesielt fokus på å benytte elektron energitaps-spektroskopi (EELS) og transmisjonselektronmikroskopi (TEM). Med denne kombinasjonen kan man undersøke elektronstruktur og bindinger på nanoskala, noe som er spesielt viktig innen moderne materialvitenskap hvor fokus er nettop på å kontrollere materialers egenskaper ved å endre deres struktur på nanonivå.

Bakgrunn

 • Cand. Scient. i fysikk fra Universitetet i Oslo, 2003
 • Ph.D. i fysikk fra Universitetet i Oslo, 2007

Gruppehjemmeside: Optical and Electronic Properties at the Nanoscale

Publikasjoner

 • Granerød, Cecilie Skjold; Galeckas, Augustinas; Johansen, Klaus Magnus H; Vines, Lasse & Prytz, Øystein (2018). The temperature-dependency of the optical band gap of ZnO measured by electron energy-loss spectroscopy in a scanning transmission electron microscope. Journal of Applied Physics.  ISSN 0021-8979.  123 . doi: 10.1063/1.5023316
 • Granerød, Cecilie Skjold; Zhan, Wei & Prytz, Øystein (2018). Automated approaches for band gap mapping in STEM-EELS. Ultramicroscopy.  ISSN 0304-3991.  184(A), s 39- 45 . doi: 10.1016/j.ultramic.2017.08.006 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ulvestad, Asbjørn; Andersen, Hanne Flåten; Jensen, Ingvild Julie Thue; Mongstad, Trygve; Mæhlen, Jan Petter; Prytz, Øystein & Kirkengen, Martin (2018). Substoichiometric Silicon Nitride – An Anode Material for Li-ion Batteries Promising High Stability and High Capacity. Scientific Reports.  ISSN 2045-2322.  8 . doi: 10.1038/s41598-018-26769-8 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Zhan, Wei; Venkatachalapathy, Vishnukanthan; Aarholt, Thomas; Kuznetsov, Andrej & Prytz, Øystein (2018). Band gap maps beyond the delocalization limit: correlation between optical band gaps and plasmon energies at the nanoscale. Scientific Reports.  ISSN 2045-2322.  8 . doi: 10.1038/s41598-017-18949-9 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ogawa, Yuhei; Birenis, Domas; Matsunaga, Hisao; Thøgersen, Annett; Prytz, Øystein; Takakuwa, Osamu & Yamabe, Junichiro (2017). Multi-scale observation of hydrogen-induced, localized plastic deformation in fatigue-crack propagation in a pure iron. Scripta Materialia.  ISSN 1359-6462.  140, s 13- 17 . doi: 10.1016/j.scriptamat.2017.06.037 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ulvestad, Asbjørn; Andersen, Hanne Flåten; Mæhlen, Jan Petter; Prytz, Øystein & Kirkengen, Martin (2017). Long-term cyclability of substoichiometric silicon nitride thin film anodes for Li-ion batteries. Scientific Reports.  ISSN 2045-2322.  7(1) . doi: 10.1038/s41598-017-13699-0 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Zhan, Wei; Granerød, Cecilie Skjold; Venkatachalapathy, Vishnukanthan; Johansen, Klaus Magnus H; Jensen, Ingvild Julie Thue; Kuznetsov, Andrej & Prytz, Øystein (2017). Nanoscale mapping of optical band gaps using monochromated Electron Energy Loss Spectroscopy. Nanotechnology.  ISSN 0957-4484.  28(10) . doi: 10.1088/1361-6528/aa5962 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Kosinskiy, Andrey; Karlsen, Ole Bjørn; Sørby, Magnus Helgerud & Prytz, Øystein (2016). Ternary Phases (Heusler) in the System Ti-Co-Sn. Metallurgical and Materials Transactions E.  ISSN 2196-2936.  3(4), s 329- 336 . doi: 10.1007/s40553-016-0098-5 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hage, Fredrik Sydow; Kepaptsoglou, Despoina Maria; Seabourne, Ché Royce; Ramasse, Quintim M.; Scott, Andrew J.; Prytz, Øystein; Gunnæs, Anette Eleonora & Helgesen, Geir (2014). Dielectric response of pentagonal defects in multilayer graphene nano-cones. Nanoscale.  ISSN 2040-3364.  6(3), s 1833- 1839 . doi: 10.1039/c3nr05419e
 • Hage, Fredrik Sydow; Ramasse, Quentin; Kepaptsoglou, Despoina Maria; Prytz, Øystein; Gunnæs, Anette Eleonora; Helgesen, Geir & Brydson, Rik (2013). Topologically induced confinement of collective modes in multilayer graphene nanocones measured by momentum-resolved STEM-VEELS. Physical Review B. Condensed Matter and Materials Physics.  ISSN 1098-0121.  88(15) . doi: 10.1103/PhysRevB.88.155408
 • Prytz, Øystein; Flage-Larsen, Espen; Gu, L.; Sigle, W.; van Aken, Peter A & Taftø, Johan (2012). Charge-ordered spinel AlV2O4: High-energy-resolution EELS and computational studies. Physical Review B. Condensed Matter and Materials Physics.  ISSN 1098-0121.  85(19) . doi: 10.1103/PhysRevB.85.195112
 • Johansen, Klaus Magnus H; Haug, Halvard; Prytz, Øystein; Neuvonen, Pekka Tapio; Knutsen, Knut Erik; Vines, Lasse; Kuznetsov, Andrej; Monakhov, Edouard & Svensson, Bengt Gunnar (2011). Li and OH-Li Complexes in Hydrothermally Grown Single-Crystalline ZnO. Journal of Electronic Materials.  ISSN 0361-5235.  40(4), s 429- 432 . doi: 10.1007/s11664-010-1404-0
 • Böttger, Paul Heinrich Michael; Diplas, Spyridon; Flage-Larsen, Espen; Prytz, Øystein & Finstad, Terje (2011). Electronic structure of thermoelectric Zn-Sb. Journal of Physics: Condensed Matter.  ISSN 0953-8984.  23(26) . doi: 10.1088/0953-8984/23/26/265502
 • Flage-Larsen, Espen & Prytz, Øystein (2011). The Lorenz function: Its properties at optimum thermoelectric figure-of-merit. Applied Physics Letters.  ISSN 0003-6951.  99 . doi: 10.1063/1.3656017
 • Løvvik, Ole Martin; Rauwel, Protima & Prytz, Øystein (2011). Self-diffusion in Zn4Sb3 from first-principles molecular dynamics. Computational materials science.  ISSN 0927-0256.  50(9), s 2663- 2665 . doi: 10.1016/j.commatsci.2011.04.015
 • Prytz, Øystein; Flage-Larsen, Espen; Toberer, E. S.; Snyder, G. J. & Taftø, Johan (2011). Reduction of lattice thermal conductivity from planar faults in the layered Zintl compound SrZnSb2. Journal of Applied Physics.  ISSN 0021-8979.  109(4) . doi: 10.1063/1.3549821
 • Flage-Larsen, Espen; Diplas, Spyridon; Prytz, Øystein; Toberer, Eric S. & May, Andrew F. (2010). Valence band study of thermoelectric Zintl-phase SrZn2Sb2 and YbZn2Sb2: X-ray photoelectron spectroscopy and density functional theory. Physical Review B. Condensed Matter and Materials Physics.  ISSN 1098-0121.  81(20) . doi: 10.1103/PhysRevB.81.205204
 • Flage-Larsen, Espen; Løvvik, Ole Martin; Prytz, Øystein & Taftø, Johan (2010). Bond analysis of phosphorus skutterudites: Elongated lanthanum electron buildup in LaFe4P12. Computational materials science.  ISSN 0927-0256.  47(3), s 752- 757 . doi: 10.1016/j.commatsci.2009.10.018
 • Kjølseth, Christian; Fjeld, Harald; Prytz, Øystein; Dahl, Paul Inge; Estournès, Claude; Haugsrud, Reidar & Norby, Truls (2010). Space-charge theory applied to the grain boundary impedance of proton conducting BaZr0.9Y0.1O3 (-) (delta). Solid State Ionics.  ISSN 0167-2738.  181(5-7), s 268- 275 . doi: 10.1016/j.ssi.2010.01.014
 • Prytz, Øystein & Flage-Larsen, Espen (2010). The influence of exact exchange corrections in van der Waals layered narrow bandgap black phosphorus. Journal of Physics: Condensed Matter.  ISSN 0953-8984.  22(1) . doi: 10.1088/0953-8984/22/1/015502
 • Prytz, Øystein; Gunnæs, Anette Eleonora; Karlsen, Ole Bjørn; Breivik, Tallak Harald; Toberer, E. S.; Snyder, G. J. & Taftø, Johan (2009). Nanoscale inclusions in the phonon glass thermoelectric material Zn4Sb3. Philosophical Magazine Letters.  ISSN 0950-0839.  89(6), s 362- 369 . doi: 10.1080/09500830902950464
 • Sæterli, Ragnhild; Flage-Larsen, E.; Prytz, Ø.; Prytz, Øystein; Taftø, J.; Taftø, Johan; Marthinsen, Knut & Holmestad, Randi (2009). Electron energy loss spectroscopy of the L2,3 edge of phosphorus skutterudites and electronic structure calculations. Physical Review B. Condensed Matter and Materials Physics.  ISSN 1098-0121.  80(7), s 075109-1- 075109-7 . doi: 10.1103/PhysRevB.80.075109
 • Mangersnes, Krister; Løvvik, Ole Martin & Prytz, Øystein (2008). New filled P-based skutterudites - promising materials for thermoelectricity?. New Journal of Physics.  ISSN 1367-2630.  10 . doi: 10.1088/1367-2630/10/5/053004
 • Prytz, Øystein; Sæterli, Ragnhild; Holmestad, Randi & Taftø, Johan (2008). Investigations of bonding in skutterudites by electron energy loss spectroscopy, In T.P. Hogan; J. Yang; R. Funahashi & T. Tritt (ed.),  Materials Research Society Symposium Proceedings Vol. 1044: MateralsThermoelectric Power Generation.  Materials Research Society.  ISBN 978-1-55899-987-9.  1044-U06-22.
 • Prytz, Øystein; Saeterli, R; Sæterli, Ragnhild; Løvvik, Ole Martin & Taftø, Johan (2008). Comparison of the electronic structure of a thermoelectric skutterudite before and after adding rattlers: An electron energy loss study. Micron.  ISSN 0968-4328.  39(6), s 685- 689 . doi: 10.1016/j.micron.2007.10.012 Vis sammendrag
 • Diplas, Spyridon; Prytz, Øystein; Karlsen, Ole Bjørn; Watts, JF & Taftø, Johan (2007). A quantitative study of valence electron transfer in the skutterudite compound CoP3 by combining x-ray induced Auger and photoelectron spectroscopy. Journal of Physics: Condensed Matter.  ISSN 0953-8984.  19 . doi: 10.1088/0953-8984/19/24/246216

Se alle arbeider i Cristin

 • Musland, Lars; Flage-Larsen, Espen; Prytz, Øystein & Bergli, Joakim (2018). Charge carrier transport in multilayered structures; thermoelectric applications.
 • Ness, Heine Håland; Bondevik, Tarjei & Prytz, Øystein (2018). Basic principle of electron holography.
 • Ness, Heine Håland; Prytz, Øystein & Bondevik, Tarjei (2018). Inline Electron Holography - Theoretical and experimental aspects. Vis sammendrag
 • Rannem Bilden, Sindre; Prytz, Øystein & Flage-Larsen, Espen (2018). Simulation of momentum resolved Electron Energy Loss Spectroscopy in the low loss region using model band structures. Vis sammendrag
 • Salim Asbah, Richard; Flage-Larsen, Espen & Prytz, Øystein (2018). Quadratic integration over the three dimensional Brillouin zone.
 • Bazioti, Kalliopi; Granerød, Cecilie Skjold; Olsen, Vegard Skiftestad; Vines, Lasse; Svensson, Bengt Gunnar & Prytz, Øystein (2017). (S)TEM characterization of magnetron sputtered ZnO:GaN alloy thin films.
 • Bazioti, Kalliopi; Granerød, Cecilie Skjold; Olsen, Vegard Skiftestad; Vines, Lasse; Svensson, Bengt Gunnar & Prytz, Øystein (2017). Structural and chemical characterization of (ZnO)1-X(GaN)X thin films using (S)TEM methods.
 • Bazioti, Kalliopi; Granerød, Cecilie Skjold; Olsen, Vegard Skiftestad; Vines, Lasse; Svensson, Bengt Gunnar & Prytz, Øystein (2017). Structural characterization and nanoscale bandgap measurements of (ZnO)1-X(GaN)X thin films.
 • Bazioti, Kalliopi; Granerød, Cecilie Skjold; Olsen, Vegard Skiftestad; Vines, Lasse; Svensson, Bengt Gunnar & Prytz, Øystein (2017). Structural/chemical characterization and bandgap measurements of (ZnO)1-X(GaN)X thin films using (S)TEM methods.
 • Elanchcelian, Seyon; Granerød, Cecilie Skjold & Prytz, Øystein (2017). TEM-EELS analysis of bandgap properties in -Ga2O3.
 • Elanchcelian, Seyon; Prytz, Øystein & Granerød, Cecilie Skjold (2017). TEM-EELS analysis of band gap properties in beta-Ga2O3,.
 • Granerød, Cecilie Skjold; Bilden, Sindre Rannem; Zhan, Wei; Vines, Lasse; Johansen, Klaus Magnus H & Prytz, Øystein (2017). Measuring the ZnO bandgap and its temperature dependency with STEM-EELS.
 • Granerød, Cecilie Skjold; Galeckas, Augustinas; Johansen, Klaus Magnus H; Vines, Lasse & Prytz, Øystein (2017). The temperature-dependency of the ZnO bandgap studied by STEM-EELS.
 • Granerød, Cecilie Skjold; Galeckas, Augustinas; Vines, Lasse; Johansen, Klaus Magnus H & Prytz, Øystein (2017). Temperature-dependency of the ZnO band gap measured by STEM-EELS.
 • Granerød, Cecilie Skjold; Johansen, Klaus Magnus H; Vines, Lasse & Prytz, Øystein (2017). The temperature-dependency of the ZnO band gap measured by STEM-EELS.
 • Granerød, Cecilie Skjold; Zhan, Wei & Prytz, Øystein (2017). Methods for Mapping the Band Gap with High Spatial Resolution by STEM-EELS.
 • Jeu Chiem, Kevin; Prytz, Øystein & Norby, Truls Eivind (2017). Nanoscale measurements of oxidation states in the CaMnO3/LaMnO3 system using Electron Energy Loss Spectroscopy..
 • Riis, Henrik; Finstad, Terje & Prytz, Øystein (2017). Metallization of ZnSb.
 • Granerød, Cecilie Skjold; Nguyen, Phuong Dan; Gunnæs, Anette Eleonora & Prytz, Øystein (2016). The Structure Physics group.
 • Granerød, Cecilie Skjold & Prytz, Øystein (2016). Advantages of EELS Measurements.
 • Granerød, Cecilie Skjold; Zhan, Wei; Aarseth, Bjørn Brevig; Nguyen, Phuong Dan; Johansen, Klaus Magnus H; Vines, Lasse & Prytz, Øystein (2016). Bandgap measurements by STEM-EELS.
 • Granerød, Cecilie Skjold; Zhan, Wei; Johansen, Klaus Magnus H; Vines, Lasse & Prytz, Øystein (2016). Band gap measurements by STEM EELS.
 • Johansen, Klaus Magnus H; Zhan, Wei; Jensen, Ingvild Julie Thue; Granerød, Cecilie Skjold; Venkatachalapathy, Vishnukanthan; Brillson, Leonard J.; Kuznetsov, Andrej & Prytz, Øystein (2016). Mapping of Optical band gaps using Electron Energy Loss Spectroscopy in ZnCdO-alloys.
 • Tofan, Raluca; Echevarria-Bonet, Cristina; Berland, Kristian; Schrade, Matthias; Sørby, Magnus Helgerud; Hauback, Bjørn Christian; Persson, Clas; Prytz, Øystein; Hansen, Vidar & Gunnæs, Anette Eleonora (2016). Microstructural characterization of spark plasma sintered (X,X’)NiSn half‐Heusler alloys.
 • Tofan, Raluca; Echevarria-Bonet, Cristina; Berland, Kristian; Schrade, Matthias; Sørby, Magnus Helgerud; Hauback, Bjørn Christian; Persson, Clas; Prytz, Øystein; Hansen, Vidar & Gunnæs, Anette Eleonora (2016). The effect of spark plasma sintering on structure and phase stability in half-Heusler thermoelectric alloys.
 • Ulvestad, Asbjørn; Andersen, Hanne Flåten; Mæhlen, Jan Petter; Prytz, Øystein & Kirkengen, Martin (2016). Amorphous SiNx Thin Film Anodes for Li-Ion Batteries.
 • Ulvestad, Asbjørn; Andersen, Hanne Flåten; Mæhlen, Jan Petter; Prytz, Øystein & Kirkengen, Martin (2016). Amorphous SiNx Thin Film Anodes for Li-Ion Batteries.
 • Diplas, Spyridon; Walmsley, John; Holmestad, Randi & Prytz, Øystein (2015). An introduction to NORTEM by the NORTEM management group.
 • Granerød, Cecilie Skjold; Nguyen, Phuong Dan; Zhan, Wei; Monakhov, Edouard & Prytz, Øystein (2015). Band gap measurements by STEM-EELS.
 • Granerød, Cecilie Skjold; Nguyen, Phuong Dan; Zhan, Wei; Monakhov, Edouard & Prytz, Øystein (2015). High Energy Resolution EELS on ZnO/Cu2O Heterostructures.
 • Granerød, Cecilie Skjold; Nilsen, Ola; Monakhov, Edouard & Prytz, Øystein (2015). Bandgaps in the TEM.
 • Granerød, Cecilie Skjold; Zhan, Wei; Aarseth, Bjørn Brevig; Vines, Lasse & Prytz, Øystein (2015). Band gap measurements by STEM EELS.
 • Granerød, Cecilie Skjold; Zhan, Wei; Venkatachalapathy, Vishnukanthan; Kuznetsov, Andrej; Nilsen, Ola; Monakhov, Edouard & Prytz, Øystein (2015). Bandgap of Functional Oxides in STEM-EELS.
 • Prytz, Øystein; Zhan, Wei & Granerød, Cecilie Skjold (2015). Status of EELS band gap measurements in the monochromated Titan.
 • Ulvestad, Asbjørn; Andersen, Hanne Flåten; Vie, Preben Joakim Svela; Mæhlen, Jan Petter; Prytz, Øystein & Kirkengen, Martin (2015). SiN and SiC Coated Silicon Thin Films as Anodes for Li-Ion Batteries.
 • Ulvestad, Asbjørn; Mæhlen, Jan Petter; Andersen, Hanne Flåten; Gunnæs, Anette Eleonora; Prytz, Øystein & Kirkengen, Martin (2015). Characterization of PECVD-Grown a-SiC:H for use as Coating for Silicon Thin Film Anodes in Li-Ion Batteries.
 • Ulvestad, Asbjørn; Mæhlen, Jan Petter; Andersen, Hanne Flåten; Xu, Chao; Prytz, Øystein & Kirkengen, Martin (2015). a-SiN:H and a-SiC:H Coated Silicon Thin Films as Anodes for Li-Ion Batteries.
 • Wiken Langfeldt, Sindre; Prytz, Øystein; Karlsen, Ole Bjørn & Nguyen, Phuong Dan (2015). Syntese og karakterisering av termoelektriske halv-Heusler materialer av typen (Ti,Zr,Hf)NiSn..
 • Zhan, Wei; Kosinskiy, Andrey & Prytz, Øystein (2015). Aberration-corrected High-resolution STEM and EELS on Cr-doped ZnO with Nano ZnCr2O4 Inclusion.
 • Zhan, Wei; Venkatachalapathy, Vishnukanthan; Jensen, Ingvild Julie Thue; Granerød, Cecilie Skjold; Flage-Larsen, Espen; Johansen, Klaus Magnus H; Galeckas, Augustinas; Kuznetsov, Andrej & Prytz, Øystein (2015). STEM-EELS Band Gap Measurement in Zn1-XCdXO Thin Films.
 • Kosinskiy, Andrey; Prytz, Øystein; Karlsen, Ole Bjørn & Sørby, Magnus Helgerud (2014). X-ray and neutron diffraction study of Co(2-x)TiSn [x < 0.5] solid solution.
 • Kosinskiy, Andrey; Prytz, Øystein; Karlsen, Ole Bjørn & Sørby, Magnus Helgerud (2014). yntese- og diffraksjonsstudie av faser i systemene Nb–Fe–Sb og Ti–Co–Sn..
 • Løvvik, Ole Martin; Song, Xin; Valset, Kjetil; Flage-Larsen, Espen; Fjeld, Harald; Graff, Joachim Seland; Schrade, Matthias; Karlsen, Ole Bjørn; Larsson, Andreas; Casolo, Simone; Prytz, Øystein; Norby, Truls; Finstad, Terje; Gunnæs, Anette Eleonora & Taftø, Johan (2014). Thermoelectric materials from first principles to final applications: Basic and applied thermoelectrics in Oslo.
 • Song, Xin; Persson, Clas; Norby, Truls; Flage-Larsen, Espen; Karlsen, Ole Bjørn; Hansen, Vidar; Gunnæs, Anette Eleonora; Prytz, Øystein; Løvvik, Ole Martin; Finstad, Terje; Valset, Kjetil; Cui, Xuemei; Taftø, Johan; Fjeld, Harald; Hauback, Bjørn & Schrade, Matthias (2014). Conversion of Heat and Energy: Thermoelectrics.
 • Holmestad, Randi; Walmsley, John Charles; Prytz, Øystein; Soleim, Bjørn Gunnar; Van Helvoort, Antonius; Olsen, Arne; Gunnæs, Anette Eleonora; Bjørge, Ruben; Sæterli, Ragnhild; Taftø, Johan; Solberg, Jan Ketil; Vullum, Per Erik; Marioara, Calin Daniel; Yu, Yingda; Thørgersen, A.; Rodenwald, M.; Bergius, M. & Lázár, A. (2012). NORTEM – ambitions and plans.
 • Løvvik, Ole Martin; Valset, Kjetil; Rauwel, Protima; Prytz, Øystein; Flage-Larsen, Espen; Song, Xin; Karlsen, Ole Bjørn; Bording, Jan Kåre; Hansen, Vidar; Norby, Truls; Finstad, Terje & Taftø, Johan (2012). Thermoelectricity in Oslo.
 • Valset, Kjetil; Prytz, Øystein; Hansen, Vidar & Taftø, Johan (2012). Quantitative study of structure factors at large reciprocal vectors using convergent beam electron diffraction: Application to anharmonicity of the thermal motion in Mg2Si.
 • Flage-Larsen, Espen; Prytz, Øystein & Taftø, Johan (2011). Material-specific Lorenz numbers: Electronic and lattice parts of the thermal conductivity.
 • Flage-Larsen, Espen; Prytz, Øystein & Taftø, Johan (2011). The Lorenz function; its scattering properties and the validity of the parabolic approximation.
 • Johansen, Klaus Magnus H; Haug, Halvard; Prytz, Øystein; Neuvonen, Pekka Tapio; Knutsen, Knut Erik; Vines, Lasse; Kuznetsov, Andrej; Monakhov, Edouard & Svensson, Bengt Gunnar (2010). Li and OH-Li Complexes in Hydrothermally Grown Single-Crystalline ZnO.
 • Böttger, Paul Heinrich Michael; Diplas, Spyridon; Flage-Larsen, Espen; Prytz, Øystein & Finstad, Terje (2010). Electronic structure of the thermoelectric Zn-Sb system.
 • Hage, Fredrik Sydow; Helgesen, Geir; Gunnæs, Anette Eleonora & Prytz, Øystein (2010). Graphitization of carbon nanocones and nanodiscs.
 • Løvvik, Ole Martin; Flage-Larsen, Espen; Rauwel, Protima; Prytz, Øystein & Taftø, Johan (2010). Solubility and mobility of Zn in Zn4Sb3 - a combined computational and experimental study.
 • Prytz, Øystein; Toberer, E. S.; May, A. F.; Flage-Larsen, Espen; Snyder, G. J. & Taftø, Johan (2010). Transmission electron microscopy studies of nanostructures in SrZnSb2: reduced thermal conductivity through defect scattering.
 • Helgesen, Geir; Knudsen, K.D.; Skjeltorp, Arne Torbjørn; Knaapila, M.; Pinheiro, J.P.; Bourgeaux, M.; Heiberg-Andersen, H.; Gunnæs, Anette Eleonora & Prytz, Øystein (2009). The structure and properties of carbon cones.
 • Bording, Jan Kåre; Prytz, Øystein; Hansen, Vidar & Taftø, Johan (2009). Improved thermoelectric materials through nanostructuring: implications for energy savings.
 • Böttger, Paul Heinrich Michael; Valset, Kjetil; Flage-Larsen, Espen; Prytz, Øystein; Bording, Jan Kåre; Karlsen, Ole Bjørn; Løvvik, Ole Martin; Hansen, Vidar; Finstad, Terje & Taftø, Johan (2009). An overview of our basic and applied thermoelectric research activity.
 • Gunnæs, Anette Eleonora; Prytz, Øystein; Olsen, Arne; Helgesen, Geir & Knudsen, K. D. (2009). Structural study of C-cones and discs by use of analytical TEM.
 • Prytz, Øystein; Flage-Larsen, Espen; Gu, L.; Sigle, W. & Taftø, Johan (2009). The charge-ordered spinel AlV2O4: EELS and DFT studies.
 • Prytz, Øystein; Gunnæs, Anette Eleonora; Breivik, Tallak Harald; Toberer, E. S.; Snyder, G. J. & Taftø, Johan (2009). Nanostructured thermoelectric materials, reduction of thermal conductivity in Zn4Sb3.
 • Sæterli, Ragnhild; Flage-Larsen, Espen; Prytz, Øystein; Taftø, Johan; Marthinsen, Knut & Holmestad, Randi (2009). Electron energy loss near edge structure of phosphorus L2,3 edges in skutterudites.
 • Toberer, Eric S.; May, Andrew F.; Flage-Larsen, Espen; Prytz, Øystein & Snyder, Jeff (2009). High temperature transport in the layered Zintl compounds SrZnSb2 and SrZnBi2.
 • Kjølseth, Christian; Prytz, Øystein; Dahl, Paul inge; Haugsrud, Reidar & Norby, Truls (2008). Non-linear Electrical Properties of Grain Boundaries in the Proton Conductor BaZr0.9Y0.1O3-delta.
 • Løvvik, Ole Martin; Flage-Larsen, Espen; Prytz, Øystein & Mangersnes, Krister (2008). Novel skutterudites for thermoelectricity from first-principles calculations.
 • Prytz, Øystein; Gunnæs, Anette Eleonora; Breivik, Tallak Harald; Toberer, Eric; Snyder, Jeff & Taftø, Johan (2008). Transmission Electron Microscopy Studies of Nanostructure in ß-Zn4Sb3.
 • Prytz, Øystein; Gunnæs, Anette Eleonora; Toberer, Eric; Snyder, Jeff & Taftø, Johan (2008). Transmission electron microscopy search for defects and disorder causing the low thermal conductivity of Zn4Sb3.
 • Flage-Larsen, Espen; Prytz, Øystein; Løvvik, Ole Martin & Taftø, Johan (2007). Calculation of valence electron distribution and thermoelectric coefficients in skutterudies.
 • Flage-Larsen, Espen; Prytz, Øystein; Løvvik, Ole Martin; Wu, L.; Zhu, Y. & Taftø, Johan (2007). Bonding and valence electron distribution in thermoelectric skutterudites.
 • Løvvik, Ole Martin; Mangersnes, Krister & Prytz, Øystein (2007). Filled (Co,Fe)P3 skutterudites for thermoelectricity.
 • Løvvik, Ole Martin; Mangersnes, Krister & Prytz, Øystein (2007). Optimization of thermoelectric materials with the skutterudite structure from first principles calculations.
 • Prytz, Øystein (2007). Bonding in skutterudites studied by Electron Energy-Loss Spectroscopy.
 • Prytz, Øystein; Flage-Larsen, Espen; Karlsen, Ole Bjørn; Diplas, Spyridon; Finstad, Terje; Taftø, Johan; Løvvik, Ole Martin; Mangersnes, Krister; Ahn, Channing C.; Wu, Lijun & Zhu, Yimei (2007). Electronic structure of thermoelectric skutterudites; combining spectroscopic techniques, precision electron diffraction and density functional theory.
 • Prytz, Øystein; Sæterli, Ragnhild; Holmestad, Randi & Taftø, Johan (2007). Investigations of bonding in skutterudites by electron energy loss spectroscopy.
 • Prytz, Øystein; Sæterli, Ragnhild; Randi, Holmestad & Taftø, Johan (2007). Investigations of bonding in skutterudites by electron energy loss spectroscopy.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. nov. 2010 12:30 - Sist endret 7. feb. 2018 11:47