Øystein Prytz

Førsteamanuensis - Strukturfysikk
Bilde av Øystein Prytz
English version of this page
Telefon +47-22840684
Rom 105
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsparken Gaustadalleen 21
Postadresse Postboks 1048 Blindern 0316 OSLO
Andre tilknytninger Fysisk institutt

Faglige interesser

Mine faglige interesser er først om fremst innen faste stoffers fysikk/materialvitenskap. Jeg har de siste årene jobbet med termoelektriske materialer, med spesielt fokus på å benytte elektron energitaps-spektroskopi (EELS) og transmisjonselektronmikroskopi (TEM). Med denne kombinasjonen kan man undersøke elektronstruktur og bindinger på nanoskala, noe som er spesielt viktig innen moderne materialvitenskap hvor fokus er nettop på å kontrollere materialers egenskaper ved å endre deres struktur på nanonivå.

Bakgrunn

 • Cand. Scient. i fysikk fra Universitetet i Oslo, 2003
 • Ph.D. i fysikk fra Universitetet i Oslo, 2007

Verv

 • Styremedlem ved Fysisk institutt
 • Medlem av programrådet for MENA

Personlig hjemmeside: http://folk.uio.no/oysteinp/

Publikasjoner

 • Zhan, Wei; Granerød, Cecilie Skjold; Venkatachalapathy, Vishnukanthan; Johansen, Klaus Magnus H; Jensen, Ingvild Julie Thue; Kuznetsov, Andrej & Prytz, Øystein (2017). Nanoscale mapping of optical band gaps using monochromated Electron Energy Loss Spectroscopy. Nanotechnology.  ISSN 0957-4484. . doi: 10.1088/1361-6528/aa5962
 • Kosinskiy, Andrey; Karlsen, Ole Bjørn; Sørby, Magnus Helgerud & Prytz, Øystein (2016). Ternary Phases (Heusler) in the System Ti-Co-Sn. Metallurgical and Materials Transactions E.  ISSN 2196-2936.  3(4), s 329- 336 . doi: 10.1007/s40553-016-0098-5
 • Hage, Fredrik Sydow; Kepaptsoglou, Despoina Maria; Seabourne, Ché Royce; Ramasse, Quintim M.; Scott, Andrew J.; Prytz, Øystein; Gunnæs, Anette Eleonora & Helgesen, Geir (2014). Dielectric response of pentagonal defects in multilayer graphene nano-cones. Nanoscale.  ISSN 2040-3364.  6(3), s 1833- 1839 . doi: 10.1039/c3nr05419e
 • Hage, Fredrik Sydow; Ramasse, Quentin; Kepaptsoglou, Despoina Maria; Prytz, Øystein; Gunnæs, Anette Eleonora; Helgesen, Geir & Brydson, Rik (2013). Topologically induced confinement of collective modes in multilayer graphene nanocones measured by momentum-resolved STEM-VEELS. Physical Review B. Condensed Matter and Materials Physics.  ISSN 1098-0121.  88(15) . doi: 10.1103/PhysRevB.88.155408
 • Prytz, Øystein; Flage-Larsen, Espen; Gu, L.; Sigle, W.; van Aken, Peter A & Taftø, Johan (2012). Charge-ordered spinel AlV2O4: High-energy-resolution EELS and computational studies. Physical Review B. Condensed Matter and Materials Physics.  ISSN 1098-0121.  85(19) . doi: 10.1103/PhysRevB.85.195112
 • Johansen, Klaus Magnus H; Haug, Halvard; Prytz, Øystein; Neuvonen, Pekka Tapio; Knutsen, Knut Erik; Vines, Lasse; Kuznetsov, Andrej; Monakhov, Edouard & Svensson, Bengt Gunnar (2011). Li and OH-Li Complexes in Hydrothermally Grown Single-Crystalline ZnO. Journal of Electronic Materials.  ISSN 0361-5235.  40(4), s 429- 432 . doi: 10.1007/s11664-010-1404-0
 • Böttger, Paul Heinrich Michael; Diplas, Spyridon; Flage-Larsen, Espen; Prytz, Øystein & Finstad, Terje (2011). Electronic structure of thermoelectric Zn-Sb. Journal of Physics: Condensed Matter.  ISSN 0953-8984.  23(26) . doi: 10.1088/0953-8984/23/26/265502
 • Flage-Larsen, Espen & Prytz, Øystein (2011). The Lorenz function: Its properties at optimum thermoelectric figure-of-merit . Applied Physics Letters.  ISSN 0003-6951.  99 . doi: 10.1063/1.3656017
 • Løvvik, Ole Martin; Rauwel, Protima & Prytz, Øystein (2011). Self-diffusion in Zn4Sb3 from first-principles molecular dynamics. Computational materials science.  ISSN 0927-0256.  50(9), s 2663- 2665 . doi: 10.1016/j.commatsci.2011.04.015
 • Prytz, Øystein; Flage-Larsen, Espen; Toberer, E. S.; Snyder, G. J. & Taftø, Johan (2011). Reduction of lattice thermal conductivity from planar faults in the layered Zintl compound SrZnSb2. Journal of Applied Physics.  ISSN 0021-8979.  109(4) . doi: 10.1063/1.3549821
 • Flage-Larsen, Espen; Diplas, Spyridon; Prytz, Øystein; Toberer, Eric S. & May, Andrew F. (2010). Valence band study of thermoelectric Zintl-phase SrZn2Sb2 and YbZn2Sb2: X-ray photoelectron spectroscopy and density functional theory. Physical Review B. Condensed Matter and Materials Physics.  ISSN 1098-0121.  81(20) . doi: 10.1103/PhysRevB.81.205204
 • Flage-Larsen, Espen; Løvvik, Ole Martin; Prytz, Øystein & Taftø, Johan (2010). Bond analysis of phosphorus skutterudites: Elongated lanthanum electron buildup in LaFe4P12. Computational materials science.  ISSN 0927-0256.  47(3), s 752- 757 . doi: 10.1016/j.commatsci.2009.10.018
 • Kjølseth, Christian; Fjeld, Harald; Prytz, Øystein; Dahl, Paul Inge; Estournès, Claude; Haugsrud, Reidar & Norby, Truls (2010). Space-charge theory applied to the grain boundary impedance of proton conducting BaZr0.9Y0.1O3 (-) (delta). Solid State Ionics.  ISSN 0167-2738.  181(5-7), s 268- 275 . doi: 10.1016/j.ssi.2010.01.014
 • Prytz, Øystein & Flage-Larsen, Espen (2010). The influence of exact exchange corrections in van der Waals layered narrow bandgap black phosphorus. Journal of Physics: Condensed Matter.  ISSN 0953-8984.  22(1) . doi: 10.1088/0953-8984/22/1/015502
 • Prytz, Øystein; Gunnæs, Anette Eleonora; Karlsen, Ole Bjørn; Breivik, Tallak Harald; Toberer, E. S.; Snyder, G. J. & Taftø, Johan (2009). Nanoscale inclusions in the phonon glass thermoelectric material Zn4Sb3. Philosophical Magazine Letters.  ISSN 0950-0839.  89(6), s 362- 369 . doi: 10.1080/09500830902950464
 • Sæterli, Ragnhild; Flage-Larsen, E.; Prytz, Ø.; Prytz, Øystein; Taftø, J.; Taftø, Johan; Marthinsen, Knut & Holmestad, Randi (2009). Electron energy loss spectroscopy of the L2,3 edge of phosphorus skutterudites and electronic structure calculations. Physical Review B. Condensed Matter and Materials Physics.  ISSN 1098-0121.  80(7), s 075109-1- 075109-7 . doi: 10.1103/PhysRevB.80.075109
 • Mangersnes, Krister; Løvvik, Ole Martin & Prytz, Øystein (2008). New filled P-based skutterudites - promising materials for thermoelectricity?. New Journal of Physics.  ISSN 1367-2630.  10 . doi: 10.1088/1367-2630/10/5/053004
 • Prytz, Øystein; Sæterli, Ragnhild; Holmestad, Randi & Taftø, Johan (2008). Investigations of bonding in skutterudites by electron energy loss spectroscopy, In T.P. Hogan; J. Yang; R. Funahashi & T. Tritt (ed.),  Materials Research Society Symposium Proceedings Vol. 1044: MateralsThermoelectric Power Generation.  Materials Research Society.  ISBN 978-1-55899-987-9.  1044-U06-22.
 • Prytz, Øystein; Saeterli, R; Sæterli, Ragnhild; Løvvik, Ole Martin & Taftø, Johan (2008). Comparison of the electronic structure of a thermoelectric skutterudite before and after adding rattlers: An electron energy loss study. Micron.  ISSN 0968-4328.  39(6), s 685- 689 . doi: 10.1016/j.micron.2007.10.012
 • Diplas, Spyridon; Prytz, Øystein; Karlsen, Ole Bjørn; Watts, JF & Taftø, Johan (2007). A quantitative study of valence electron transfer in the skutterudite compound CoP3 by combining x-ray induced Auger and photoelectron spectroscopy. Journal of Physics: Condensed Matter.  ISSN 0953-8984.  19 . doi: 10.1088/0953-8984/19/24/246216
 • Prytz, Øystein; Taftø, Johan; Ahn, Channing C. & Fultz, Brent (2007). Transition metal d-band occupancy in skutterudites studied by electron energy-loss spectroscopy. Physical Review B. Condensed Matter and Materials Physics.  ISSN 1098-0121.  75 . doi: 10.1103/PhysRevB.75.125109
 • Virnovskaia, Anastasia; Jørgensen, Sissel; Hafizovic, Jasmina; Prytz, Øystein; Kleimenov, E; Havecker, M; Bluhm, H; Knop-Gericke, A; Schlogl, R & Olsbye, Unni (2007). In situ XPS investigation of Pt(Sn)/Mg(Al)O catalysts during ethane dehydrogenation experiments. Surface Science.  ISSN 0039-6028.  601, s 30- 43 . doi: 10.1016/j.susc.2006.09.002
 • Prytz, Øystein; Løvvik, Ole Martin & Taftø, Johan (2006). Comparison of theoretical and experimental dielectric functions: electron energy-loss spectroscopy and density-functional calculations on skutterudites. Physical Review B. Condensed Matter and Materials Physics.  ISSN 1098-0121.  74
 • Olsbye, Unni; Virnovskaia, A; Prytz, Øystein; Tinnemans, SJ & Weckhuysen, BM (2005). Mechanistic insight in the ethane dehydrogenation reaction over Cr/Al2O3 catalysts. Catalysis Letters.  ISSN 1011-372X.  103, s 143- 148
 • Prytz, Øystein & Taftø, Johan (2005). Accurate determination of domain boundary orientation in LaNbO4. Acta Materialia.  ISSN 1359-6454.  53
 • Løvvik, Ole Martin & Prytz, Øystein (2004). Density-functional band-structure calculations for La-, Y-, and Sc-filled CoP3-based skutterudite structures. Physical Review B. Condensed Matter and Materials Physics.  ISSN 1098-0121.  70

Se alle arbeider i Cristin

 • Johansen, Klaus Magnus H; Zhan, Wei; Jensen, Ingvild Julie Thue; Granerød, Cecilie Skjold; Venkatachalapathy, Vishnukanthan; Brillson, Leonard J.; Kuznetsov, Andrej & Prytz, Øystein (2016). Mapping of Optical band gaps using Electron Energy Loss Spectroscopy in ZnCdO-alloys.
 • Tofan, Raluca; Echevarria-Bonet, Cristina; Berland, Kristian; Schrade, Matthias; Sørby, Magnus Helgerud; Hauback, Bjørn Christian; Persson, Clas; Prytz, Øystein; Hansen, Vidar & Gunnæs, Anette Eleonora (2016). Microstructural characterization of spark plasma sintered (X,X’)NiSn half‐Heusler alloys.
 • Tofan, Raluca; Echevarria-Bonet, Cristina; Berland, Kristian; Schrade, Matthias; Sørby, Magnus Helgerud; Hauback, Bjørn Christian; Persson, Clas; Prytz, Øystein; Hansen, Vidar & Gunnæs, Anette Eleonora (2016). The effect of spark plasma sintering on structure and phase stability in half-Heusler thermoelectric alloys.
 • Ulvestad, Asbjørn; Andersen, Hanne Flåten; Mæhlen, Jan Petter; Prytz, Øystein & Kirkengen, Martin (2016). Amorphous SiNx Thin Film Anodes for Li-Ion Batteries.
 • Ulvestad, Asbjørn; Andersen, Hanne Flåten; Mæhlen, Jan Petter; Prytz, Øystein & Kirkengen, Martin (2016). Amorphous SiNx Thin Film Anodes for Li-Ion Batteries.
 • Diplas, Spyridon; Walmsley, John; Holmestad, Randi & Prytz, Øystein (2015). An introduction to NORTEM by the NORTEM management group.
 • Granerød, Cecilie Skjold; Nguyen, Phuong Dan; Zhan, Wei; Monakhov, Edouard & Prytz, Øystein (2015). Band gap measurements by STEM-EELS.
 • Granerød, Cecilie Skjold; Nguyen, Phuong Dan; Zhan, Wei; Monakhov, Edouard & Prytz, Øystein (2015). High Energy Resolution EELS on ZnO/Cu2O Heterostructures.
 • Prytz, Øystein; Zhan, Wei & Granerød, Cecilie Skjold (2015). Status of EELS band gap measurements in the monochromated Titan.
 • Ulvestad, Asbjørn; Andersen, Hanne Flåten; Vie, Preben Joakim Svela; Mæhlen, Jan Petter; Prytz, Øystein & Kirkengen, Martin (2015). SiN and SiC Coated Silicon Thin Films as Anodes for Li-Ion Batteries.
 • Ulvestad, Asbjørn; Mæhlen, Jan Petter; Andersen, Hanne Flåten; Gunnæs, Anette Eleonora; Prytz, Øystein & Kirkengen, Martin (2015). Characterization of PECVD-Grown a-SiC:H for use as Coating for Silicon Thin Film Anodes in Li-Ion Batteries.
 • Ulvestad, Asbjørn; Mæhlen, Jan Petter; Andersen, Hanne Flåten; Xu, Chao; Prytz, Øystein & Kirkengen, Martin (2015). a-SiN:H and a-SiC:H Coated Silicon Thin Films as Anodes for Li-Ion Batteries.
 • Zhan, Wei; Kosinskiy, Andrey & Prytz, Øystein (2015). Aberration-corrected High-resolution STEM and EELS on Cr-doped ZnO with Nano ZnCr2O4 Inclusion.
 • Zhan, Wei; Venkatachalapathy, Vishnukanthan; Jensen, Ingvild Julie Thue; Granerød, Cecilie Skjold; Flage-Larsen, Espen; Johansen, Klaus Magnus H; Galeckas, Augustinas; Kuznetsov, Andrej & Prytz, Øystein (2015). STEM-EELS Band Gap Measurement in Zn1-XCdXO Thin Films.
 • Kosinskiy, Andrey; Prytz, Øystein; Karlsen, Ole Bjørn & Sørby, Magnus Helgerud (2014). X-ray and neutron diffraction study of Co(2-x)TiSn [x < 0.5] solid solution.
 • Løvvik, Ole Martin; Song, Xin; Valset, Kjetil; Flage-Larsen, Espen; Fjeld, Harald; Graff, Joachim Seland; Schrade, Matthias; Karlsen, Ole Bjørn; Larsson, Andreas; Casolo, Simone; Prytz, Øystein; Norby, Truls; Finstad, Terje; Gunnæs, Anette Eleonora & Taftø, Johan (2014). Thermoelectric materials from first principles to final applications: Basic and applied thermoelectrics in Oslo.
 • Song, Xin; Persson, Clas; Norby, Truls; Flage-Larsen, Espen; Karlsen, Ole Bjørn; Hansen, Vidar; Gunnæs, Anette Eleonora; Prytz, Øystein; Løvvik, Ole Martin; Finstad, Terje; Valset, Kjetil; Cui, Xuemei; Taftø, Johan; Fjeld, Harald; Hauback, Bjørn & Schrade, Matthias (2014). Conversion of Heat and Energy: Thermoelectrics.
 • Holmestad, Randi; Walmsley, John Charles; Prytz, Øystein; Soleim, Bjørn Gunnar; Van Helvoort, Antonius; Olsen, Arne; Gunnæs, Anette Eleonora; Bjørge, Ruben; Sæterli, Ragnhild; Taftø, Johan; Solberg, Jan Ketil; Vullum, Per Erik; Marioara, Calin Daniel; Yu, Yingda; Thørgersen, A.; Rodenwald, M.; Bergius, M. & Lázár, A. (2012). NORTEM – ambitions and plans.
 • Løvvik, Ole Martin; Valset, Kjetil; Rauwel, Protima; Prytz, Øystein; Flage-Larsen, Espen; Song, Xin; Karlsen, Ole Bjørn; Bording, Jan Kåre; Hansen, Vidar; Norby, Truls; Finstad, Terje & Taftø, Johan (2012). Thermoelectricity in Oslo.
 • Valset, Kjetil; Prytz, Øystein; Hansen, Vidar & Taftø, Johan (2012). Quantitative study of structure factors at large reciprocal vectors using convergent beam electron diffraction: Application to anharmonicity of the thermal motion in Mg2Si.
 • Flage-Larsen, Espen; Prytz, Øystein & Taftø, Johan (2011). Material-specific Lorenz numbers: Electronic and lattice parts of the thermal conductivity.
 • Flage-Larsen, Espen; Prytz, Øystein & Taftø, Johan (2011). The Lorenz function; its scattering properties and the validity of the parabolic approximation.
 • Johansen, Klaus Magnus H; Haug, Halvard; Prytz, Øystein; Neuvonen, Pekka Tapio; Knutsen, Knut Erik; Vines, Lasse; Kuznetsov, Andrej; Monakhov, Edouard & Svensson, Bengt Gunnar (2010). Li and OH-Li Complexes in Hydrothermally Grown Single-Crystalline ZnO.
 • Böttger, Paul Heinrich Michael; Diplas, Spyridon; Flage-Larsen, Espen; Prytz, Øystein & Finstad, Terje (2010). Electronic structure of the thermoelectric Zn-Sb system.
 • Hage, Fredrik Sydow; Helgesen, Geir; Gunnæs, Anette Eleonora & Prytz, Øystein (2010). Graphitization of carbon nanocones and nanodiscs.
 • Løvvik, Ole Martin; Flage-Larsen, Espen; Rauwel, Protima; Prytz, Øystein & Taftø, Johan (2010). Solubility and mobility of Zn in Zn4Sb3 - a combined computational and experimental study.
 • Prytz, Øystein; Toberer, E. S.; May, A. F.; Flage-Larsen, Espen; Snyder, G. J. & Taftø, Johan (2010). Transmission electron microscopy studies of nanostructures in SrZnSb2: reduced thermal conductivity through defect scattering.
 • Helgesen, Geir; Knudsen, K.D.; Skjeltorp, Arne Torbjørn; Knaapila, M.; Pinheiro, J.P.; Bourgeaux, M.; Heiberg-Andersen, H.; Gunnæs, Anette Eleonora & Prytz, Øystein (2009). The structure and properties of carbon cones.
 • Bording, Jan Kåre; Prytz, Øystein; Hansen, Vidar & Taftø, Johan (2009). Improved thermoelectric materials through nanostructuring: implications for energy savings.
 • Böttger, Paul Heinrich Michael; Valset, Kjetil; Flage-Larsen, Espen; Prytz, Øystein; Bording, Jan Kåre; Karlsen, Ole Bjørn; Løvvik, Ole Martin; Hansen, Vidar; Finstad, Terje & Taftø, Johan (2009). An overview of our basic and applied thermoelectric research activity.
 • Gunnæs, Anette Eleonora; Prytz, Øystein; Olsen, Arne; Helgesen, Geir & Knudsen, K. D. (2009). Structural study of C-cones and discs by use of analytical TEM.
 • Prytz, Øystein; Flage-Larsen, Espen; Gu, L.; Sigle, W. & Taftø, Johan (2009). The charge-ordered spinel AlV2O4: EELS and DFT studies.
 • Prytz, Øystein; Gunnæs, Anette Eleonora; Breivik, Tallak Harald; Toberer, E. S.; Snyder, G. J. & Taftø, Johan (2009). Nanostructured thermoelectric materials, reduction of thermal conductivity in Zn4Sb3.
 • Sæterli, Ragnhild; Flage-Larsen, Espen; Prytz, Øystein; Taftø, Johan; Marthinsen, Knut & Holmestad, Randi (2009). Electron energy loss near edge structure of phosphorus L2,3 edges in skutterudites.
 • Toberer, Eric S.; May, Andrew F.; Flage-Larsen, Espen; Prytz, Øystein & Snyder, Jeff (2009). High temperature transport in the layered Zintl compounds SrZnSb2 and SrZnBi2.
 • Kjølseth, Christian; Prytz, Øystein; Dahl, Paul inge; Haugsrud, Reidar & Norby, Truls (2008). Non-linear Electrical Properties of Grain Boundaries in the Proton Conductor BaZr0.9Y0.1O3-delta.
 • Løvvik, Ole Martin; Flage-Larsen, Espen; Prytz, Øystein & Mangersnes, Krister (2008). Novel skutterudites for thermoelectricity from first-principles calculations.
 • Prytz, Øystein; Gunnæs, Anette Eleonora; Breivik, Tallak Harald; Toberer, Eric; Snyder, Jeff & Taftø, Johan (2008). Transmission Electron Microscopy Studies of Nanostructure in ß-Zn4Sb3.
 • Prytz, Øystein; Gunnæs, Anette Eleonora; Toberer, Eric; Snyder, Jeff & Taftø, Johan (2008). Transmission electron microscopy search for defects and disorder causing the low thermal conductivity of Zn4Sb3.
 • Flage-Larsen, Espen; Prytz, Øystein; Løvvik, Ole Martin & Taftø, Johan (2007). Calculation of valence electron distribution and thermoelectric coefficients in skutterudies.
 • Flage-Larsen, Espen; Prytz, Øystein; Løvvik, Ole Martin; Wu, L.; Zhu, Y. & Taftø, Johan (2007). Bonding and valence electron distribution in thermoelectric skutterudites.
 • Løvvik, Ole Martin; Mangersnes, Krister & Prytz, Øystein (2007). Filled (Co,Fe)P3 skutterudites for thermoelectricity.
 • Løvvik, Ole Martin; Mangersnes, Krister & Prytz, Øystein (2007). Optimization of thermoelectric materials with the skutterudite structure from first principles calculations.
 • Prytz, Øystein (2007). Bonding in skutterudites studied by Electron Energy-Loss Spectroscopy.
 • Prytz, Øystein; Flage-Larsen, Espen; Karlsen, Ole Bjørn; Diplas, Spyridon; Finstad, Terje; Taftø, Johan; Løvvik, Ole Martin; Mangersnes, Krister; Ahn, Channing C.; Wu, Lijun & Zhu, Yimei (2007). Electronic structure of thermoelectric skutterudites; combining spectroscopic techniques, precision electron diffraction and density functional theory.
 • Prytz, Øystein; Sæterli, Ragnhild; Holmestad, Randi & Taftø, Johan (2007). Investigations of bonding in skutterudites by electron energy loss spectroscopy.
 • Prytz, Øystein; Sæterli, Ragnhild; Randi, Holmestad & Taftø, Johan (2007). Investigations of bonding in skutterudites by electron energy loss spectroscopy.
 • Prytz, Øystein; Taftø, Johan; Fjellvåg, Helmer & Finstad, Terje (2007). Electronic structure and bonding in thermoelectric skutterudites.
 • Sæterli, Ragnhild; Prytz, Øystein; Holmestad, Randi; Marthinsen, Knut & Taftø, Johan (2007). The local electronic structure of phosphorus in skutterudites studied by electron energy-loss spectroscopy.
 • Sæterli, Ragnhild; Prytz, Øystein; Holmestad, Randi; Marthinsen, Knut & Taftø, Johan (2007). The local electronic structure of phosphorus in skutterudites studied by electron energy-loss spectroscopy.
 • Sæterli, Ragnhild; Prytz, Øystein; Marthinsen, Knut; Holmestad, Randi & Taftø, Johan (2007). EELS study of phosphorus L-edges of skutterudites.
 • Sæterli, Ragnhild; Prytz, Øystein; Vullum, Per Erik; Friis, Jesper; Marthinsen, Knut; Holmestad, Randi & Taftø, Johan (2007). Convergent beam electron diffraction experiments on thermoelectric skutterudites.
 • Sæterli, Ragnhild; Prytz, Øystein; Vullum, Per Erik; Marthinsen, Knut; Holmestad, Randi & Taftø, Johan (2007). Convergent beam electron diffraction experiments on thermoelectric skutterudites.
 • Sæterli, Ragnhild; Prytz, Øystein; Vullum, Per Erik; Taftø, Johan & Holmestad, Randi (2007). EELS and CBED studies of skutterudites.
 • Taftø, Johan; Prytz, Øystein; Wu, Lijun & Zhu, Yimei (2007). Valence electron distribution studied by electron diffraction.
 • Prytz, Øystein; Løvvik, Ole Martin & Taftø, Johan (2005). Experimental and theoretical studies of plasma resonance and the electronic structure of binary skutterudites.
 • Prytz, Øystein & Taftø, Johan (2004). Accurate determination of orientation relationships between ferroelastic domains: the tetragonal to monoclinic transition in LaNbO4 as an example .
 • Prytz, Øystein (2003). Phase separation, transformation and domain formation in LaNbO4 supersaturated with Sr .
 • Prytz, Øystein; Sørbrøden, Erik; Norby, Truls Eivind & Taftø, Johan (2003). Twin Boundaries in LaNbO4 .

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. nov. 2010 12:30 - Sist endret 22. aug. 2014 09:09