print logo

Upcoming seminars - events

Time and place: Oct 24, 2014 03:15 PM - 04:00 PM, CEED Seminar Room

by 

Dr. Stewart Fishwick,

University of Leicester

Time and place: Oct 28, 2014 01:15 PM - 02:00 PM, CEED Seminar Room

by 

Holly Stein

CEED

Plakat fra Geotrail utstillingen 2014, Realfagsbiblioteket, UiO.
Time and place: Oct 30, 2014 10:15 AM - 03:00 PM, Vilhelm Bjerknes hus, Seminarrom 123

Lærernes årlige etterutdanningsdag ved Universitetet i Oslo arrangeres i år torsdag  30. oktober 2014. Her har lærere muligheten til å høre aktuelle foredrag innen det fagfeltet de underviser i, eller som de er interessert i å lære nytt fra. Institutt for geofag og Naturhistorisk mueum stiller i år med fem foredrag innen geofag.

Time and place: Oct 30, 2014 12:15 PM - 01:15 PM, PGP seminar room, V414

Guillaume Dumazer, postdoc in the Condensed Matter group, will present his theoretical and laboratory work on "2-phase granular transport in confined geometries"

Time and place: Oct 31, 2014 03:15 PM - 03:45 PM, PGP seminar room (FV414)

Alexander Bürger (Meteorological institute, Oslo, Norway) will present us his work done with his colleagues L. Andresen, G. Kielland, P-O. Kjensli, J-M. Lepioufle, Ø. Lie, O.E. Tveito and K. Ødemark.

Time and place: Oct 31, 2014 03:15 PM - 04:00 PM, CEED Seminar Room

by 

Dmitry Zastrozhnov

CEED

Time and place: Nov 4, 2014 01:15 PM - 02:00 PM, CEED Seminar Room

by 

Morgan Jones

CEED

Time and place: Nov 7, 2014 03:15 PM - 04:00 PM, CEED Seminar Room

by 

Oliver Lord

The University of Bristol

Time and place: Nov 7, 2014 03:15 PM - 04:00 PM, PGP seminar room (FV414)

Elen Roaldset from the Natural History Museum at the UiO will tell us more about the Oslo's Opera house...

Time and place: Nov 11, 2014 01:15 PM - 02:00 PM, CEED Seminar Room

by 

Matthew Pasek

The University of Florida