Yan Zhang

Image of Yan Zhang
Norwegian version of this page
Mobile phone 48881909
Room 4158
Username
Visiting address Gaustadalléen 23B Ole-Johan Dahls hus 0373 OSLO
Postal address Postboks 1080 Blindern 0316 OSLO
 • Fellow of IET (Institution of Engineering and Technology)
 • IEEE VTS (Vehicular Technology Society) Distinguished Lecturer

Research Interest

 • Energy Informatics, Energy Internet
 • Mobile Cloud Computing, Software Defined Wireless Networks, Mobile and Energy Big Data
 • Green Communication Networks
 • Smart Grid Communications, Control, Optimization and Security

Link to Personal Page

Editor

 • Editor, IEEE Transactions on Green Communications and Networking

 • Editor, IEEE Communications Surveys & Tutorials

 • Associate Technical Editor, IEEE Communications Magazine

 • Editor, IEEE Network Magazine

 • Editor, IEEE Vehicular Technology Magazine

 • Editor, IEEE Internet of Things Journal

 • Associate Editor, IEEE Access

Guest Editor

 • Guest Editor, IEEE Network Magazine, special issue on "AI for Network Traffic Control"

 • Guest Editor, IEEE Communications Magazine, special issue on "Multi-Access Mobile Edge Computing for Heterogeneous IoT"

 • Guest Editor, IEEE Vehicular Technology Magazine, special issue on "Mobile Edge Computing for Vehicular Networks"

 • Guest Editor, IEEE Transactions on Industrial Informatics, special issue on "Energy Informatics for Green Cities" (deadline: July 1, 2017)

 • Guest Editor, IEEE Wireless Communications Magazine, special issue on "Wireless Big Data: Technologies and Applications" (deadline: May 1, 2017)

 • Guest Editor, IEEE Access, special issue on "The Internet of Energy: Architectures, Cyber Security, and Applications" (deadline: December 31, 2016)

 • Guest editor for IEEE Communications Magazine, IEEE Network Magazine, IEEE Wireless Communications, IEEE TSG, IEEE TII, IEEE TDSC, IEEE Systems, IEEE Internet of Things

Conferences

 • Symposium Chair, "Green Communications Systems and Networks" Symposium, IEEE GLOBECOM 2017

 • Symposium Chair, "Green Communications and Networks" Symposium, IEEE VTC2017-Spring

 • Track Chair, "Green and Sustainable Communications and Network Computing" Track, IEEE WiMob 2017

 • Demonstration Co-Chair, IEEE WoWMoM 2017

 • Track Co-Chair, IEEE CloudCom 2016

 • Track Co-chair, "Mobile and Wireless Networks" track, IEEE PIMRC 2016

 • Demo Co-chair, IEEE CCNC 2016

 • Symposium Co-Chair, Cyber Security Symposium,  IEEE SmartGridComm 2015

 • Track Co-Chair, IEEE CloudCom 2015

Teaching

Tags: Energy Informatics; Smart Grid; Big Data (e.g., Energy, Wireless); 5G

Publications

 • Lyu, Xinchen; Tian, Hui; Jiang, Li; Vinel, Alexey; Maharjan, Sabita; Gjessing, Stein & Zhang, Yan (2018). Selective Offloading in Mobile Edge Computing for the Green Internet of Things. IEEE Network.  ISSN 0890-8044.  32(1), s 54- 60 . doi: 10.1109/MNET.2018.1700101
 • Zhou, Zhenyu; Gao, Caixia; Xu, Chen; Zhang, Yan; Mumtaz, Shahid & Rodriguez, Jonathan (2018). Social big-data-based content dissemination in internet of vehicles. IEEE Transactions on Industrial Informatics.  ISSN 1551-3203.  14(2), s 768- 777 . doi: 10.1109/TII.2017.2733001
 • Abbas, Nasir; Zhang, Yan; Taherkordi, Amirhosein & Skeie, Tor (2017). Mobile Edge Computing: A Survey. IEEE Internet of Things Journal.  ISSN 2327-4662.  5(1), s 450- 465 . doi: 10.1109/JIOT.2017.2750180
 • Guan, Xin; Huang, Yan; Chen, Min; Wu, Huayang; Ohtsuki, Tomoaki & Zhang, Yan (2017). Exploiting Interference for Capacity Improvement in Software-Defined Vehicular Networks. IEEE Access.  ISSN 2169-3536.  5, s 10662- 10673 . doi: 10.1109/ACCESS.2017.2711003
 • Han, Yu; Zhang, Haochuan; Jin, Shi; Li, Xiao; Yu, Rong & Zhang, Yan (2017). Investigation of transmission schemes for millimeter-wave massive MU-MIMO systems. IEEE Systems Journal.  ISSN 1932-8184.  11(1), s 72- 83 . doi: 10.1109/JSYST.2015.2481089
 • Huang, Xumin; Yu, Rong; Kang, Jiawen; Gao, Yue; Maharjan, Sabita; Gjessing, Stein & Zhang, Yan (2017). Software Defined Energy Harvesting Networking for 5G Green Communications. IEEE wireless communications.  ISSN 1536-1284.  24(4), s 38- 45 . doi: 10.1109/MWC.2017.1600360
 • Kang, Jiawen; Yu, Rong; Huang, Xumin; Maharjan, Sabita; Zhang, Yan & Hossain, Ekram (2017). Enabling Localized Peer-to-Peer Electricity Trading Among Plug-in Hybrid Electric Vehicles Using Consortium Blockchains. IEEE Transactions on Industrial Informatics.  ISSN 1551-3203.  13(6), s 3154- 3164 . doi: 10.1109/TII.2017.2709784
 • Liu, Yi; Yu, Rong; Pan, Miao; Zhang, Yan & Xie, Shengli (2017). SD-MAC: Spectrum Database-Driven MAC Protocol for Cognitive Machine-to-Machine Networks. IEEE Transactions on Vehicular Technology.  ISSN 0018-9545.  66(2), s 1456- 1467 . doi: 10.1109/TVT.2016.2555084
 • Maharjan, Sabita; Zhang, Yan; Gjessing, Stein & Tsang, Danny Hin-Kwok (2017). User-Centric Demand Response Management in the Smart Grid with Multiple Providers. IEEE Transactions on Emerging Topics in Computing.  ISSN 2168-6750.  5(4), s 494- 505 . doi: 10.1109/TETC.2014.2335541
 • Qiao, Guanhua; Leng, Supeng; Zeng, Ming & Zhang, Yan (2017). Matching game approach for charging scheduling in vehicle-to-grid networks. IEEE International Conference on Communications.  ISSN 1550-3607. . doi: 10.1109/ICC.2017.7997149
 • Shen, Jian; Tan, Haowen; Zhang, Yan; Sun, Xingming & Xiang, Yang (2017). A new lightweight RFID grouping authentication protocol for multiple tags in mobile environment. Multimedia tools and applications.  ISSN 1380-7501.  76(21), s 22761- 22783 . doi: 10.1007/s11042-017-4386-6
 • Wang, Kun; Wang, Yunqi; Hu, Xiaoxuan; Sun, Yanfei; Deng, Der-Jiunn; Vinel, Alexey & Zhang, Yan (2017). Wireless Big Data Computing in Smart Grid. IEEE wireless communications.  ISSN 1536-1284.  24(2), s 58- 64 . doi: 10.1109/MWC.2017.1600256WC
 • Wu, Celimuge; Yoshinaga, Tsutomu; Ji, Yusheng; Murase, Tutomu & Zhang, Yan (2017). A Reinforcement Learning-Based Data Storage Scheme for Vehicular Ad Hoc Networks. IEEE Transactions on Vehicular Technology.  ISSN 0018-9545.  66(7), s 6336- 6348 . doi: 10.1109/TVT.2016.2643665
 • Xun, Peng; Zhu, Pei-Dong; Hu, Yi-Fan; Cui, Peng-Shuai & Zhang, Yan (2017). Command disaggregation attack and mitigation in industrial internet of things. Sensors.  ISSN 1424-8220.  17(10) . doi: 10.3390/s17102408
 • Zhang, Di; Zhou, Zhenyu; Xu, Chen; Zhang, Yan; Rodriguez, Jonathan & Sato, Takuro (2017). Capacity Analysis of NOMA with mmWave Massive MIMO Systems. IEEE Journal on Selected Areas in Communications.  ISSN 0733-8716.  35(7), s 1606- 1618 . doi: 10.1109/JSAC.2017.2699059
 • Zhang, Jiaxin; Zhang, Xing; Imran, Muhammad Ali; Evans, Barry; Zhang, Yan & Wang, Wenbo (2017). Energy efficient hybrid satellite terrestrial 5G networks with software defined features. Journal of Communications and Networks.  ISSN 1229-2370.  19(2), s 147- 161 . doi: 10.1109/JCN.2017.000024
 • Zhang, Ke; Mao, Yuming; Leng, Supeng; Maharjan, Sabita & Zhang, Yan (2017). Optimal delay constrained offloading for vehicular edge computing networks. IEEE International Conference on Communications.  ISSN 1550-3607. . doi: 10.1109/ICC.2017.7997360
 • Zhang, Xing; Li, Yongjing; Zhang, Yan; Zhang, Jiaxin; Li, Hailing; Wang, Shuo & Wang, Danyang (2017). Information Caching Strategy for Cyber Social Computing Based Wireless Networks. IEEE Transactions on Emerging Topics in Computing.  ISSN 2168-6750.  5(3), s 391- 402 . doi: 10.1109/TETC.2017.2699695
 • Zhou, Zhenyu; Gong, Jie; He, Yejun & Zhang, Yan (2017). Software Defined Machine-to-Machine Communication for Smart Energy Management. IEEE Communications Magazine.  ISSN 0163-6804.  55(10), s 52- 60 . doi: 10.1109/MCOM.2017.1700169
 • Zhu, Chunsheng; Leung, Victor C.M.; Wang, Kun; Yang, Laurence T. & Zhang, Yan (2017). Multi-Method Data Delivery for Green Sensor-Cloud. IEEE Communications Magazine.  ISSN 0163-6804.  55(5), s 176- 182 . doi: 10.1109/MCOM.2017.1600822
 • Zhu, Chunsheng; Shu, Lei; Leung, Victor C.M.; Guo, Song; Zhang, Yan & Yang, Laurence T. (2017). Secure Multimedia Big Data in Trust-Assisted Sensor-Cloud for Smart City. IEEE Communications Magazine.  ISSN 0163-6804.  55(12), s 24- 30 . doi: 10.1109/MCOM.2017.1700212
 • Zhu, Chunsheng; Zhou, Huan; Leung, Victor C.M.; Wang, Kun; Zhang, Yan & Yang, Laurence T. (2017). Toward Big Data in Green City. IEEE Communications Magazine.  ISSN 0163-6804.  55(11), s 14- 18 . doi: 10.1109/MCOM.2017.1700142
 • Huang, Xumin; Yu, Rong; Kang, Jiawen; Wang, Ning; Maharjan, Sabita & Zhang, Yan (2016). Software Defined Networking with Pseudonym Systems for Secure Vehicular Clouds. IEEE Access.  ISSN 2169-3536.  4, s 3522- 3534 . doi: 10.1109/ACCESS.2016.2560902
 • Jiang, Li; Tian, Hui; Xing, Zi; Wang, Kun; Zhang, Ke; Maharjan, Sabita; Gjessing, Stein & Zhang, Yan (2016). Social-aware energy harvesting device-to-device communications in 5G networks. IEEE wireless communications.  ISSN 1536-1284.  23(4), s 20- 27 . doi: 10.1109/MWC.2016.7553022
 • Kang, Jiawen; Yu, Rong; Huang, Xumin; Jonsson, Magnus; Bogucka, Hanna; Gjessing, Stein & Zhang, Yan (2016). Location privacy attacks and defenses in cloud-enabled internet of vehicles. IEEE wireless communications.  ISSN 1536-1284.  23(5), s 52- 59 . doi: 10.1109/MWC.2016.7721742
 • Li, Dong; Zhou, Ming-Tuo; Zeng, Peng; Yang, Ming; Zhang, Yan & Yu, Haibin (2016). Green and reliable software-defined industrial networks. IEEE Communications Magazine.  ISSN 0163-6804.  54(10), s 30- 37 . doi: 10.1109/MCOM.2016.7588226
 • Maharjan, Sabita; Zhang, Yan & Gjessing, Stein (2016). Optimal Incentive Design for Cloud-Enabled Multimedia Crowdsourcing. IEEE transactions on multimedia.  ISSN 1520-9210.  18(12), s 2470- 2481 . doi: 10.1109/TMM.2016.2604080
 • Maharjan, Sabita; Zhu, Quanyan; Zhang, Yan; Gjessing, Stein & Basar, Tamer (2016). Demand response management in the smart grid in a large population regime. IEEE Transactions on Smart Grid.  ISSN 1949-3053.  7(1), s 189- 199 . doi: 10.1109/TSG.2015.2431324
 • Pham, Hai Ngoc; Zhang, Yan; Skeie, Tor; Engelstad, Paal E. & Eliassen, Frank (2016). Joint Energy-Efficient Cooperative Spectrum Sensing and Power Allocation in Cognitive Machine-to-Machine Communications, In  Proceedings of the 2016 International Wireless Communications and Mobile Computing Conference (IWCMC 2016).  IEEE.  ISBN 978-1-5090-0304-4.  Artikkel.
 • Wang, Kun; Du, Miao; Yang, Dejun; Zhu, Chunsheng; Shen, Jian & Zhang, Yan (2016). Game-theory-based active defense for intrusion detection in cyber-physical embedded systems. ACM Transactions on Embedded Computing Systems.  ISSN 1539-9087.  16(1) . doi: 10.1145/2886100
 • Wang, Kun; Shao, Yun; Shu, Lei; Zhu, Chunsheng & Zhang, Yan (2016). Mobile big data fault-tolerant processing for ehealth networks. IEEE Network.  ISSN 0890-8044.  30(1), s 36- 42 . doi: 10.1109/MNET.2016.7389829
 • Xie, Shengli; Zhong, Weifeng; Xie, Kan; Yu, Rong & Zhang, Yan (2016). Fair Energy Scheduling for Vehicle-to-Grid Networks Using Adaptive Dynamic Programming. IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems.  ISSN 2162-237X.  27(8), s 1697- 1707 . doi: 10.1109/TNNLS.2016.2526615
 • Yu, Rong; Ding, Jiefei; Huang, Xumin; Zhou, Ming-Tuo; Gjessing, Stein & Zhang, Yan (2016). Optimal Resource Sharing in 5G-Enabled Vehicular Networks: A Matrix Game Approach. IEEE Transactions on Vehicular Technology.  ISSN 0018-9545.  65(10), s 7844- 7856 . doi: 10.1109/TVT.2016.2536441
 • Yu, Rong; Kang, Jiawen; Huang, Xumin; Xie, Shengli; Zhang, Yan & Gjessing, Stein (2016). MixGroup: Accumulative Pseudonym Exchanging for Location Privacy Enhancement in Vehicular Social Networks. IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing.  ISSN 1545-5971.  13(1), s 93- 105 . doi: 10.1109/TDSC.2015.2399291
 • Yu, Rong; Zhong, Weifeng; Xie, Shengli; Yuen, Chau; Gjessing, Stein & Zhang, Yan (2016). Balancing Power Demand Through EV Mobility in Vehicle-to-Grid Mobile Energy Networks. IEEE Transactions on Industrial Informatics.  ISSN 1551-3203.  12(1), s 79- 90 . doi: 10.1109/TII.2015.2494884
 • Yu, Rong; Zhong, Weifeng; Xie, Shengli; Zhang, Yan & Zhang, Yun (2016). QoS Differential Scheduling in Cognitive-Radio-Based Smart Grid Networks: An Adaptive Dynamic Programming Approach. IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems.  ISSN 2162-237X.  27(2), s 435- 443 . doi: 10.1109/TNNLS.2015.2411673
 • Zeng, Ming; Leng, Supeng; Zhang, Yan & He, Jianhua (2016). QoE-aware Power Management in Vehicle-to-Grid Networks: A Matching-theoretic Approach. IEEE Transactions on Smart Grid.  ISSN 1949-3053.  PP(99) . doi: 10.1109/TSG.2016.2613546
 • Zhong, Weifeng; Yu, Rong; Xie, Shengli; Zhang, Yan & Tsang, Danny Hin-Kwok (2016). Software Defined Networking for Flexible and Green Energy Internet. IEEE Communications Magazine.  ISSN 0163-6804.  54(12), s 68- 75 . doi: 10.1109/MCOM.2016.1600352CM
 • Ding, Jiefei; Yu, Rong; Zhang, Yan; Gjessing, Stein & Tsang, Danny Hin-Kwok (2015). Service provider competition and cooperation in cloud-based software defined wireless networks. IEEE Communications Magazine.  ISSN 0163-6804.  53(11), s 134- 140 . doi: 10.1109/MCOM.2015.7321982
 • Kang, Jiawen; Yu, Rong; Maharjan, Sabita; Zhang, Yan; Huang, Xumin; Xie, Shengli; Bogucka, Hanna & Gjessing, Stein (2015). Toward secure energy harvesting cooperative networks. IEEE Communications Magazine.  ISSN 0163-6804.  53(8), s 114- 121 . doi: 10.1109/MCOM.2015.7180517
 • Khoshkholgh, Mohammad G.; Navaie, Keivan; Shin, Kang G.; Liu, CH; Zhang, Yan; Leung, Victor C.M. & Gjessing, Stein (2015). On the impact of delay constraint on the multicast outage in wireless fading environment. IEEE International Conference on Communications.  ISSN 1550-3607.  2015-September, s 3714- 3719 . doi: 10.1109/ICC.2015.7248902
 • Khoshkholgh, Mohammad G.; Zhang, Yan; Chen, Kwang-Cheng; Shin, Kang G. & Gjessing, Stein (2015). Connectivity of Cognitive Device-to-Device Communications Underlying Cellular Networks. IEEE Journal on Selected Areas in Communications.  ISSN 0733-8716.  33(1), s 81- 99 . doi: 10.1109/JSAC.2014.2369611
 • Liu, Xiaoxue; Zhu, Peidong; Zhang, Yan & Chen, Kan (2015). A Collaborative Intrusion Detection Mechanism Against False Data Injection Attack in Advanced Metering Infrastructure. IEEE Transactions on Smart Grid.  ISSN 1949-3053.  6(5), s 2435- 2443 . doi: 10.1109/TSG.2015.2418280
 • Liu, Yi; Zhang, Yan; Yu, Rong & Xie, Shengli (2015). Integrated Energy and Spectrum Harvesting for 5G Wireless Communications. IEEE Network.  ISSN 0890-8044.  29(3), s 75- 81 . doi: 10.1109/MNET.2015.7113229
 • Maharjan, Sabita; Zhang, Yan; Gjessing, Stein; Ulleberg, Øystein & Eliassen, Frank (2015). Providing Microgrid Resilience during Emergencies using Distributed Energy Resources, In Ed Tiedemann; Dilip Krishnaswamy & Neeli R. Prasad (ed.),  2015 IEEE Global Communications Conference.  IEEE Press.  ISBN 978-1-4673-9526-7.  artikkel.
 • Mukherjee, Mithun; Shu, Lei; Zhang, Yan; Zhou, Zhangbing & Wang, Kun (2015). Joint power and reduced spectral leakage-based resource allocation for D2D communications in 5G. Lecture Notes in Computer Science.  ISSN 0302-9743.  9531, s 244- 258 . doi: 10.1007/978-3-319-27140-8_18
 • Shao, Caixing; Leng, Supeng; Zhang, Yan; Alexey, Vinel & Magnus, Jonsson (2015). Performance analysis of connectivity probability and connectivity-aware MAC protocol design for platoon-based VANETs. IEEE Transactions on Vehicular Technology.  ISSN 0018-9545.  64(12), s 5596- 5609 . doi: 10.1109/TVT.2015.2479942
 • Tang, Zuoyin; He, Jianhua; Zhang, Yan & Fan, Zhong (2015). Achievable performance gain of IEEE 802.11 multi-rate link adaptation algorithm with cross-layer design. International Journal of Autonomous and Adaptive Communications Systems.  ISSN 1754-8632.  8(1), s 42- 59 . doi: 10.1504/IJAACS.2015.067704
 • Yu, Rong; Ding, Jiefei; Maharjan, Sabita; Gjessing, Stein; Zhang, Yan & Tsang, Danny Hin-Kwok (2015). Decentralized and Optimal Resource Cooperation in Geo-distributed Mobile Cloud Computing. IEEE Transactions on Emerging Topics in Computing.  ISSN 2168-6750.  PP(99) . doi: 10.1109/TETC.2015.2479093
 • Yu, Rong; Ding, Jiefei; Zhong, Weifeng; Zhang, Yan; Gjessing, Stein; Vinel, Alexey & Jonsson, Magnus (2015). Price-based energy control for V2G networks in the industrial smart grid. EAI Endorsed Transactions on Energy Web.  ISSN 2032-944X.  15:e5(5), s 1- 6 . doi: 10.4108/icst.iniscom.2015.258353
 • Yu, Rong; Huang, Xumin; Kang, Jiawen; Ding, Jiefei; Maharjan, Sabita; Gjessing, Stein & Zhang, Yan (2015). Cooperative Resource Management in Cloud-Enabled Vehicular Networks. IEEE transactions on industrial electronics (1982. Print).  ISSN 0278-0046.  62(12), s 7938- 7951 . doi: 10.1109/TIE.2015.2481792
 • Yu, Rong; Zhang, Yan; Liu, Yi; Gjessing, Stein & Guizani, Mohsen (2015). Securing cognitive radio networks against primary user emulation attacks. IEEE Network.  ISSN 0890-8044.  29(4), s 68- 74 . doi: 10.1109/MNET.2015.7166193
 • Zeng, Ming; Leng, Supeng; Maharjan, Sabita; Zhang, Yan & Gjessing, Stein (2015). Group Bidding for Guaranteed Quality of Energy in V2G Smart Grid Networks, In  IEEE International Conference on Communications (ICC) 2015.  IEEE conference proceedings.  ISBN 978-1-4673-6432-4.  artikkel.  s 5266 - 5271
 • Zhang, Xing; Zhang, Jiaxin; Wang, Wenbo; Zhang, Yan; Chih-Lin, I; Pan, Zhengang; Li, Gang & Chen, Yami (2015). Macro-assisted data-only carrier for 5G green cellular systems. IEEE Communications Magazine.  ISSN 0163-6804.  53(5), s 223- 231 . doi: 10.1109/MCOM.2015.7105669
 • Zhong, Weifeng; Yu, Rong; Zhang, Yan; Kang, Jiawen; Zhang, Haochuan & Xie, Shengli (2015). Dynamic demand balance in vehicle-to-grid mobile energy networks. IEEE International Conference on Communications.  ISSN 1550-3607.  2015-September, s 5589- 5594 . doi: 10.1109/ICC.2015.7249213
 • He, Daojing; Chan, Sammy; Zhang, Yan; Guizani, Mohsen; Chen, Chun & Bu, Jiajun (2014). An enhanced public key infrastructure to secure smart grid wireless communication networks. IEEE Network.  ISSN 0890-8044.  28(1), s 10- 16 . doi: 10.1109/MNET.2014.6724101
 • Nan, Guofang; Mao, Zhifei; Li, Minqiang; Zhang, Yan; Gjessing, Stein; Wang, Honggang & Guizani, Mohsen (2014). Distributed Resource Allocation in Cloud-Based Wireless Multimedia Social Networks. IEEE Network.  ISSN 0890-8044.  28(4), s 74- 80 . doi: 10.1109/MNET.2014.6863135
 • Yang, Junjie; Xie, Shengli; Zhou, Xiangyun; Yu, Rong & Zhang, Yan (2014). A semiblind two-way training method for discriminatory channel estimation in MIMO systems. IEEE Transactions on Communications.  ISSN 0090-6778.  62(7), s 2400- 2410 . doi: 10.1109/TCOMM.2014.2326394
 • Chen, Min; Gonzalez, Sergio; Cao, Huasong; Zhang, Yan & Vuong, Son (2013). Enabling low bit-rate and reliable video surveillance over practical wireless sensor network. Journal of Supercomputing.  ISSN 0920-8542.  65(1), s 287- 300 . doi: 10.1007/s11227-010-0475-2
 • Deng, Ruilong; Chen, J; Cao, Xianghui; Zhang, Yan; Maharjan, Sabita & Gjessing, Stein (2013). Sensing-Performance Tradeoff in Cognitive Radio enabled Smart Grid. IEEE Transactions on Smart Grid.  ISSN 1949-3053.  4(1), s 302- 310 . doi: 10.1109/TSG.2012.2210058
 • He, Daojing; Chen, Chun; Chan, S.; Bu, Jiajun & Zhang, Yan (2013). Security and Efficiency in Roaming Services for Wireless Networks: Challenges, Approaches and Prospects. IEEE Communications Magazine.  ISSN 0163-6804.  51(2), s 142- 150 . doi: 10.1109/MCOM.2013.6461199
 • Huang, Shiwei; Chen, Hongbin; Zhang, Yan & Chen, Hsiao-Hwa (2013). Sensing-Energy Tradeoff in Cognitive Radio Networks With Relays. IEEE Systems Journal.  ISSN 1932-8184.  7(1), s 68- 76 . doi: 10.1109/JSYST.2012.2189977
 • Liu, Hong; Ning, Huansheng; Zhang, Yan & Guizani, Mohsen (2013). Battery status-aware authentication scheme for V2G networks in smart grid. IEEE Transactions on Smart Grid.  ISSN 1949-3053.  4(1), s 99- 110 . doi: 10.1109/TSG.2012.2224387
 • Liu, Hong; Ning, Huansheng; Zhang, Yan; He, Daojing; Xiong, Quingxu & Yang, Laurence T. (2013). Grouping-Proofs-Based Authentication Protocol for Distributed RFID Systems. IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems.  ISSN 1045-9219.  24(7), s 1321- 1330 . doi: 10.1109/TPDS.2012.218
 • Liu, Yi; Xie, Shengli; Yu, Rong; Zhang, Yan & Yuen, Chau (2013). An Efficient MAC Protocol with Selective Grouping and Cooperative Sensing in Cognitive Radio Networks. IEEE Transactions on Vehicular Technology.  ISSN 0018-9545.  62(8), s 3928- 3941 . doi: 10.1109/TVT.2013.2258952
 • Maharjan, Sabita; Zhu, Q; Zhang, Yan; Gjessing, Stein & Başar, Tamer (2013). Dependable Demand Response Management in the Smart Grid: A Stackelberg Game Approach. IEEE Transactions on Smart Grid.  ISSN 1949-3053.  4(1), s 120- 132 . doi: 10.1109/TSG.2012.2223766
 • Xia, Feng; Hao, Ruonan; Li, Jie; Xiong, Naixue; Yang, Laurence T. & Zhang, Yan (2013). Adaptive GTS allocation in IEEE 802.15.4 for real-time wireless sensor networks. Journal of systems architecture.  ISSN 1383-7621.  59(10), s 1231- 1242 . doi: 10.1016/j.sysarc.2013.10.007
 • Yu, Rong; Zhang, Yan; Gjessing, Stein; Xia, Wenlong & Yang, Kun (2013). Toward Cloud-Based Vehicular Networks with Efficient Resource Management. IEEE Network.  ISSN 0890-8044.  27(5), s 48- 55 . doi: 10.1109/MNET.2013.6616115
 • Zhang, Yan; Gjessing, Stein; Liu, Hong; Ning, Huansheng; Guizani, Mohsen & Yang, Laurence T. (2013). Securing vehicle-to-grid communications in the smart grid. IEEE wireless communications.  ISSN 1536-1284.  20(6), s 66- 73 . doi: 10.1109/MWC.2013.6704476
 • He, Daojing; Chen, Chun; Bu, Jiajun; Chan, Sammy; Zhang, Yan & Guizani, Mohsen (2012). Secure Service Provision in Smart Grid Communications. IEEE Communications Magazine.  ISSN 0163-6804.  50(8), s 53- 61 . doi: 10.1109/MCOM.2012.6257527
 • Huang, Shiwei; Chen, Hongbin & Zhang, Yan (2012). Optimal Power Allocation for Spectrum Sensing and Data Transmission in Cognitive Relay Networks. IEEE Wireless Communications Letters.  ISSN 2162-2337.  1(1), s 26- 29 . doi: 10.1109/WCL.2012.120211.110056
 • Huang, Shiwei; Chen, Hongbin; Zhang, Yan & Zhao, Feng (2012). Energy-Efficient Cooperative Spectrum Sensing with Amplify-and-Forward Relaying. IEEE Communications Letters.  ISSN 1089-7798.  16(4), s 450- 453 . doi: 10.1109/LCOMM.2012.021612.112143
 • Huang, Xiaoyan; Mao, Yuming; Leng, Supeng; Zhang, Yan & Yu, Qin (2012). Interference-Aware Power Control for Relay-Enhanced Multicell Networks. IEICE transactions on communications.  ISSN 0916-8516.  E95B(12), s 3845- 3854 . doi: 10.1587/transcom.E95.B.3845
 • Liu, Hong; Ning, Huansheng; Zhang, Yan & Yang, Laurence T. (2012). Aggregated-Proofs Based Privacy-Preserving Authentication for V2G Networks in the Smart Grid. IEEE Transactions on Smart Grid.  ISSN 1949-3053.  3(4), s 1722- 1733 . doi: 10.1109/TSG.2012.2212730
 • Liu, Yi; Xie, Shengli; Zhang, Yan; Yu, Rong & Leung, Victor C.M. (2012). Energy-Efficient Spectrum Discovery for Cognitive Radio Green Networks. Journal on spesial topics in mobile networks and applications.  ISSN 1383-469X.  17(1), s 64- 74 . doi: 10.1007/s11036-011-0307-5
 • Ning, Huanshng; Liu, Hong; Yang, Laurence T. & Zhang, Yan (2012). Dual cryptography authentication protocol and its security analysis for radio frequency identification systems. Concurrency and Computation.  ISSN 1532-0626.  24(17), s 2040- 2054 . doi: 10.1002/cpe.1827
 • Wang, Qing; Leng, Supeng; Fu, Huirong & Zhang, Yan (2012). An IEEE 802.11p-Based Multichannel MAC Scheme With Channel Coordination for Vehicular Ad Hoc Networks. IEEE transactions on intelligent transportation systems (Print).  ISSN 1524-9050.  13(2), s 449- 458 . doi: 10.1109/TITS.2011.2171951
 • Wang, Qingjie; Wang, Jianrong; Yu, Jian; Yu, Mei & Zhang, Yan (2012). Trust-aware query routing in P2P social networks. International Journal of Communication Systems.  ISSN 1074-5351.  25(10), s 1260- 1280 . doi: 10.1002/dac.1320
 • Wang, Xiaofeng; Kwon, Ted; Choi, Yanghee; Chen, Min & Zhang, Yan (2012). Characterizing the Gaming Traffic of World of Warcraft: From Game Scenarios to Network Access Technologies. IEEE Network.  ISSN 0890-8044.  26(1), s 27- 34
 • Xin, Qin; Manne, Fredrik; Zhang, Yan & Wang, Xin (2012). Almost optimal distributed M2M multicasting in wireless mesh networks. Theoretical Computer Science.  ISSN 0304-3975.  439, s 69- 82 . doi: 10.1016/j.tcs.2012.03.015
 • Yu, Rong; Zhang, Yan; Yi, Liu; Xie, Shengli; Song, Lingyang & Guizani, Mohsen (2012). SECONDARY USERS COOPERATION IN COGNITIVE RADIO NETWORKS: BALANCING SENSING ACCURACY AND EFFICIENCY. IEEE wireless communications.  ISSN 1536-1284.  19(2), s 30- 37 . doi: 10.1109/MWC.2012.6189410
 • Zhang, Yan; Yu, Rong; Nekovee, M; Liu, Yi; Xie, Shengli & Gjessing, Stein (2012). Cognitive Machine-to-Machine Communications: Visions and Potentials for the Smart Grid. IEEE Network.  ISSN 0890-8044.  26(3), s 6- 13 . doi: 10.1109/MNET.2012.6201210
 • Deng, Ruilong; Maharjan, Sabita; Cao, Xianghui; Chen, Jiming; Zhang, Yan & Gjessing, Stein (2011). Sensing-Delay Tradeoff for Communication in Cognitive Radio enabled Smart Grid, In Blaabjerg Frede; Chris Develder & Kameshwar Poolla (ed.),  Smart Grid Communications (SmartGridComm), 2011 IEEE International Conference on.  IEEE Press.  ISBN 978-1-4577-1704-8.  IEEE SmartGridComm 2011.  s 155 - 160
 • He, Daojing; Ma, Maode; Zhang, Yan; Chen, Chun & Bu, Jiajun (2011). A strong user authentication scheme with smart cards for wireless communications. Computer Communications.  ISSN 0140-3664.  34(3), s 367- 374 . doi: 10.1016/j.comcom.2010.02.031
 • Maharjan, Sabita; Zhang, Yan; Chau, Yuen & Gjessing, Stein (2011). Distributed Spectrum Sensing in Cognitive Radio Networks with Fairness Consideration: Efficiency of Correlated Equilibrium, In Silvia Giordano & Yunhao Liu (ed.),  Mobile Adhoc and Sensor Systems (MASS), 2011 IEEE 8th International Conference on.  IEEE.  ISBN 978-0-7695-4469-4.  Cognitive Radio and Spectrum Allocation.  s 540 - 549
 • Maharjan, Sabita; Zhang, Yan & Gjessing, Stein (2011). Economic Approaches for Cognitive Radio Networks: A Survey. Wireless personal communications.  ISSN 0929-6212.  57(1), s 33- 51 . doi: 10.1007/s11277-010-0005-9
 • Maharjan, Sabita; Zhang, Yan & Gjessing, Stein (2011). Economic Approaches in Cognitive Radio Networks, In F. Richard Yu (ed.),  Cognitive Radio Mobile Ad Hoc Networks.  Springer.  ISBN 978-1-4419-6171-6.  Chapter 16.  s 403 - 432 Show summary
 • Yu, R.; Zhang, Yan; Yao, W & Song, Lingyang (2011). Joint Optimization of Power, Packet Forwarding and Reliability in MIMO Wireless Sensor Networks. Journal on spesial topics in mobile networks and applications.  ISSN 1383-469X.  16(6), s 760- 770 . doi: 10.1007/s11036-010-0265-3 Show summary
 • Yu, Rong; Zhang, Yan; Gao, Chen; Huang, Chujia; Gao, Ruchao & Gao, R. (2011). Energy-efficient and Reliability-driven Cooperative Communications in Cognitive Body Area Networks. Journal on spesial topics in mobile networks and applications.  ISSN 1383-469X.  16(6), s 733- 744 . doi: 10.1007/s11036-010-0273-3

View all works in Cristin

View all works in Cristin

View all works in Cristin

Published Dec. 1, 2011 8:28 AM - Last modified Jan. 21, 2018 7:12 PM