Personer med emneord «Geologi»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Elisabeth Alve Alve, Elisabeth Professor +47-22857333 elisabeth.alve@geo.uio.no Geologi, Miljøgeologi, Mikropaleontologi, Stratigrafi, Bentiske foraminiferer
Andersen, Tom H. Professor +47-22856647 tom.andersen@geo.uio.no Geologi, Mineralogi, Geokjemi, Magmatisk petrologi
Bilde av Torgeir Bjørge Andersen Andersen, Torgeir Bjørge Professor +47-22856415 +47-95120453 t.b.andersen@geo.uio.no Geologi, Strukturgeologi, Tektonikk
Bilde av Arild Andresen Andresen, Arild Professor emeritus +47-22856689 arild.andresen@geo.uio.no Geologi, Strukturgeologi, Tektonikk
Bilde av Knut Bjørlykke Bjørlykke, Knut Professor emeritus +47-22856668 +47-92250286 knut.bjorlykke@geo.uio.no Geologi, Petroleumsgeologi, Diagenese, Kompaksjon, Reservoargeologi
Bilde av Alvar Braathen Braathen, Alvar Professor +47-22856664 alvar.braathen@geo.uio.no Geologi, Strukturgeologi, Grunnvann, Petroleumgeologi, CO2-lagring, SUCCESS-CEER
Bilde av Fernando Corfu Corfu, Fernando Professor +47-22856680 fernando.corfu@geo.uio.no Geologi, Mineralogi, Geokjemi, Geokronologi, Isotop geologi
Bilde av Barrie Dale Dale, Barrie Professor emeritus +47-22854214 barrie.dale@geo.uio.no Geologi, Miljøgeologi, Mikropaleontologi, Palynologi, Stratigrafi
Bilde av Henning Dypvik Dypvik, Henning Professor +47-22856659 henning.dypvik@geo.uio.no Geologi, Sedimentologi, Nedslagskratre
Bilde av Roy Helge Gabrielsen Gabrielsen, Roy Helge Professor +47-22856600 r.h.gabrielsen@geo.uio.no Geologi, Strukturgeologi, Tektonikk, Petroleumsgeologi, Bassenganalyse, CO2-lagring, Energi
Bilde av Helge Hellevang Hellevang, Helge Førsteamanuensis +47-22857026 helge.hellevang@geo.uio.no Geologi, Geokjemi, CO2-lagring, Mineral kinetikk, Gass-væske-mineral reaksjoner
Bilde av Silvia Hess Hess, Silvia Førstelektor +47-22854908 silvia.hess@geo.uio.no Geologi, Miljøgeologi, Mikropaleontologi, Stratigrafi, Bentiske foraminiferer
Bilde av Geir Hestmark Hestmark, Geir Professor +47-22854581 geir.hestmark@ibv.uio.no Økologi, Evolusjon, Biodiversitet, Bevaringsbiologi, Sopp, Lav, Geologi, Vitenskapshistorie, Vitenskapsfilosofi
Bilde av Jens Jahren Jahren, Jens Professor +47-22856611 jens.jahren@geo.uio.no Geologi, Sedimentologi, Kompaksjon, Diagenese
Bilde av Dag Arild Karlsen Karlsen, Dag Arild Professor +47-22854147 +47-90034342 d.a.karlsen@geo.uio.no Geologi, Petroleumsgeologi, Organisk geokjemi, Petroleumssystemer
Bilde av Wolfram Michael Kürschner Kürschner, Wolfram Michael Professor +47-22856672 +47 96010747 w.m.kurschner@geo.uio.no Geologi, Mikropaleontologi, Palynologi, Stratigrafi, Miljøgeologi
Bilde av Karen Mair Mair, Karen Førsteamanuensis +47-22856048 karen.mair@geo.uio.no Geologi, Geomekanikk, Geofarer
Bilde av Ivar Midtkandal Midtkandal, Ivar Førsteamanuensis +47-22854011 ivar.midtkandal@geo.uio.no Geologi, Sedimentologi, Sekvensstrategrafi, Tektonikk, Planetærgeologi, Petroleumsgeologi
Nagy, Jenø Professor emeritus +47-22856648 jeno.nagy@geo.uio.no Geologi, Mikropaleontologi, Biostratigrafi, Foraminifer taxonomi, Paleoøkologi, Sekvensstrategrafi
Bilde av Johan Petter Nystuen Nystuen, Johan Petter Professor emeritus +47-22856665 nystuen@geo.uio.no Geologi, Sedimentologi, Petroleumsgeologi, Reservoargeologi, Sekvensstrategrafi
Bilde av Johnathon Osmond Osmond, Johnathon Stipendiat +47-93079265 johnathon.osmond@geo.uio.no Geologi, Strukturgeologi, Petroleum geology, CO2-lagring
Bilde av Edina Pozer Bue Pozer Bue, Edina Univ.bibliotekar e.p.bue@geo.uio.no Geologi, Geokronologi
Bilde av Lars Riber Riber, Lars Postdoktor lars.riber@geo.uio.no Geologi
Bilde av Benjamin David Rogers Rogers, Benjamin David Stipendiat b.d.rogers@geo.uio.no Geologi, Vulkanisme
Bilde av Daniel Schmid Schmid, Daniel Forsker +47-22856491 daniel.schmid@geo.uio.no Geologi, Strukturgeologi