Personer med emneord «Utstillinger»

Navn Telefon E-post Emneord
Bjureke, Kristina Universitetslektor +47 22851815 +47 95200804 (mob) +47 952 00 804 kristina.bjureke@nhm.uio.no Museumslektor, Biologi, Botanikk, Museumspedagogikk, Forskningsformidling, Utstillinger, Etter- og videreutdanning (EVU), EU, Prosjektledelse
Bjørgen, Inge Senioringeniør +47 22859973 inge.bjorgen@khm.uio.no Utstillinger
Bøckman, Petter Universitetslektor +47 22851642 98 46 62 06 petter.bockman@nhm.uio.no Museumslektor, Biologi, Zoologi, Økologi, Evolusjon, Museumspedagogikk, Forskningsformidling, Utstillinger, Etter- og videreutdanning (EVU)
Elliott, Katherine Valle Universitetslektor +47 22859927 k.v.elliott@khm.uio.no Utstillinger, Museumspedagogikk
Felter, Margrethe Arkeologisk konservator 46831532 (mob) margrethe.felter@khm.uio.no Konservering, Arkeologiske gjenstander, Feltkonservering, Utstillinger, Maritime genstander, Materiell analyse
Grønbech, Marit Elisabeth Universitetslektor +47 22851769 +47 97181921 (mob) m.e.gronbech@nhm.uio.no Biologi, Botanikk, Utstillinger, Forskningsformidling, Museumslektor, Etter- og videreutdanning (EVU), Museumspedagogikk
Hager-Saltnes, Martin Universitetslektor +47 22859981 +47 97192535 (mob) martin.hager-saltnes@khm.uio.no Utstillinger, Museumspedagogikk
Karlgård, Tone Cecilie Simensen Universitetslektor +47 22859956 +47 98649563 t.c.s.karlgard@khm.uio.no Sosialantropologi, Utstillinger, museologi, Museumspedagogikk, Prosjektledelse, Etnografi
Kreutz, Johnny Grafisk designer 22 85 99 88 91 39 70 36 (mob) 91397036 johnny.kreutz@khm.uio.no Grafisk design, Utstillinger, Kommunikasjon, Grafisk profil, Illustrasjon
Neverdal, Randi Cathinka Universitetsbibliotekar +47 22855375 r.c.neverdal@ub.uio.no Bibliotek, Informasjonskompetanse, Litteratursøk, Kurs, Veiledning, Klassifikasjon, Utstillinger
Petzold, Line Christin Konservator +47 98488018 l.c.petzold@khm.uio.no Konservering, Utstillinger, Utlån
Seim, Runhild Seniorrådgiver +47 22844210 95936942 runhild.seim@ub.uio.no Bibliotek, Formidling, Arrangementer, Kommunikasjon, Sosiale medier, Utstillinger
Strøm, Marianne Prosjektleder utstillinger og nestleder +47 913 90 908 (mob) marianne.strom@nhm.uio.no Utstillinger, Prosjektledelse
Strømnes, Einar Førstelektor 22851664 einar.stromnes@nhm.uio.no Førstelektor, Museumspedagogikk, Forskningsformidling, Utstillinger, Etter- og videreutdanning (EVU), Zoologi, Biologi
Wang, Tone Seniorrådgiver +47 22851915 97021201 tone.wang@khm.uio.no Sosialantropologi, Etnografi, Utstillinger