English

Senter for biogeokjemi i Antropocen - IBV (CBA-IBV)

Postadresse Blindernveien 31, 0371 Oslo
Besøksadresse Kristine Bonnevies Hus
Blindernveien 31
0371 Oslo
Stedkode 153210

Ansatte

Listen inneholder 2 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Delsett, Lene Liebe Seniorrådgiver +47 22851661 +4790134531 (mob) l.l.delsett@mn.uio.no
Nadeau, Christina Stipendiat christina.nadeau@mn.uio.no