The science of science fiction

Hvor lang tid bruker egentlig Han Solo på å reise fra Tatooine til Alderaan i en nyoppusset Millenium Falcon? Hva skjer i kulissene når man sier "Beam me up, Scotty"? Kan man bruke ormehull til å reise i tid og rom?  

Science fiction gir oss tilgang til en verden der alt er mulig, en verden der fysikkens lover kan tøyes og tilpasses. Men hva er egentlig mulig, og hva er faktisk helt umulig? Hva sier generell relativitetsteori om galaktiske romreiser, og hva sier kvantemekanikken om teleportering?

I dette populærvitenskapelige foredraget vil vi se på fenomener fra kjente science fiction-universer for å se om de kan forstås i lys av dagens moderne fysikk.

Etter foredraget åpnes det for diskusjon og spørsmål fra salen. 

 

Siste halvtimen er viet til paneldiskusjon.

Deltakere:
Øyvind Grøn fra Fysisk institutt
Dag Hessen fra Biologisk institutt
Ingunn Wehus fra Fysisk institutt
Sunniva Rose fra Fysisk institutt
Omid Mirmotahari fra Instiutt for informatikk

 

Publisert 21. des. 2010 10:53 - Sist endret 25. okt. 2019 09:44