Kavlipris-uken 2012

Kavliprisene er et samarbeid mellom Det norske videnskaps-akademi, Kavli Foundation (USA) og Kunnskapsdepartementet. Dette er tredje året prisene deles ut, og utdelingen finner sted i Oslo den 4. september 2012. I tillegg til selve utdelingen er det flere Kavlipris-arrangementer den første uken i september.

Kavliprisene ble initiert av og oppkalt etter Fred Kavli, som er opprinnelig norsk. Les mer om årets prisvinnere.

Mandag 3. september kommer Kavlipris-vinnerne til UiO.

I tillegg til heder og ære, diplom og medalje, mottar vinnerne for hver pris et kontantbeløp på én million dollar. Vinnerne utvelges på grunnlag av anbefalinger fra tre internasjonale priskomitéer - en komité for hver pris. Medlemmene av priskomitéene er anerkjente forskere innen hvert fagfelt, og de ledes alle av en norsk forsker som er medlem av Videnskaps-Akademiet. For astrofysikk-prisen er lederen av priskomitéen i år Oddbjørn Engvold, som er professor emeritus ved Institutt for teoretisk astrofysikk.

 

Publisert 22. aug. 2012 11:34 - Sist endret 25. okt. 2019 10:54