2019 - Side 2

Tid og sted: 8. feb. 2019 11:0012:00, Milky Way auditorium i 2. etasje på Ullevål stadion, Institutt for teoretisk astrofysikk

Marta Silva, Postdoc, ITA

Tid og sted: 25. jan. 2019 11:0012:00, Milky Way auditorium i 2. etasje på Ullevål stadion, Institutt for teoretisk astrofysikk

Michele Maggiore, University of Geneva

Tid og sted: 18. jan. 2019 11:0012:00, Milky Way auditorium, i 2. etasje på Ullevål stadion, Institutt for teoretisk astrofysikk

Violetta Sagun, CFisUC, Department of Physics, University of Coimbra (PT) and Bogolyubov Institute for Theoretical Physics (UA)

Tid og sted: 11. jan. 2019 11:0012:00, Kantina i 2. etasje på Ullevål stadion, Institutt for teoretisk astrofysikk

Friday Mingle