Spørsmål og svar: Galakser

Hva er en galakse?

En galakse er en kjempestor ansamling av stjerner, planeter, gass og støv. Sola og Jorda er en del av Melkeveisystemet som inneholder 300 milliarder stjerner! Galaksene ble til da kjempestore gasskyer samlet seg i mørket etter Big Bang.

Hva er i midten av en galakse?

Dagens teori går ut på at det ofte er et kjempestort sort hull. Dette er et objekt som er så tett sammenpakket at selv ikke lyset klarer å slippe unna gravitasjonsfeltet fra det, og derfor kalles det et sort hull, selv om det naturligvis ikke er noe "hull".

Hva er en galaksekjerne?

En galaksekjerne er bare en betegnelse på de sentrale delene i en galakse, altså "midten" av galaksen. Noen galakser er veldig aktive i de sentrale delene, og det finnes tegn som tyder på at mange galakser har supermassive (det vil si mye mye større enn "vanlig") sorte hull i sentrum.

Hvorfor roterer galakser?

Du vet kanskje at dersom et objekt først er i bevegelse, så vil det helst fortsette å bevege seg i samme retning. Tenk f.eks. på hvordan ting sklir på isen -- den fortsetter rett fram. Sånn er det også med rotasjon. Dersom noe først roterer, så "ønsker" objektet å fortsette og rotere. Dette kalles bevaring av spinn. Som beskrevet over blir galakser dannet ved at store skyer trekker seg sammen. Dersom denne store skyen da i utgangspunktet roterer *litt* (og alt mulig roterer litt), vil den stadig rotere raskere ettersom den trekker seg sammen. Poenget er at mengden rotasjonsenergi bevares under sammentrekningen, og fordi skyen blir stadig mindre, må den rotere fortere for å bevare denne energien.

Publisert 2. mai 2011 15:03