Spørsmål og svar

I løpet av årene er det kommet mange spørsmål i form av e-mail til Institutt for teoretisk astrofysikk, og en god del av disse kan være av generell interesse. Vi har derfor samlet sammen en del av disse svarene her, og håper at de vil være til nytte. Ellers vil man, når man leser disse svarene, oppdage at en god del av dem har en noe personlig form, og man bør derfor, som alltid når det gjelder vitenskapelig materiale, bruke eget skjønn når man leser.

Innhold

Publisert 1. mars 2011 00:30 - Sist endret 1. aug. 2014 11:42