Spørsmål og svar: Stjerner

Hva er en stjerne?

En stjerne er en kjempestor ball av hydrogen og helium hvor trykket i sentrum er så stort at atomkjerner begynner å smelte sammen, slik at det frigjøres energi (fusjon).

Hvordan virker stjernene mot planetene?

Stjernene (bortsett fra vår egen sol) er så langt borte at de ikke påvirker planetene.

Hva er gjennomsnittsalderen på en stjerne?

Stjernene har veldig forskjellige aldere siden det dannes nye stjerner hele tiden. Dessuten har også mange stjerner dødd. Det blir derfor umulig å snakke om noen gjennomsnittsalder for stjerner.

Hva skjer hvis en stjerne eksploderer? Påvirker det jorda vår?

Grunnen til at gasskyen som planetene ble dannet fra begynte å trekke seg sammen var at en kjempestjerne i nærheten av skyen eksploderte. Dette kalles en supernovaeksplosjon. Denne eksplosjonen ga opphav til sjokkbølger som forstyrret skyen slik at den begynte å trekke seg sammen. I en slik supernovaeksplosjon blir det dessuten dannet en masse tunge grunnstoffer, som f.eks. gull og sølv, i tillegg til at livsviktige grunnstoffer som karbon og oksygen, som blir til i stjernenes indre, blir kastet ut i rommet. Uten slike stjerneeksplosjoner hadde vi ikke vært til! Men det er problemer også. Det fins nemlig en spesiell type supernovaer som kalles hypernovaer. Disse eksploderer ikke jevnt i alle retninger, men konsentrerer eksplosjonen i to motsatt rettede stråler. Hvis en hypernova eksploderer i nærheten av oss og en slik stråle treffer Jorda kan det i verste fall bety slutten for livet på Jorda...

Når ble stjernene til?

Stjerner fødes og dør hele tiden. Sola er en ganske alminnelig stjerne som ble til for omtrent 4.7 milliarder år siden.

Kan jeg få kjøpe/navngi en stjerne?

Av og til får vi dette spørsmålet fra folk som ønsker å få satt navn på en stjerne, gjerne som en romantisk gave til kjæresten. Svaret er da, at nattehimmelens skjønnhet tilhører hele menneskeheten og kan ikke kjøpes eller eies av noen. Den er, som de beste ting i livet, helt gratis.

Riktignok finnes det firmaer som selger stjerner. Vi nøler ikke med å kalle disse for sjarlataner. Alt de selger, er et dyrt stykke papir. Det er ingenting som hindrer andre i å selge den samme stjerna til andre, faktisk er det ingenting som hindrer det samme firmaet i å selge samme stjerne til noen andre. Ikke at det er sannsynlig at de vil gjøre det, det finnes så mange stjerner at det skulle være nok til alle. Da med mindre de selger en stjerne som man kan se med det blotte øyet, de er det bare 6000 av, og alle sammen er nok solgt flere ganger allerede. Faktisk har det største av firmaene som selger stjerner (International Star Registry) blitt ilagt en stor bot for dårlig forretningsskikk.

Så hvorfor, kan man spørre, er det ingen som setter opp regler for salg av stjerner? Det er fordi, som nevnt, at vi mennesker, også vi som har penger til å betale med, har ingen rett til det. Ingen har rett til å eie en stjerne, og derfor kan den heller ikke selges. De skal være gratis.

The International Astronomical Union er den eneste instans som kan gi himmellegemer navn. Det er disse som gir navn til nye objekter som dukker opp i solsystemet. Deres holdning er den samme som beskrevet over, og de har lagt ut en uttalelse på hjemmesidene sine om emnet.

Kan dere fortelle hva den stjerna (svakere lyspunkt) heter, som befinner seg tett ved stjerne nr.2 i Karlsvogna? Stjerne nr. 1 regner jeg som ytterst på "draget".

Dette systemet er et litt interessant tilfelle. Stjerne nr. 2 i Karlsvogna heter Mizar, men det er nok ikke den du er interessert i. Like ved Mizar kan man imidlertid finne Alcor, og det er vel denne du tenker på. Disse to går i bane rundt hverandre, men avstanden mellom dem er minst 0.25 lysår, hvilket er en ganske stor avstand, med tanke på at nærmeste nabostjerne til sola ligger 4 lysår unna, og avstanden mellom Jorda og Sola er 8 lysminutter. Vel, det som er interessant her, er at dette systemet er langt mer komplisert enn hva man kan se med det blotte øye. For det første er Mizar selv dobbel, dvs. at det egentlig er to stjerner som ligger tett sammen og går i bane rundt hverandre, og disse kalles Mizar A og B. Dette ble oppdaget i 1651. Ikke nok med det: I 1889 oppdaget E.C. Pickering videre at Mizar A OGSÅ var en dobbel-stjerne. Og det gir seg ikke her. Senere viste det seg at både Mizar B og Alcor OGSÅ er doble, slik at hele systemet består av totalt SEKS stjerner!

Det finnes altså noen nokså spesielle tilfeller der ute, og dette systemet hører absolutt til disse. Likevel, Mizar/Alcor er ikke enestående i å være en seks-dobbelt stjerne -- også Castor er et slikt system.

Hva er protostjerner?

En protostjerne er det første stadiet i en stjernes liv. Stjerner fødes av at store gasskyer begynner å trekke seg sammen. Etter hvert som de trekker seg mer og mer sammen, blir kjernen varmere og tettere. Til slutt blir det så varmt og tett at hydrogenatomer slår seg sammen og danner helium. Denne prosessen frigjør energi og stjernen begynner å stråle. Før den begynner å stråle, altså før den er en ordentlig stjerne, kalles den en protostjerne.

Publisert 2. mai 2011 14:52