English version of this page

Historie

Den 1. juli 1934 ble Institutt for teoretisk astrofysikk tatt i bruk, som et av de aller første på Blindern-området.

Professor Svein Rosseland.

Instituttet ble grunnlagt av professor Svein Rosseland, med hjelp av en betydelig donasjon fra Rockefeller Foundation.

Svein Rosseland var professor ved det gamle Observatoriet i Oslo. Fra 1929 hadde han et lengre opphold ved Harvard Observatory, og gjorde der sterkt inntrykk på astronomene. Han fikk tilbud om et professorat, men kontaktet først Universitetet i Oslo. De uttalte at det var svært viktig å beholde Rosseland i Norge, og at han ble sikret tilstrekkelige arbeidsvilkår. Rosseland var internasjonalt meget kjent for sitt vitenskapelige virke, og er det fortsatt i dag.

Da Rosseland kom hjem til Norge, arbeidet han for å få opprettet et institutt for teoretisk astrofysikk i Oslo. Kontoret til Rockefeller Foundation i Paris ble kontaktet, og både kollegiet ved Universitetet i Oslo og regjeringen Mowinckel ble overbevist om viktigheten av å opprette et slikt institutt. I et brev av 15. april 1931 meddelte The Rockefeller Foundation i New York at 105.000 dollar skulle skjenkes til et institutt for teoretisk astrofysikk, i tillegg til 15.000 dollar som skulle gå til vitenskapelig utstyr.

Institutt for teoretisk astrofysikk holder til i Svein Rosselands hus. Dette er en av de eldste bygningene på UiO Blindern. 
Foto: UiO/Tore Oldeide Elgvin

Da instituttet ble tatt i bruk 1. juli 1934, var det som verdens første institutt for teoretisk astrofysikk, og saken fikk stor oppmerksomhet i avisene. Bidraget til vitenskapelig utstyr ble benyttet til å bygge en regnemaskin som kunne løse differensialligninger. Maskinen var den største i sin tid, og ble benyttet av forskerne helt frem til midten av 1950-årene.

Institutt for teoretisk astrofysikk (ITA) ved Universitetet i Oslo forblir den dag idag det eneste stedet i Norge hvor man kan ta en fullstendig høyere utdanning innen faget astronomi. Instituttet er lite og oversiktlig, og miljøet blant studenter og ansatte hyggelig og uformelt. Det drives idag både observasjonell og teoretisk forskning ved Svein Rosselands hus, i tillegg til tverrfaglig samarbeid med andre institutter og forskningsinstitusjoner.

Av Knut Jørgen Røed Ødegaard, Kristin C. Carlsson
Publisert 14. jan. 2011 13:21 - Sist endret 29. juni 2016 14:06