Hva kan du bli?

Astronomiutdanningen gir deg en solid realfaglig bakgrunn som er anvendelig i mange forskjellige yrker, både i privat og offentlig arbeidsliv.

Les hva tidligere astronomistudenter har jobbet med eller jobber med i dag. Karriereintervjuene ble foretatt i 2012 av tilfeldig utvalgte studenter som har tatt hovedfag/mastergrad i perioden 2000-2010.

Michael jobber med flysikkerhet

Michael er prosedyredesigner ved Avinor og designer blant annet inn- og utflygingsprosedyrer for flyplasser i Norge.

Les mer...

 

Kathinka formidler astronominyheter

Kathinka har ansvaret for all utadrettet formidlings-virksomhet ved institutt for teoretisk astrofysikk.

Les mer...

Jostein underviser i fysikk og matematikk

Jostein underviser forkursstudenter i fysikk og matematikk på ingeniørstudiet ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Les mer...

Martin jobber med strålevern

Martin er rådgiver ved Statens strålevern og jobber med marin og terrestrisk modellering.

Les mer...

Du finner også et karriereintervju av nyere dato her.

Studere astronomi?

Astronomi er en av de eldste vitenskapene i vår sivilisasjon og handler om universets struktur og utvikling. Astronomi og astrofysikk omfatter studiet av himmellegemer og fenomener utenfor jordens atmosfære og hvordan disse påvirker hverandre. 

Institutt for teoretisk astrofysikk i sosiale medier