Hva kan du bli hvis du studerer astronomi?

Astronomiutdanningen gir deg en solid realfaglig bakgrunn som er anvendelig i mange forskjellige yrker, både i privat og offentlig arbeidsliv.

Astrofysiker Dan Henrik jobber med sonar og akustikk i fregattmiljøet

Dan Henrik Sekse har en doktorgrad i solfysikk fra Institutt for teoretisk astrofysikk ved Universitetet i Oslo. I dag jobber han ved Forsvarets Forskningsinstitutt i Horten med sonar og akustikk i fregattmiljøet. I vårt karriereintervju forteller Dan Henrik om fordelene ved å ha astrofysikk utdanningen som bakgrunn i jobben hans.

Får jeg jobb med astronomi? Svaret er JA!

bildet av en ung dame foran pc og pulte i et kontor

Yrkesintervju: Astronom

- Å prøve å finne ut hvordan universet ble til er kjempespennende, sier astronom Ragnhild Aurlien ved Institutt for teoretisk astrofysikk i dette intervjuet for UTDANNING.NO.

Institutt for teoretisk astrofysikk i sosiale medier