Fra solfysikk til toppjobb i DNB

Astrid Fossum Gulbransen ble uteksaminert med doktorgrad ved Institutt for teoretisk astrofysikk i 2005. Nå jobber hun i bank og er divisjonsdirektør for Model Risk Management i DNB.

Kvinne som smiler med lang flette og rød anorakk

Astrid Fossum Gulbransen ville ha et spennende studium i kombinasjon med gode ferdigheter innen matte og fysikk. Astronomi skilte seg tydelig ut. Bilde: Privat

- Hvorfor valgte du astronomi og senere solfysikk?

Mitt første møte med astrofysikk var da jeg var 6-7 år gammel og bodde i Tyskland, og gikk på internasjonal skole. Der hadde vi et stort prosjekt om solsystemet som også inkluderte en beskrivelse av en stjernes livsløp med alle størrelser og farger det innebærer fra Rød kjempe til Hvit dverg. Det var superspennende.

Da jeg skulle velge studieretning ønsket jeg noe som var litt utenom det vanlige, og samtidig tungt knyttet opp mot matte og fysikk. Da var det ikke vanskelig å peile seg ut astronomi!

Hva var din første jobb etter studiene?

- Etter doktorgraden startet jeg som forsker ved Forsvarets Forskningsinstitutt.

Hvor lett var det å få jobb med din bakgrunn?

- Jeg var usikker på hvilken retning jeg ønsket å gå videre, og det gjorde at det tok litt tid å finne ut av hva jeg skulle søke på og hvordan jeg best burde utforme søknadene. Men med en tung, naturvitenskapelig utdannelse i bunn er det jo faktisk utrolig mange muligheter!

Det gjelder bare å få synliggjort all den kunnskapen man har opparbeidet seg i løpet av studietiden.

Hva gikk den første jobben din ut på?

- Jeg jobbet med bevæpning av stridskjøretøy. Det betyr at jeg utredet muligheter, skrev rapporter og beregnet fysiske effekter. Det var også en viktig del av jobben å dra på kurs og konferanser, og knytte kontakter med våpen- og hærmiljøet.

Hvor relevant var studiet til jobben?

- Studiet var ikke direkte relevant, men arbeidsmetodikken som forsker hadde jeg jo lært meg godt gjennom doktorgraden. Ellers brukte jeg også fysikk- og programmeringskunnskaper.

Hva jobber du med i dag?

- I dag er jeg divisjonsdirektør i DNB for en divisjon innen risikostyring som jobber med modellrisikostyring. Det betyr blant annet at

vi plukker fra hverandre og tester risikomodellene i banken, utfordrer modellutviklerne på valgene de har tatt i modellutviklingen og hvordan de produksjonssetter og følger opp modellene.

Alle nye modeller må gjennom oss for vurdering før de godkjennes for bruk.

Hvilke andre jobbmuligheter har du hatt med din studiebakgrunn?

- Etter at jeg jobbet på FFI fikk jeg en postdoc stilling på SINTEF IKT (nå SINTEF Digital). Der jobbet jeg med numeriske simuleringer av matematiske algoritmer for flyt i oljereservoarer. Deretter hadde jeg en liten tenkepause mens jeg var i foreldrepermisjon og bestemte meg for å prøve lykken innen finans. Der fikk jeg napp med en gang og begynte i DNB som senioranalytiker. Og her har jeg blitt siden!

Er du tilknyttet Universitetet i Oslo i dag?

- Ja, jeg er så heldig å være en del av styret i det nye senteret ved UiO for data og beregningsvitenskap – dScience!

Av Eyrun Thune
Publisert 11. apr. 2022 15:36 - Sist endret 11. apr. 2022 15:36