Fikk jobbtilbud underveis i studiet

Bruce Chappell begynte å jobbe som Data Science Konsulent hos KPMG rett etter studiene ved ITA og RoCS - Rosseland senter for solfysikk.

Smilende ung mann ved arbeidspulten

Bruce Chapell visste at han hadde å jobb å gå til etter studiet. Han takket tidlig ja til jobbtilbudet fra KPMG. Bilde: Privat.

Hvor lang tid gikk det mellom studieslutt og jobbstart?

- Jeg fikk tilbudet høsten 2020 før jeg hadde skrevet ferdig masteren - det lønner seg å være tidlig ute noen ganger.

Hva går jobben ut på?

- Jobben går ut på å løse data-baserte forretningsproblemer for kunder. Vi blir leid inn hos forskjellige kunder og bygge løsninger ut ifra deres behov. Det innebærer ofte statistisk analyse, modellbygging og visualisering samt bruk av skytjenester som fundamentet for løsningene. 

Hvor relevant er studiet ditt i jobben din?

- Selv om jeg ikke får arbeide med de kule problemstillingene innen solfysikk på jobb, er det jeg lærte på RoCS gull verdt.

Jeg bruker de samme algoritmer og digitale verktøy jeg brukte under studiene mine hver dag på jobb.

Utenom det tekniske, er det å kunne tenke som en astrofysiker også en stor fordel.

Hvorfor valgte du dette yrket?

Jobben ga meg mulighet til å anvende og bruke de matematiske metodene jeg ble så godt kjent med under studiene mine.

En annen grunn var hvor varierte de forskjellige prosjekter er. Jeg synes at hverdagen er litt mer spennende når man får sjansen til å jobbe innen diverse felt.

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

- En typisk arbeidsdag pleier å starte med en kort status / warm-up møte hvor teamet diskuterer hva som står på agendaen for dagen. Etterpå er det for det meste programmering og kundemøter. Da er det litt sosialt innimellom og jeg er hjemme og forhåpentligvis på vei til Tryvann før kl 17.

Hva kreves for kunne gjøre denne type jobb?

- Sterke analytiske og tekniske evner er nok det viktigste på papiret, men det å kunne jobbe som en del av et lag og kommunisere tydelig er også ekstremt viktig. Vi er sjelden alene på et prosjekt så du må kunne jobbe effektivt med andre. 

Hvilke typer mennesker passer i en slik jobb?

- Folk som er tilpasningsdyktige, liker å være sosial og liker variasjon passer i denne jobben. Oppgavene varer vanligvis fra en måned til ett år så du må ofte sette deg inn i en helt ny problemstilling og komme ganske fort i gang. 

Hvilke andre jobbmuligheter har du med din studiebakgrunn?

Jeg søkte nesten utelukkende data scientist / data ingeniør stillinger, men alt som dreier seg om matematiske analyse er en mulighet.

Forskning og PhD utdanning er også en mulighet. 

Hva kan du forvente i lønn fremover?

- Med noen års erfaring tjener du et sted mellom 800 000 – 1 000 000 kr.

Hvor lett var det å få jobb med din bakgrunn?

- Jeg ville aldri sagt at det er lett å finne en ny jobb, men jeg hadde en bra responsrate på søknadene mine. Hvis du legger inn en innsats i søknadene, er arbeidsgivere ganske interesserte i astrofysikere med programmeringserfaring. 

Av Eyrun Thune
Publisert 23. feb. 2022 11:58 - Sist endret 28. feb. 2022 12:31