Hva gjør en astronom i helsevesenet?

Elin Marthinussen Gustavsen jobber som analytiker og prosjektleder ved Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering i Helse Nord. 

Ung kvinne med lyst hår og lys strikkegenser i Tromsø

Elin Marthinussen Gustavsen bor i Tromsø. Bilde: privat.

Hva er bakgrunnen din?

- Jeg har hovedfag i astronomi innen solfysikk. Jeg ble uteksaminert i 2004.

Hvorfor valgte du astronomi og solfysikk?

– På en studietur med kjemi-gruppa på videregående besøkte vi planetariet i Tromsø. Etter besøket hadde jeg bestemt meg for at dette ville jeg studere.

Hvorfor valgte du Institutt for teoretisk astrofysikk?

– Jeg startet i Trondheim. Men da den eneste astrofysikk-professoren ved NTNU ble syk, flyttet jeg til Oslo for å studere astronomi.  

Hva var din første jobb etter studiene?

- Jeg jobbet som forsker/analytiker ved Forsvarets forskningsinstitutt.

Hva gjør du i jobben din i dag?

– I dag er jeg prosjektleder for et metadata-prosjekt. Dette er et nasjonalt prosjekt som skal sørge for å inkludere metadata for nasjonale kvalitetsregistre i helsesektoren i en nasjonal analyseplattform. I tillegg lager jeg interaktive presentasjoner av resultatene fra kvalitetsregistrene. Til høsten starter jeg på et ph.d.-studie som skal se på uønskede variasjoner i kreftbehandling av eldre.

Hvor relevant er studiet til jobben du gjør? 

– I min jobb er det viktig med god tallforståelse. Både hvordan man bruker data, og hvordan en på en god og riktig måte kan presentere dataene. Dette er noe jeg har med meg fra astronomistudiet.

I tillegg er det bra med litt bakgrunn innen programmering.

Studere astronomi/astrofysikk?

Astronomi er en av de eldste vitenskapene i vår sivilisasjon og handler om universets struktur og utvikling. Astronomi og astrofysikk omfatter studiet av himmellegemer og fenomener utenfor jordens atmosfære og hvordan disse påvirker hverandre.

Av Eyrun Thune
Publisert 8. apr. 2021 15:50 - Sist endret 2. mars 2022 10:45