CBA issue of popular science journal Naturen

In an issue of the Norwegian journal Naturen published today, researchers from CBA present their work to the general public. Topics include climate modelling, browning of the Arctic and freshwater resources, thawing of permafrost, bacterial communities in lakes and pollution effects on green plants and much more.

Image may contain: Book, Bookcase, Mountain, Nature, Publication.

Naturen is the oldest journal for popular science inn Norway and is published by the University in Bergen, almost 150 years in print. In issue 5-2021 released today, Centre for biogeochemistry in the Anthropocene is proud to present our work, covering the whole range of topics that we work on. Nineteen researchers, ranging from Master students to full professors, within biology, chemistry and geosciences, present their methods and scientific results. For CBA, this is an opportunity to introduce biogeochemistry to the general public in Norwegian, and raise awareness of the important interactions and feedback that we seek to uncover with research at the centre. 

CBA leader Dag O. Hessen is a guest editor of this issue, and centre coordinator Lene Liebe Delsett is co-editor. Naturen can be ordered in print or read freely online at Idunn. 

Read the issue here (link to Naturen 5-2021)

Contents of the issue: 

  • Dag O. Hessen - Biogeokjemi i menneskets tidsalder
  • Marius Lambert - Grønt eller brunt? Uforutsigbar framtid i Arktis
  • Frans- Jan Parmentier - Permafrost: Den sovende klimakjempen
  • Dag O. Hessen, Heleen de Wit og Rolf D. Vogt - Mindre forsuring, mer skog og brunere kystvann - er det noen sammenheng?
  • Terje K. Berntsen - Modellering av biogeokjemiske prosesser i den norske klimamodellen NorESM
  • William Hagopian og Anne Hope Jahren - Verdien av tverrfaglig forskning i biogeokjemi
  • Rolf D. Vogt, Tom Andersen, Camille Crapart, Ragna O. Lie og Dag O. Hessen - Bionedbrytbarhet av løst naturlig organisk materiale i innsjøer
  • Nicolas Valiente Parra og Camille Crapart - Innsjøer og klima: Koblinger mellom land, vann, bakteriesamfunn og klimagassutslipp
  • Ane V. Vollsnes, Stefanie Falk, Aud B. Eriksen, Frode Stordal, Håvard Kauserud og Terje K. Berntsen - Luftforurensning og klimaendringer gir dobbelt stress for vegetasjonen
  • Sigrid Trier Kjær og Nora Nedkvitne (like bidrag) - Studier av framtidens karbonsyklus i permafrostlandskap

 

 

 

Published Nov. 10, 2021 9:48 PM - Last modified Mar. 2, 2022 12:39 PM