Sommerjobber 2017

Sommerjobber for engasjerte studenter – bidra til å utvikle bedre undervisning

Har du lyst til å bidra til å utvikle en bedre utdanning og bedre undervisning i grunnemnene i realfag? Vi arbeider med å integrere databeregninger i grunnemnene og ønsker hjelp fra engasjerte og kreative studenter til å utvikle undervisningen videre. Du vil jobbe i et team med flere studenter som arbeider med å integrere beregninger i oppgaver, eksempler, eller læringsmateriale i grunnemnene ved fakultetet. Du må være bachelor- eller masterstudent, beherske grunnleggende vitenskapelig programmering og ha gode karakterer. Prosjektet vil være av inntil 4 ukers / 150 timers varighet. Hvilke emner det vil arbeides med, vil avhenge av behov. Send en kort søknad (maks en halv side) med karakterutskrift til ccse-post@fys.uio.no innen 15/3. Merk søknaden ”CSE-utvikling”.

Sommerjobber som forskningsassistent

Vi tilbyr noen få sommerstipend for studenter som ønsker å delta i forskningsprosjekter i sommer. Prosjektet finansieres av midler fra Thon-stiftelsen til et prosjekt kalt ”Tverrfaglige grand challenges for studenter”. Fokus for prosjektet vil være grunnforskning på friksjon, transport i nanoporøse materialer eller fysisk modellering av nevrofysiologiske prosesser. Prosjektet vil være av inntil 4 ukers / 150 timers varighet. Send en kort søknad (maks en side) med karakterutskrift til ccse-post@fys.uio.no innen 15/3. Merk søknaden ”CSE-forskning”.

Center for Computing in Science Education (CCSE)

CCSE er et Senter for Fremragende Utdanning (SFU) ved Mat Nat Fakultetet på Universitetet i Oslo. Senteret arbeider med å integrere beregninger i utdanningene – slik at du som student lærer å bruke beregninger som en naturlig del av det faget du studerer. På denne måten kan du møte realistiske og relevante problemer tidlig i studiet, og du vil arbeide på måter som likner de du vil møte både i forskning og industri.  Vi ønsker å finne ut hvordan vi kan utvikle undervisningen slik at den gir best mulig læring for studentene, og vi vil utvikle utdanningen slik at den gir deg som student et best mulig grunnlag for et 40-årig arbeidsliv. Vi utvikler nye undervisningsopplegg og nytt undervisningsmateriale og forsker på effekten av dette. Studenter kan bidra til dette arbeidet ved å utvikle materiale, delta i forskning på effekten av metodene, og ved selv å delta i undervisning.

Publisert 17. feb. 2017 12:49 - Sist endret 17. feb. 2017 12:49