Besøk fra Elvebakken Videregående skole, Oslo

"Geofag 1-emnet har fått ny læreplan i år, og bruk av modeller i geofysikk er nå mer vektlagt enn tidligere. Foredrag om emner som manteldynamikk, platetektonikk, jordskjelv/vulkaner og paleoklima vil passe godt. En bred oversikt over hvordan numeriske modeller i geofysikk fungerer, kan også være spennende".

Image may contain: Font, Circle, Symbol, Number, Graphics.

Program for dagen

09:00 - 9:45 Clint Conrad: Welcome & introductio. Clint Conrad: Vann i jordas mantel, hvorfor, hvordan og hva det innebærer / Water in Earth`s mantle. Etterfulgt av spørsmå og diskusjon

09:45 - 10:10  Annie Jerkins: Foredrag 2, + spørsmå og diskusjon

10:10 - 10:30 Pause og småprat. Frukt serveres utenfor auditoriet

10:30 - 11:00 Valentina Magni:  + spørsmå og diskusjon

11:00 - 11:30 Mat Domeier: Paleomagnetisme og platetektoniske rekonstruksjoner + spørsmå og diskusjon

11:30 - 12:15 Lunsjpause, velkommen til lunsjrommet til CEED i 2. etasje. Ta med  egen mat

12:15 - 13:45 Tre grupper roterer på tre stasjoner (20 min/sted + 10 min til forflytning): laboratorie-data (Petter Silkoset), globerommet (Chloe Marcilly) og prøvesamling (Sara Callegaro)

13:45           Alle samles i Auditorium 3 for spørsmål og avlsutning. Hva har vi lært ? Her kan vi lære mer: Ti ting du kanskje ikke vet om jordens magnetfelt, av Annique van der Boon.

14:30           Slutt på dagen

Published Dec. 6, 2021 3:43 PM - Last modified Dec. 6, 2021 3:43 PM