Naturkatastrofer i menneskets tidsalder: Mot en tverrfaglig forståelse av antropocen-begrepet.

Ekström, A., and Svensen, H. (2014). Tidsskrift for kulturforskning v. 13, nr. 3 2014, s. 6-21.

Published Mar. 20, 2015 12:19 PM - Last modified Mar. 20, 2015 12:19 PM