Flått og borreliose vil øke selv om antall hjortedyr går ned

Oppslag i skog.no om våre studier på sammenhengen borreliose og hjortedyr.

Published June 29, 2016 2:46 PM - Last modified Oct. 25, 2019 10:35 AM