Flått og borreliose vil øke selv om antall hjortedyr går ned

Oppslag i skog.no om våre studier på sammenhengen borreliose og hjortedyr.

Published June 29, 2016 2:46 PM - Last modified Nov. 23, 2017 9:34 AM