News

Published Sep. 2, 2016 11:56 AM

Flåttbårne sykdommer øker, men ikke bare på grunn av flere hjortedyr.

Published June 29, 2016 2:46 PM

Oppslag i skog.no om våre studier på sammenhengen borreliose og hjortedyr.

Published June 28, 2016 8:57 AM

Caroline forsvarte onsdag 22. juni sin avhandling "Developing a DNA-based mass spectrometry approach determining last blood meals in ticks". Veiledere har vært R.W. Easterday, Atle Mysterud og Eric de Muinck. Sensorer var prof. Øystein Holand, NMBU og prof. Asbjørn Vøllestad, UiO.

#EcoTick gratulerer!

Published June 28, 2016 8:53 AM

Ingrid forsvarte onsdag 22. juni sin avhandling "The distribution of ticks and tick-borne pathogens from coast to inland in south-east Norway". Veildere har vært Atle Mysterud og Hildegunn Viljugrein. Sensorer var prof. Øystein Holand, NMBU og prof. Asbjørn Vøllestad, UiO.

#EcoTick gratulerer!

Published June 28, 2016 8:42 AM

Forsker Erling Meisingset ved Nibio, som var ansvarlig for feltvirksomhet i Møre og Romsdal, kommenterer sammenhengene mellom økning i borreliose og betydningen av hjortevilt. Basert på våre funn publisert i Nature Communications.

Published June 28, 2016 8:39 AM

Seniorforsker Hildegunn Viljugrein, som var ansvarlig for de mer kompliserte statistiske analysene av borreliose-statistikken, kommenterer betydningen av studiet om sammenhengene mellom økning i borreliose og betydningen av hjortevilt. Basert på våre funn publisert i Nature Communications.

Published June 28, 2016 8:36 AM

Flåttsenteret presenterer også våre funn om sammenhengene mellom økning i borreliose og betydningen av hjortevilt.

Published June 28, 2016 8:27 AM
Published June 28, 2016 8:25 AM