PharmaSafe at Farmasidagene

Several PharmaSafe researchers presented their work at Farmasidagene November 3rd-4th. 

This year PharmaSafe had 7 contributions at Farmasidagene. 

Pecha Kucha

  • Erika Olsson*, Kristian Svendsen, Hedvig Nordeng: Metoclopramide and neurological adverse drug reactions - a disproportionality analysis of Vigibase 

Poster

  • Hanne Maria Holm*, Ingunn Björnsdottir: Bruk av ADHD-medisin i de nordiske landene 
  • Laila Ichoutene*, Angela Lupattelli, Hedvig Nordeng: Etterlevelse av legemidler for behandling av astma og allergi i svangerskapet – en multinasjonal studie 
  • Sahar Gaffari*, Karin Svensberg, Angela Lupattelli, Hedvig Nordeng: PSM-et verktøy for å måle pasienters egenopplevelse av følsomhet for medisiner?
  • Line Kaasa Johansen*, Ingunn Björnsdottir: Veiledning om bruk av inhalasjonslegemidler, variasjon i apotekenes kundebehandling
  • Selamawit Seid*, Hedvig Nordeng: Use of medicinal plants and pharmaceuticals – a study among 600 pregnant women in Addis Ababa and Bati, Ethiopia
  • Hedvig Nordeng*, Rachel Gershuny Berge​​​​​​​​​​​​​​: THE NORWEGIAN PHD SCHOOL OF PHARMACY (NFIF) – a national platform for PhDs students in pharmaceutical sciences
Published Nov. 21, 2016 9:53 PM - Last modified Jan. 10, 2020 6:29 AM